AMS-målerne i Lagmannsretten: halvveis i mål …

Dette er siste statusrapport om finansieringen av den store pilotsaken om AMS-målerne før retten settes i Borgarting Lagmannsrett den 5. september. Døgnet har ganske enkelt ikke nok timer til flere rapporter før saken er i gang, knapt heller til nye bloggposter. Forberedelsene er viktigere:

Vinner vi, vil det sette dype spor, for pulsingen fra AMS-målerne ser ut til å være blant de fremste årsakene til at folk får helseplager fra selv svake elektromagnetiske felt.

Vi er bare halvveis til beløpet vi tror er nok: Vi forventer riktignok fullt gjennomslag i retten og penger tilbake, men må ta høyde for tap, og jeg personlig bærer en risiko på mange hundre tusen. Det betyr at DU må hjelpe, om du ikke er en av de ca. 2000 som alt har gjort det: 

Hva om at du garanterer for et solid beløp, men bare hvis regnskapet går i minus? Klikk HER! Om 506 personer garanterer for i snitt 1417 kroner hver, kan vi regne med at økonomien er på plass! 

(Eller send inn ditt bidrag her og nå til aksjonens konto nr. 1813 19 02855, eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226, eller over Bidra.no/ams.)

Hvorfor er nettopp denne saken så viktig? Det finner du her:

Hvorfor er nettopp denne saken så viktig?

Jo, fordi AMS-målere ser ut til å være en av de aller fremste årsakene til at folk får helseplager fra elektromagnetiske felt, mens myndighetene benekter at de kan ha noen slike helsevirkninger – bortsett fra på grunn av innbilning. Men alle vet om noen som har slike helseplager og fikk dem før de fant ut at årsaken var noe med strålingen fra strømledninger eller sendere. Det gjelder også folkene i Energi Norge, slik vi fikk høre i tingretten i fjor. For lengst har forskere sett dette mønsteret, selv om de ikke forstår de biologiske mekanismene i alle detaljer.

Domstolen skal avgjøre om helseinnvendingene er “åpenbart grunnløse” eller ikke. Saksøkernes bevis er omfattende, og bortsett fra legeattester er de offentlig tilgjengelige. Du finner dem omtalt og forklart i litteraturen HER på bloggen. Du kan kjøpe dem eller laste dem ned gratis.

Aldri før har noen sak om helseplager og miljøvirkninger fra menneskeskapte elektromagnetiske felt (“stråling”) vært ført i norsk rett med så mye dokumentasjon og slik omfattende ekspertise som denne gangen.

Motpartens bevis består av offentlig tilgjengelige dokumenter som vi kjenner godt. Begge sider vil ha omfattende vitneførsel. Jeg kan ikke kommentere noe av dette nå før saken og før dommen er falt.

Slike saker er offentlige, dvs. åpne for publikum, men i lokaler med trådløst nett og mobiltelefoner på lydløst, ikke i flymodus. Saksøkerne ønsker derfor videooverføring, for de kan jo ikke selv være til stede mer enn kort tid.

Saksøkte ønsker derimot ikke videooverføring, for det førte til sjikane og trusler mot ett av saksøktes ekspertvitner. Slikt bør selvsagt ikke skje, selv om det er forståelig at det tipper over når man opplever at strålingen fra påtvungne AMS-målere driver en fra hus og hjem. Demokrati trenger åpenhet og innsikt, og da må vi beholde fatningen.

Saken ble tapt i Tingretten i Halden i fjor. Veien gjennom rettssystemet via Tingretten fram til Lagmannsretten i Borgarting 5.-9. september har tatt tid og kostet penger, langt mer enn vi trodde da vi startet våren 2018. Men underveis har vi gjort tilgjengelig – på norsk så alle kan se myndighetene i kortene – en unik dokumentsamling om miljø- og helsevirkninger av mikrobølger og annen menneskeskapt elektromagnetisk stråling. Og ikke minst om “skitten strøm”, som er noe helt ukjent for mange, bortsett fra innen elektrobransjen, IKT og telekom, som kjenner det under andre navn (EMC) og er ukjente med den biologiske siden.

