AMS-dommen: Vi kaller inn garantibeløpene – og legger strategien videre

Hvor vi er i dag og hvor vi må være den 17. november

Saksøkerne i AMS-saken som gikk for Borgarting lagmannsrett i september, tapte saken på noen formaliteter og må ut med 1,65 millioner til å dekke Elvias og Energi Norges sakskostnader. Vi har derfor – dessverre – måttet kalle inn garantibeløpene fra alle som bidrar til saken. 

Samtidig gir dommen et godt grunnlag for å anke saken til høyesterett eller ta den videre til EMK: Dommen er et “Kinderegg”. Den gir en stor gevinst til alle som opplever helseplager fra AMS-målere. Dette får du mer om på nettmøtet i kveld kl. 18 (se under).

Her får du mer om økonomien.

Vi har bare to uker fra dommen falt til å gjøre opp for Elvias sakskostnader i lagmannsretten: Vi må betale 1,65 millioner innen 17. november.

Vi har derfor kalt inn  alle garantibeløpene fra alle som har garantert i tilfelle saksøkerne ville tape saken og dekke saksomkostningene til motparten, eller for at vi ville gå i minus. Dersom alle betaler det de har lovet, kommer vi i nærheten av det som trengs, men ikke i mål. (Det tar noen dager å få bedre oversikt.)

Per tirsdag morgen kl. 10 har vi fått inn kr. 1 137 513 på konto. Tusen takk for alle dere som stiller opp! Dette skal vi klare sammen – det er eneste måten å få det tii på!

Vi trenger innen 17. november å ha kr. 1 650 000 på konto for å dekke dommen, pluss litt til advokatutgifter som er påløpt siden dommen.

Vi ligger altså godt an, men er på ingen måte i mål.

Viktig at vi klarer 1,65 mill før 17. november

Det er uhyre viktig at alle som har garantert, betaler inn snarest! Om andre vil bidra for å sikre økonomien, kan man bidra ved å betale via postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

(Husk at du kan bruke VIPPS fra mobilen over bredbånd via vanlig Ethernet-kabel – altså helt uten trådløst, og med mobilen i flymodus! Slik kan du også ringe, f.eks. via Skype.)

Innsamlede midler håndteres for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! av Foreningen for EMF-Reform (org.nr. 922848467), en ideell organisasjon drevet av Einar Flydal og Else Nordhagen. Foreningen rapporterer sitt regnskap til Brønnøysund.

Anke til høyesterett?

Dommen gir et meget godt grunnlag for å anke saken til høyesterett. – Det gjelder ikke minst formalitetene som ga tap.

Vi får allerede svært mange eposter fra folk som vil bidra og på ingen måte vil gi seg nå, og vi har kontakt med folk som har tilsvarende saker gående i andre land. Beslutningen må tas innen 3. desember.

Men den diskusjonen får vi ta når mer er klarlagt, strategi er drøftet, og møter som dette i kveld avholdt – i løpet av få dager.

Takk for all din støtte! Vi håper at du blir med oss videre – og at vi ses på møtet i kveld om AMS-måler-dommen fra Borgarting lagmannsrett og veien videre kl. 18:00 – 19:30.

Du registrerer deg og får adgang med denne lenken:  https://event.webinarjam.com/register/103/yg92wtwv

Program for møtet i dag:

Advokat Hugo P. Matre kommenterer dommen, tapet og ankemulighetene. (Dommen finner du HER.)

Einar Flydal leder møtet og orienterer om økonomien og veien videre.

Arrangør: aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Teknisk arrangør: EMF Consult AS

Møtet er åpent for alle. Spørsmål kan stilles i egen chat-boks underveis. Ingen forhåndspåmelding, men registrering.

 

Einar Flydal, den 8. november 2022

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!