AMS-målerne og ankesaken: snart halvveis? og litt om aktørene

Rettssaken om smartmålere og helse skal opp for lagmannsretten den 5.-9. september. Det er siste etappe, siden saken ikke kan ankes. Finansieringen av denne innspurten nærmer seg nå 50% av målet på 1,5 millioner.

Mer enn 1000 personer har fra før bidratt med kr. 3000 eller mer. Mer enn 500 andre har bidratt med andre beløp.

Bidragene nå i innspurten er gjennomsnittlig på kr. 1580. Da trengs det 589 bidrag til før pengene er i havn.

Her summeres igjen hva saken gjelder.

Ti personer har gått til sak mot Elvia for å beholde strømmen selv om de nekter å skifte måler. Begrunnelsene er knyttet til helse, mikrobølget stråling og “skitten strøm”. Elvia krever rett til tvangsinstallasjon.

Saken gjelder om saksøkernes helseinnvendinger er “åpenbart grunnløse”. Er de ikke det, skal de ti vinne saken. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! finansierer rettssaken for de ti, etter at NHO-organisasjonen Energi Norge ikke ønsket å samarbeide om en rettslig avklaring og vi reiste seks andre saker der strømnettselskapet ga seg, slik at en rettslig avklaring ble hindret.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! drives (uten noen form for økonomisk kompensasjon) av Einar Flydal og Torleif Dønnestad. Pengene forvaltes av Foreningen for EMF-reform, som avgir regnskap til Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Aksjonen har ingen lønnsutgifter og så godt som ingen utgifter knyttet til administrasjon og drift.

Flere andre bidrar med sin ekspertise til saksøkernes dokumentasjon i saken. Du finner disse dokumentene omtalt – og vedlagt i den grad det er praktisk mulig – i Einar Flydal og Else Nordhagen: Smartmålerne: Bevis til opplysning, rettsapparat og forvaltning (2022), (64 sider + 228 sider vedlegg). Denne boka kan du laste ned gratis, eller bestille som trykt bok

Gjennom forskningsartiklene og boka vi i tillegg har presentert her på bloggen i løpet av sommeren, se sammendraget i bloggpost 16.07.2022, og gjennom flere års kartlegging av forskningen og de prosessene som ligger bak strålevernet ser vi at vi står overfor e runddans med tre viktige ingredienser:

  1. Et snevert forskningsmiljø som preges av faglige og/eller ideologiske/politiske skylapper og kritiseres av uavhengige forskere kloden rundt for å gå bransjens ærend – i klar konflikt med dagens kunnskap. De behersker de sentrale fora der retningslinjene for strålevernet utformes og underbygges, og sikrer seg alltid med store forbehold “i liten skrift” når de formulerer retningslinjer eller avgir sine politisk passende vurderinger.
  2. Et strålevern og et helsevesen som påtvinger landets leger det syn at helseplager fra elektromagnetiske felt svakere enn grenseverdiene må skyldes angst og innbilning – til tross for at dette samme vesenet erklærer sin lojalitet til WHO, som selv er langt mindre bastant og bare konstaterer at man ikke har sikkert kartlagt årsaksmekanismene.
  3. En strømbransje med tilhørende myndigheter (NVE, RME, OED) som viser til myndighetene og selv ikke vil ta ansvaret for de skadevirkninger som gjennom en årrekke er vist å henge sammen med teknologien den har satset på for å rasjonalisere driften av strømsektoren, skape nye markeder for bransjen, og for å samordne driften med EUs planer om et sømløst, grenseoverskridende energimarked som gir enorme ekstrainntekter og norske forbrukere kontinentale priser på strøm fra kraftverkene de har finansiert med sine skattepenger.
  4. Politikere og byråkrater som snakker om mangfold og bærekraft og påbyr universell tilpasning, men på grunn av  den skepsisen som følger med informasjonstørke og avmaktsfølelse overser dette når det gjelder virkningene fra menneskeskapte mikrobølger, en miljøstressor som vi nå ser spre helse- og miljøskader som en pandemi, og spesielt rammer el-overfølsomme, samt livsformer med raskt stoffskifte, så som insekter. 

Mot slikt har enkeltpersoner ingen mulighet til å nå fram i rettssystemet alene. Det krever stor innsats, omfattende dokumentasjon, vitner som (i alle fall i enkelte tilfeller) må få betalt for tapt arbeid, og advokater som koster penger.

Vi tapte i tingretten i fjor, og hadde ikke anket saken om vi ikke var sikre på at rettssystemet i Norge er pålitelig nok til at den som har rett, også vil rett – om saken er godt forberedt.

Vil du være med blant de mer enn 1500 personene som finansierer denne saken, så oppfordres du herved til å gi din støtte – stor eller liten – til aksjonens konto nr. 1813 19 02855 (Foreningen for EMF-reform), eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226 (nytt nr. rett til konto).

 

Einar Flydal, 18. juli 2022

(For å sikre mot feiloversettelser fra Google Translate, er følgende tekst på engelsk:)

How to support the coming case on smart meters in the Norwegian appeal court

I have received requests as to how one may support the upcoming case on smart meters in a Norwegian appeal court, 5th-9th September this year. Probably no better prepared case in court on EMF  from microwaves and “dirty electricity” and health has ever taken place in Scandinavia. We are still in need of 1 million NOK, i.e. approx. 100.000 Euros, of a total budget of more than 500.000 Euros, financed by small and larger contributions from so far more than 1500 Norwegians. 

To contribute, you may forward your contribution as follows:

Within Europe, use IBAN and the international bank account number IBAN: NO10 1813 1902 855

Receiver’s name: Foreningen for EMF-reform
Receiver’s adress: Sagadammen 20, 0884 Oslo, Norway

You might need to enter the BIC/SWIFT of the bank, which is:
BIC (SWIFT): Sparebank1 Østlandet, SHEDNO22

As an alternative, you may use PayPal/XOOM, entering the information given above.

Please feel free to copy this info and distribute! Thank you!