Nytt nettmøte søndag kl. 18 om AMS-målerne: dommen, legeattest, økonomien og anke. Meld deg på!

Søndag den 13. november kl. 18:00 – 19:30 vil advokat Hugo P. Matre og Einar Flydal på ny gjennomgå dommen som falt i lagmannsretten nylig, der de 9 saksøkerne tapte og må betale 1,65 millioner NOK.

Med litt mer hjelp klarer vi å dekke de idømte saksomkostningene. Samtidig er vi i gang med å finansiere veien videre – sammen med alle dere som bidrar. Og dere andre vil vi gjerne også ha med!

Programmet for nettmøtet, påmeldingslenke og dagens økonomiske statusrapport finner du her.

I tillegg til å summere opp dommen, vil nettmøtet søndag ta for seg mulighetene for å anke til høyesterett og, ved eventuelt tap der, til menneskerettsdomstolen. Vi vil også fortelle om en ny mal for fritak fra AMS. Malen vil gjøre det lettere og tryggere for leger å gi attester. Den bygger på dommen, forskningen og regelverket, og sikrer pasientens rettigheter bedre, også når det gjelder “skitten strøm”.

Webinaret er åpent og gratis, men du må registrere deg. Meld deg på her: https://event.webinarjam.com/register/105/33o6nbqy

Maks. antall deltakere er 500.

Arrangør: aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, i samarbeid med FELO, foreningen for el-overfølsomme
Teknisk arrangør: EMF Consult AS

Dagens økonomiske statusrapport

Det mangler nå lørdag morgen kr. 259 739 på at vi skal klare å dekke sakskostnadene på 1,65 millioner innen fristen, som er allerede den 17. november. Det er bare fem – 5 – dager til. Dersom bidragene fortsetter på samme nivå, klarer vi det. Dette er en forutsetning for at vi kan gå videre med saken. 

Takk til alle dere som bidrar, og som inviterer flere med på dette spleiselaget! For å bidra bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

(Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)

Anken til høyesterett

Vi tør bare å anke saken om vi innen 20. november får inn tilsagn om innbetalinger på kr. 800 000, og like mye i garantier. 

Vi har i dag lørdag morgen tilsagn for kr. 347 918 (som ikke skal innfris før 1.4.2023) og kr. 312 060 som garantier om det skulle bli tap eller underskudd på ny. Fristen for levering av anken er den 3. desember, men juristene arbeider så smått med den allerede – for ellers blir den ikke ferdig.

Vi har altså passert en tredel av det vi trenger, men bare en forsvinnende andel av de mange tusen som har helseplager fra AMS-målere har deltatt:

Rundt 5000 har fritak fra AMS. Utfra det beste man har av statistikk, mener rundt 5 – 15 prosent av befolkningen at de har helseplager fra elektromagnetiske felt, men reelle tall er nok langt høyere: Jeg får nå og da henvendelser fra folk som med stor forbauselse oppdaget at de ble kvitt vesentlige plager ved å fjerne mikrobølgesendere eller skjerme seg, og at det samme skjedde med bikkja! Hjelp oss derfor med å nå ut til flere, så vi sikrer at vi kan gå videre med saken!

Tilsagn til finansiering av anke til høyesterett registrerer du på skjemaet her nedenfor. 

Nettmøtet søndag kl. 18

Er du i tvil om du vil støtte saken? Høres en anke for voldsomt ut? Hva er mulighetene for å vinne fram? Hva koster det å tape? Er bevisene gode nok? Delta på nettmøtet! Der kan du stille alt du vil av spørsmål. Vi besvarer dem underveis.

Meld deg på her: https://event.webinarjam.com/register/105/33o6nbqy

 

Einar Flydal, den 12. november 2022
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!