“Debatten om mikrobølgene” legges merke til

Den norske utgivelsen av “Debatten om mikrobølgene – fra jakten på svar til bransjeforsvar” (Steneck og Butler, Paradigmeskifte forlag 2022, til salgs gjennom bokhandlere) kommenteres nå i flere land.

Nettstedet Microwave News har nylig publisert en fyldig omtale av boka og historien bak den. Nye kommentarer om boka legges til på nettsteder kloden rundt. 

Du får kjøpt den hos bokhandlere landet rundt. Den kan også bestilles fra andre land i Skandinavia gjennom lokal bokhandel eller på nett.

Boka er en ny-utgivelse og oversettelse av historikeren Nickolas Stenecks bok fra 1984 om hvordan dagens grenseverdier for stråling ble til, samt en fyldig omtale fra 2022, skrevet for boka av prof. Tom Butler,  om hva som i dag er kunnskapsstatus på feltet, og om hvordan denne kunnskapen motarbeides av stiftelsen ICNIRP.

De to professorene er begge opptatt av forskningsetikk og de kjenner godt til forskningen om mikrobølgenes helsevirkninger. Jeg har oversatt og satt inn forklarende fotnoter der jeg mener det trengs.

Et viktig budskap i Stenecks bok er at selv “objektiv vitenskap” er et resultat av politiske valg, og forskningen, resultatene og grenseverdiene ble formet av disse valgene – bevisst så vel som ubevisst. Dette budskapet vokser fram gjennom en fortelling som nesten er som en kriminalroman. Butlers gjennomgang av dagens kunnskap og av ICNIRPs kamp for stadig høyere grenseverdier er av et helt annet slag: direkte og tøff i tonen.

En knapp kommentar på Twitter lyder at denne boka kunne ha spart oss for 5G, at ICNIRP har drevet en langvarig “hjernevask”  av oss som har banet vei for 5G. Og den siterer Tom Butlers uttalelse til Microwave News: “ICNIRP er en umoralsk gruppe forskere som bevisst forvrenger vitenskapelige sannheter for å beskytte bransjeinteresser mot [det som er] til beste for samfunnet.”

Mer om boka finner du på forlagets nettsted.

Les boka selv! Du får bestilt den på nettet eller hos nærmeste bokhandel.

Andre bøker om helse og stråling finner du her på bloggen, og får i posten på noen få dager.

 

Einar Flydal, den 17.07.2022

PS. Venter du på oppdateringen om økonomien til ankesaken? Den kommer i morgen. Døgnet har for få timer. Særlig nå om sommeren.