AMS-målere og «skitten strøm»: også IT-ingeniører rammes – en britisk fortelling

I dag får du servert en beretning om AMS-målere og «skitten strøm» fra en elektrisitets- og elektronikk-ingeniør som tok kontakt med meg for et halvt år siden. Jeg overså eposten hans, men så kom det en ny epost sist fredag. Det viste seg at Andrews erfaringer er ytterst relevante for den norske striden om helseplager fra AMS-målere og «skitten strøm», eller «ledningsbundet spenningsstøy» som det gjerne heter blant fagfolk.  

Her får du korrespondansen vår, så langt. Og dessuten får du økonomisk statusrapport for ankesaken til høyesterett, og en påminning om nettmøtet i kveld kl. 18.

Det siste først:

Nettmøtet i kveld

Meld deg på til nettmøtet i kveld! Advokat Hugo P. Matre og jeg redegjør for dommen i Borgarting lagmannsrett, ankesaken, om fritak som også skal gjelde for «skitten strøm», og om økonomien i saken. Webinaret er åpent og gratis, men du må registrere deg. Meld deg på her: https://event.webinarjam.com/register/105/33o6nbqy

Økonomien for anken til høyesterett

Det er et spennende kappløp med klokka som nå pågår, egentlig litt for spennende for min privatøkonomi, siden jeg hefter for økonomien. Per søndag morgen den 13.11. er status den følgende:

Bankene registrerer ikke transaksjoner i helgen. Det manglet lørdag morgen kr. 259 739 på at vi skal klare å dekke sakskostnadene på 1,65 millioner innen fristen, som er allerede den 17. november. Oppdatering kommer mandag morgen.

Innkomne tilsagn til å finansiere anke til høyesterett: kr. 392 088. I garantier har vi nå kr. 352 230. Begge trender peker mot målene!

Dette vil si at vi så langt har nesten 50% av det som må reises i løpet av kommende uke om vi skal kunne anke saken, og dersom bidragene fortsetter på samme nivå, klarer vi det. Men først og fremst må få dekket inn sakskostnadene – innen 17. november. Det er en forutsetning for at vi kan gå videre med saken. For å bidra bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226.

(Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.) For å bidra til anken, fyller ut du skjemaet her:

 

Den britiske IT-ingeniøren, AMS-måleren og skitten strøm

Den 26. april i år fikk jeg en epost fra en ukjent person, A Brearley. Her er det, med noen små innsmett fra meg i [klammeparenteser]:

Kjære Einar,

Jeg lastet nylig ned [engelsk versjon av] dokumentet “Skitten strøm” fra nye strømmålere: Nøkkel til et helseproblem? som tilskrives deg selv og Dr. Else Nordhagen. [Du finner den HER]. Unnskyld at jeg kontakter deg, men jeg lider så voldsomt av installasjonen av smarte målere som man har gjort «usmarte».

Jeg er en diplomingeniør tilknyttet The Institution of Engineering and Technology (IET, en stor fagforening som kan likne på USAs IEEE), og jeg beskriver mine erfaringer og funn på IETs EngX-forum her: https://engx.theiet.org/f/discussions/28276/severe-tinnitus-following-the-installation-of-new-electricity-meters

[Kort fortalt beskriver Andrew en historie med tinnitus og andre diffuse plager som tok til da en AMS-måler av merket Kaifa ble installert i huset. Andrew gikk systematisk til verks og fikk påvist «overharmoniske». Dette er høyere frekvenser som dannes av elektronikk med dårligere filtre «på toppen av» strømmens frekvens, og som så stråler ut som radiobølger fra ledningsnettet i huset. Strømnettet i huset fungerer da i praksis som en stor antenne. Fordi ulike frekvenser fra ulike apparater spiller sammen og danner overharmoniske, er sammenhengene svært komplekse. I Andrews tilfelle kunne de i noen grad bøtes ved å slå av strømkurser og fjerne annet utstyr, men synderen var strømmåleren, først og fremst Kaifa-måleren, men også flere andre digitale målere som strømnettselskapet etter hvert prøvde ut. Ikke bare Andrew, men også enkelte av det tekniske målepersonellet som gjorde målinger på stedet, og hans kone kunne merke og måle en høyfrekvent tone, sterkest i nærheten av måleren.

Kaifa-målere er også installert i stort antall i Norge, spesielt i Nordnorge. De er produsert i Sørkorea. Jeg har forsøkt å finne fram til norsk representant, men sporene fører bare til en postkasse i Oslo. Det kan virke som om vi har å gjøre med billig og dårlig elektronikk.]