Vi som har brukt år på å sette oss inn i dette feltet, eller har gjort våre erfaringer, vi er kjent med forskningen som viser at naturens svake, lavfrekvente pulser er grunnleggende viktige for alt liv: De styrer biologien, og forstyrrer den når de kommer til feil tid. Og det gjør de når de gjenskapes fra AMS-målere og annet slikt utstyr døgnet rundt.

Så enkel er saken med våre øyne. Dokumentstablene forteller at vi har rett, og at grunnlaget for dagens grenseverdier er fullstendig blindt både for denne og andre virkemåter.

Fordi strømselskapene, med NVE og DSA i ryggen, tok sjansen på å plassere ut slike pulsgeneratorer som AMS-målerne er, i de tusen hjem, og vendte det døve øret til, måtte vi finne fram til en pilotsak. Det er den som nå skal opp for lagmannsretten, med ti personer som saksøkere. Der blir dommen endelig, for den kan neppe ankes. Derfor er det nå det gjelder!

Så igjen, gi din støtte, i det minste en garanti, så slipper jeg å tenke på den økonomiske risikoen! Bistand til saksøkerne og advokatene og fagvitnene gir meg nok annet å tenke på.

Om 506 personer garanterer for 1417 kroner hver, kan vi regne med at økonomien er på plass! Klikk HER

(Eller send inn ditt bidrag her og nå til aksjonens konto nr. 1813 19 02855 eller – om du vil bruke mobilen – på VIPPS til 760226, eller over Bidra.no/ams. Vi holder orden på innbetalingene og rapporterer våre regnskaper.

Til alle dere som bidrar: Takk for at dere gjør denne rettssaken mulig! Vi klarer ikke å få takket hver og en, men uansett hvilken betalingsmåte du bruker, kommer de til aksjonens konto, og blir registrert på navn (hvis ikke de er sendt anonymt). Slik kan evt. overskudd føres tilbake.

 

Einar Flydal, den 17. august 2022

PS. Litt mer fakta om saken

Ti personer har gått til sak mot nettselskapet Elvia for å beholde strømmen selv om de nekter å skifte måler. Begrunnelsene er knyttet til helse, og både til mikrobølget stråling og “skitten strøm”. Elvia krever rett til tvangsinstallasjon, uten sender der det foreligger legeattest for fritak fra AMS.

Saken gjelder om saksøkernes helseinnvendinger er “åpenbart grunnløse”. Er de ikke det, skal de ti vinne saken. Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! finansierer rettssaken for de ti, etter at NHO-organisasjonen Energi Norge ikke ønsket å samarbeide om en rettslig avklaring. Før denne saken har vi reist seks andre saker, men der ga strømnettselskapene seg, slik at vi ikke fikk den rettslige avklaringen vi ønsket. Kanskje var det bra, for nå stiller vi sterkere enn noen gang.

Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! drives (uten noen form for økonomisk kompensasjon) av Einar Flydal og Torleif Dønnestad. Pengene forvaltes av Foreningen for EMF-reform, som avgir regnskap til Frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Aksjonen har ingen lønnsutgifter og så godt som ingen utgifter knyttet til administrasjon og drift.

Enkeltpersoner har ingen mulighet til å nå fram i rettssystemet alene i så store saker som denne, og mot så sterke motparter. Det krever stor innsats, omfattende dokumentasjon, vitner som (i alle fall i enkelte tilfeller) må få betalt for tapt arbeid, og advokater som koster penger.

Vi tapte i tingretten i fjor, og hadde ikke anket saken om vi ikke var sikre på at rettssystemet i Norge er pålitelig nok til at den som har rett, også vil rett – om saken er godt forberedt.