AMS-rettsaken: Skulle du gjerne hørt ekspertvitnet Beatrice Golomb?

Medisiner og fysiker Beatrice Golomb under en pressebriefing om årsaken til Gulfkrig-syndromet, da soldater ble rammet av diffuse helseplager som kunne knyttes til oksidativt stress.

Den amerikanske forskeren Beatrice Golomb er ukjent for de fleste i Norge. Hun deltok som ekspertvitne i rettsaken om AMS-målere og helsevirkninger fra mikrobølget stråling og skitten strøm som gikk for lagmannsretten i Borgarting 5.-9. september.

Beatrice Golomb er medisiner og fysiker. Hun leder et ganske så tverrfaglig forskningsteam ved University of California San Diego (UCSD). Teamet forsker på oksidativt stress og forbindelser til ulike miljøstressorer, deriblant elektromagnetiske felt fra menneskeskapte kilder.

Beatrice har sendt meg foilene til et foredrag om AMS-målere og helse, sammen med sitt eget lydopptak. Det får du her.

Du laster ganske enkelt ned presentasjonen, som er i PDF-format og lydfila som er i et vanlig lydformat, mp3. Presentasjonen ser du på i din PDF-leser, mens du lytter til lydfila. Beatrice gir deg beskjed hver gang du skal bla videre til neste foil.

Foredraget er laget for å passe til ikke-fagfolk, samtidig som fagfolkene får alle de referansene til forskningslitteraturen som de trenger for å gå inn i detaljene. Alt er på engelsk, men presentasjonen er så klar at om du ikke får med deg alt hun sier, får du nok likevel tak i hovedpoengene. Dessuten kan du jo høre foredraget flere ganger … Varighet: 42 minutter.

 

Foredragspresentasjonen som PDF: Beatrice-A-Golomb-Lecture-on-AMS-meters-and-health.pdf

Lyden til foredraget: Prof-Beatrice-Golomb-Lecture-on-AMS-meters-and-health.mp3

 

Lykke til!

Einar Flydal, den 20. september 2022

PDF-versjon av denne bloggposten: EFlydal-20220920-AMS-rettsaken-Skulle-du-gjerne-hort-ekspertvitnet-Beatrice-Golomb.pdf