Måten jeg har blitt behandlet på av energiselskapet og statens ombudsmann er diabolsk. Ombudsmannens skjønnsdommer har avgjort saken til min fordel og funnet at målerne forårsaker dårlig helse, men han klarer ikke å få selskapet til å skifte måleren tilbake til en analog. De [ombudsmannens kontor] har bedt meg gå rettens vei mot selskapet for å få byttet måleren og bli tilkjent erstatning for det min kone og jeg har opplevd.

Bransjen og myndighetene i Storbritannia fortsetter å si at de aldri har hørt om noen tilfeller som mitt, til tross for at det er mye belegg på nettet om folk som lider av tinnitus etter å ha fått smartmålere, eller til og med etter at naboer har fått montert smartmålere. Jeg har ikke funnet så mange saker her i Storbritannia ennå, men det er lett å finne saker i USA og Australia. Faktisk bor en av dem som kommenterte mitt innlegg på IET-forumet, i Australia, og han tror at tinnitusen hans startet som en følge av at det ble montert smartmålere hos naboene hans, [noe som skjedde] dagevis før hans egen måler ble montert. Det er en enda mer forferdelig situasjon å være i enn min. Det har vist seg ekstremt vanskelig å få skiftet måleren tilbake til en analog måler, og hele tiden fortsetter tinnitus, hodepine, søvnløshet, tretthet, prikking i fingre, ankler og tær pluss “hjernetåken” å bli verre. Jeg frykter at det også vil skje andre ting.

Legene og spesialistene, herunder spesialistene på tinnitus som jeg har kontaktet, synes å være uvitende om at slikt elektronisk utstyr kan påføre tinnitus. Jeg har havnet i krangler og møtt fullstendig vantro til tross for overveldende bevis på at strømmåleren forårsaker skaden. Ved hjelp av dokumentet ditt tror jeg at jeg nærmer meg å bli lyttet til ordentlig, og takk for at du har gjort det tilgjengelig for gratis republisering. Det har allerede overbevist en spesialist om at jeg ikke er gal.

Hvis det er noen råd eller hjelp du kan gi meg, tas det imot med takk. Jeg er glad om du bruker mine erfaringer som ytterligere bevis på at digitale målere som har strømforsyninger av typen SMPS [eng.: switch mode power supply, en teknikk som skaper tusenvis av pulser i sekundet, og som nå er vanlig i all elektronikk] og for dårlige filtre, forårsaker skade.

Med vennlig hilsen,

Andrew Brearley
AR Brearley BEng MSc CEng MIET

Vel, jeg overså ganske enkelt Andrew Brearleys bønn om hjelp, ja faktisk hele eposten. Men så kom det en ny fredag den 11. november 2022 om kvelden:

Kjære Einar,

Jeg var så lei meg over å lese om den nylige rettssaken som går ut på at norske strømselskaper har rett til å installere smartmålere i boliger mot eiernes/beboernes ønsker. Det er imidlertid veldig gledelig å se at “skitten strøm” ble anerkjent. Det er noe som jeg tror jeg har lidd av siden 9. februar i år.

Jeg la merke til at det kom kommentarer om frykt for symptomer i motsetning til faktiske bevis på reelle symptomer. Jeg er muligens i en ganske unik stilling til å hjelpe til med det, selv om min erfaring er i Storbritannia:

Siden 9. februar har jeg gjennomlevd 5 ulike digitale målere av 4 forskjellige typer etterfulgt av gjeninnsetting av en analog måler, og ført logg, også om endringene i helsen min. Vennligst se vedlegget. Fra denne loggen har jeg plassert helseproblemene jeg led med i en tabell som oppsummerer hovedsymptomene og deres alvorlighetsgrad for hver av de ulike installerte målerne. Jeg er sikker på at du ikke vil bli overrasket over symptomene jeg beskriver, men jeg håper du vil se hvordan disse oppsto over tid og varierte i intensitet alt etter den enkelte målertypen som var installert.

Hadde jeg ikke klart å få den første og fjerde måleren raskt ut av hjemmet mitt, måtte jeg forlatt hjemmet mitt, og kanskje ville det gått enda verre. Det var en veldig vanskelig kamp, ​​spesielt med tanke på helsetilstanden min til tider, for å få tilbake en analog måler, som ble installert 25. august. Siden den gang har jeg blitt mye bedre igjen, men plages fortsatt av høy tinnitus og søvnforstyrrelser. Forsøk på å forbedre situasjonen min i hjemmet, herunder å slå av strømmen om natten, har ikke hjulpet. Jeg er forvirret og frykter at jeg nå er blitt mer følsom enn før og sannsynligvis lider som følge av utstyr installert på naboeiendommen som jeg ikke kan gjøre noe med.

