Her får du ICNIRPs forskningsmetode på norsk

I dag får du ganske tungt lesestoff som du kan kose deg med i helgen – om du er den typen som er vant til å lese tekniske standarder, vitenskapsteori, forskningsmetodikk, eller virkelig vil forsøke å gå inn i detaljene om hvordan strålevernpolitikken forankres i ordenes og tankemodellenes verden:

Denne ICNIRP-erklæringen fra 2002 er den gjeldende rettesnor for vitenskapelig metode som ICNIRP selv har satt opp for sitt arbeid, for sine vurderinger av forskningsstudier, for alle forskeres studier innen dette feltet i sin alminnelighet, og som en generell metodikk til bruk for alle som «følger ICNIRP» – noe også norsk forvaltning erklærer at den gjør.

Alle ICNIRPs retningslinjer blir automatisk norsk forskrift – uoversatt. Det er et demokratisk problem, for i dette tunge lesestoffet bakes det inn forutsetninger som dermed blir usynlige. Slik sementeres det fast forståelsesmåter, næringer og maktstrukturer – uten at vi behøver å gripe til skumle “konspirasjoner” og liknende for å forklare det.

Derfor har jeg oversatt dette nøkkeldokumentet. Du finner det her i to versjoner. Jeg anbefaler deg for enkelhets skyld å starte med den nederste, den med mest kommentarer. Og det er ingen skam å snu, for dette er stoff skrevet for folk med trening i slikt.

Jeg har tilrettelagt teksten i to versjoner:

I den ene versjonen “uten kommentarer” er  bare tatt med de mest nødvendige praktiske kommentarer til oversettelsen og til fagord.

I den andre versjonen “med kommentarer” inngår også mine kommentarer til metoden og teksten, og hvordan den gjør forskere, forvaltning, næringsliv og opinion blind for skadevirkningene fra “svak” “ikke-ioniserende” stråling. Gjennom bruk av farger og fotnoter gjør jeg oppmerksom på sentrale steder i teksten.

278 Nedlastinger
406 Nedlastinger

 

Lykke til!

 

Einar Flydal, den 5. august 2022

Referanser

ERKLÆRING FRA ICNIRP, ALLMENN TILNÆRMING TIL VERN MOT IKKE-IONISERENDE STRÅLING, uautorisert og kommentert oversettelse til norsk av
ICNIRP STATEMENT, GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON‐IONIZING RADIATION PROTECTION, HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548; 2002, https://einarflydal.com/utredninger-boker-m-m-a-laste-ned-bestille/

ICNIRP STATEMENT, GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON‐IONIZING RADIATION PROTECTION, HEALTH PHYSICS 82(4):540‐548; 2002