AMS-målerne for lagmannsretten: Investor garanterer for resten!

… for at man blir syk av de nye målerne, uttalte en sjef i kraftselskapet til Halden Arbeiderblad …

En investor har tatt kontakt med aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! og har nå garantert for NOK 500 000:

– Det går bare ikke an å herje med folk slik nettselskapene har gjort i AMS-saken!, var en av kommentarene som fulgte med garantien. – Og vi må få slippe slik forurensning inne i våre egne hjem!

Dermed er resten av beløpet vi har budsjettert for saken på plass!

Dette er fantastisk nytt for oss som jobber natt og dag med å forberede saken som kommer opp for lagmannsretten i Borgarting 5.-9. september. Ikke minst for meg personlig som har båret den økonomiske risikoen hele veien. En stor takk går både til den nye garantisten, og til de mange andre som har bidratt med kontanter eller med garantier på nye tusener! 

En mer detaljert oversikt med status for innsamlingen må ventet til etter rettssaken. Døgnet har tross alt ikke mer enn 32 timer.

Rettssaken om AMS-målere og helseinnvendinger har vært forberedt siden våren 2018, da jeg fikk den første juridiske utredningen utført av Advokatkontoret Erling Grimstad, med innsamlede midler. Så skrev jeg selv en hel innføringsbok som vedlegg til utredningen. Det ble til Smartmålerne, jussen og helsa, som du kan laste ned HER, den første i en serie på tre.

Innsamling av midler til en pilot-rettssak om helseinnvendingene, organisert gjennom aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! kom i gang høsten 2019. Vi har hatt seks saker oppe som endte med at nettselskapet trakk seg og/eller det ble forlik. Dermed fikk vi store kostnader, men ikke noen juridisk prøving av helseinnvendingene, og ikke prøvd lovligheten av å true med å stenge strømmen dersom man ikke skiftet til ny måler.

Ikke før nå: Retten må nå vurdere om helseinnvendingene er “åpenbart grunnløse” eller ikke. Er de ikke det, har ikke nettselskapene rett til å stenge strømmen dersom man ikke vil skifte måler, og vi har fått rettens vurdering av hva kunnskapen på området tilsier.

Mer om den forestående rettssaken og hvordan du kan følge den, finner du i de siste dagers bloggposter her.

Saken heter 21-136295ASD-BORG/02 Negativt fast­set­tel­ses­søks­mål for at nettselskap ikke skal avbryte overføring av elektrisk energi. Den foregår 5. til 9. september kl. 09:00 – 15:00, i sal K21, Keysers gate 13, Oslo.

Du kan følge rettssaken fra egen PC, men da må du be om brukeradgang. Send epost til borgarting.lagmannsrett@domstol.no

 

Einar Flydal, den 27. august 2022

PS. Andre spørsmål som har vært aktuelle omkring AMS-målere, som f.eks. personvern, brannsikkerhet og samfunnssikkerhet, har vært lagt på is. Hvor aktuelle de er etter at helseinnvendingene er avklart, får man ta opp til vurdering når den tid kommer.