«The Hum» – forklaringen er tilbake …

Det oppstå en feil i bloggposten den 13.10. om “The Hum” – den mystiske brummingen som en del folk hører, men andre tror er ren og skjær innbilning:

Feilen gjorde at man ikke kunne lese den jordnære forklaringen på dette fenomenet som fins i kapittel 15 i Arthur Firstenbergs store bok “Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet” (2018).

Feilen er nå rettet. Du kan gå tilbake til bloggposten, eller lese Firstenbergs beskrivelse nedenfor. Som du ser, er det intet mystisk ved denne brummingen. Man må bare lete i rette deler av forskningen.

Boka til Firstenberg oversatte jeg og fikk utgitt i 2018. Den er en enestående interessant, dels morsom og vakker, populærvitenskapelig gjennomgang av hvordan kunnskapen om helsevirkningene av elektrisitet og radiobølger har utviklet seg siden den første forskningen tok til på slutten av 1700-tallet. Mange har meldt tilbake at den var en stor opplevelse. Den er i 3. opplag på norsk og etter hvert oversatt til en rekke språk.

I en tid der vi skal “fullelektrifisere” samfunnet og bygge ut stadig mer radiokommunikasjon over alt, har denne boka et uhyre viktig miljø- og helsebudskap:

Vi forstyrrer biologiens grunnleggende funksjoner i stigende grad ved å skape elektromagnetiske felt som forstyrrer kroppens egen bruk av svake elektriske signaler. Det går ikke i lengden. Det skaper ganske enkelt sykdommer og helseplager, fysisk og psykisk. Helsevesenet i vestlige land er blindt for denne sammenhengen fordi denne kunnskapen er borte fra utdanningen og fra strålevernet. Det putter derfor symptomene inn i den store sekken “MUPS” –  medisinsk uidentifiserte plager og sykdommer – og overlater problemet til psykologene.

Du kan skaffe deg boka HER.

 

Einar Flydal, den 21. oktober 2022

Fra Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, 3. opplag 2020:

(Du blar ved å klikke på pilene nederst i rammen.)

UTDRAG Regnbuen - Kap. 15 m noter og bibliografi 3. utg 2020 m omslag v1.0 20221004