Ny fagartikkel oversatt: Viser at dagens strålegrenser er uten rot i virkeligheten

B. Blake Levitt og Henry Lai – to veteraner innen helse og stråling

Her får du enda en fersk fagartikkel om stråling og helse på norsk. Den er skrevet av to av USAs fremste blant veteranene på feltet: Henry Lai og B. Blake Levitt. Den tar for seg Intensitet, eksponeringsvarighet og modulering. Dette er tre faktorer som har vært Henry Lais spesialitet i mer enn en mannsalder, og spiller stor rolle for de biologiske virkningene av radiofrekvent stråling.

Lai og Levitt viser at disse tre faktorene ikke er brukbart behandlet i retningslinjer for eksponering. Derfor blir også vurderinger av biologiske virkninger ubrukelige når slike retningslinjer legges til grunn – selv om strålingen i hverdagen er så svak i forhold til myndighetenes grenseverdier: Kartet gjør at man ikke forstår terrenget.

Dersom du er opptatt av folkehelse og miljøvern og vil gå i dybden, er dette en artikkel du bør legge inn i samlingen din. Du får den gratis her.

Artikkelen krever “close reading”: Det er en fagartikkel som følger en streng logikk, men med mange faglige detaljer. Du får tak i tankegangen uten å være fagperson om du bare tar deg litt tid og ikke lar deg skremme av de faglige detaljene.

Budskapet til forskeren Lai og vitenskapsskribenten Levitt er enkelt, her i min oppsummering:

– Selve grunnlaget for de grenseverdier som strålevernet i USA og Europa holder seg med, svikter. Det bygger på altfor enkel forståelse av hvilke egenskaper ved elektromagnetisk stråling som er avgjørende for de biologiske virkningene, og hopper over egenskaper som er avgjørende. Slikt fører til utforming av grenseverdier som ikke beskytter, og dette avspeiles i forskningsfunnene: Skadevirkningene – og biologiske påvirkninger som kan gi skade – oppstår “på kryss og tvers” av den enkle sammenhengen mellom energiintensitet, oppvarming og skadevirkninger som retningslinjene baserer seg på. Dette har vært tydelig lenge for alle som setter seg inn i forskningsfunnene. Det er derfor for lengst på tide med en revisjon før langtidsvirkningene på folkehelsa og miljøet blir større enn de allerede er.

Du laster ned artikkelen her:

449 Nedlastinger

Artikkelen er frikjøpt fra forlaget for oversettelse og fri nedlasting på norsk for midler samlet inn til ankesaken om AMS-målere som gikk i Borgarting lagmannsrett 5.-9. september 2022.

Dersom du vil ha mer populærvitenskapelig stoff – og lesestoff som er mer underholdende og egnet for å få oversikt over hele feltet, anbefaler jeg heller de tre bøkene av Arthur Firstenberg, av Susan Pockett, eller av Steneck og Butler, som du finner HER.

 

Einar Flydal, den 26. oktober 2022

PDF-versjon: EFlydal-20221026-Ny-fagartikkel-oversatt-stralegrenser-er-uten-rot.pdf

Referanser

Henry Lai & B. Blake Levitt (2022): Intensitet, eksponeringsvarighet og modulering: rollene de spiller for de biologiske virkningene av radiofrekvent stråling og i retningslinjer for eksponering, oversettelse til norsk av:

Henry Lai & B. Blake Levitt (2022) The roles of intensity, exposure duration, and modulation on the biological effects of radiofrequency radiation and exposure guidelines, Electromagnetic Biology and Medicine, 41:2, 230-255, DOI: 10.1080/15368378.2022.2065683

NB! Den engelske originalteksten det er lenket til over, inneholder et langt stykke meningsløs tekst (fra s. 234 sp. 2, nederst “Studies on effects…” til s. 244, sp. 1, nederst “… several studies that”) som er kommet med ved en feil fra redaksjonen i forlaget. Jeg har gjort Henry Lai oppmerksom på dette, og forlaget vil komme med en rettelse.