Hadde jeg visst at det var en risiko for å få tinnitus av smarte målere, for ikke å snakke om alle andre plager jeg led av, ville jeg aldri ha gått med på å få dem montert. I Storbritannia kan du for øyeblikket ganske enkelt velge å ikke ha smartmålere montert, men du kan ikke velge dem bort etterpå. Med tiden vil smarte/digitale målere blir tvunget på folk, med mindre den britiske regjeringen erkjenner problemene de kan skape for sensitive mennesker. Jeg er imidlertid overrasket over hvor dårlige de to gamle enkle digitale målerne med skjerm var, i strid med den trenden som ble beskrevet i forskningen fra EMF Consult om at eldre målere er bedre enn nyere hva gjelder demping av ledningsbundet støy. Jeg kan bare håpe at energiselskapet mitt, som til slutt kom meg til unnsetning, vil holde løftet om at den analoge måleren som nå er montert, vil forbli hos meg selv om jeg flytter. I mellomtiden vet jeg ikke hvordan jeg skal kvitte meg med tinnitus og de tilhørende søvnproblemene som jeg fortsetter å lide av, uten å bo et sted som er avsidesliggende og frakoplet strømnettet, vet jeg ikke. Jeg håper WHO, ICNIRP (den eneste regulatoriske organisasjonen som har gitt respons på min erfaring så langt), den britiske regjeringen og faktisk alle regjeringer, virkelig raskt anerkjenner dette problemet og hvor alvorlig det er.

 Med vennlig hilsen,

Andrew Brearley
AR Brearley BIng MSc CEng MIET

Jeg takket Andrew straks den 12/11/2022 for hans opplysende og viktige epost, beklaget at jeg hadde oversett den første eposten hans:

Kjære Andrew,

beklager at jeg ikke har svart deg tidligere! Disse dagene er ekstremt travle på grunn av rettssaken. Prøv å laste ned også dette dokumentet [boka Smartmålerne, skitten strøm, pulser og helsa, 2021], og bruk DeepL eller lignende for å oversette det!

https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=64602

Det er den beste hjelpen jeg kan gi deg, selv om det kanskje ikke er mye der som nå er ukjent for deg.

Så snart jeg rekker det, skal jeg oversette e-postene dine og legge dem ut på bloggen min. De kan være til betydelig hjelp.

Vennligst forklar meg forkortelsene dine for meg, slik at jeg kan fortelle om din faglige bakgrunn!

Med vennlig hilsen

Einar Flydal

 

Like etter svarte Andrew Brearley:

Kjære Einar,

Takk for svar og lenke til dokumentet. Mine faglige kvalifikasjoner er som følger:

BEng – Bachelor of Engineering, med utmerkelser i elektrisk og elektronisk ingeniørfag, 1989, ved det som nå er Manchester Metropolitan University
MSc – Master of Science, med utmerkelse, i informatikk, 2000, ved Leeds University.
CEng – Diplomingeniør, oppnådd i 1998
MIET – Medlem av Institute of Engineering and Technology

Det meste av mitt arbeid har vært innen databehandling. Karrieren min er for tiden satt på en lengre pause. Min fagforening, IET, har ikke svart på mine forespørsler om hjelp, det beste jeg har oppnådd fra dem er diskusjonen min i forumet, som dessverre ble stanset etter en krangel mellom to medlemmer. Den ene er professor på området årsaksforklaringer og han fortsetter å støtte meg, den andre benekter at strømmålere kan ha de helsevirkningene som jeg vitterlig opplevde. Sistnevnte påsto at det ikke fins bevis for det og ville ikke svare på spørsmålene jeg stilte for å avvise argumentet hans om at det hele var psykologisk. Blant annet henviste jeg ham til forskningen din ved minst to anledninger. Jeg er veldig skuffet over at medlemmer innen måleteknologibransjen ikke klarte å svare, men ble lettet da to andre medlemmer kom frem med sine opplevelser av plager etter å ha blitt utsatt for smartmålere. Jeg har fortsatt kontakt med begge de to.

Jeg led ikke bare virkningen av målerne, men også av holdningen til myndighetene her i Storbritannia, som ikke engang ville erkjenne min lidelse og fortsatt ikke vil gjøre det. Samme dag som måleren ble endret tilbake til en analog versjon 25. august, uttalte UK Health Security Agency i en e-post til meg:

“UKHSAs holdning er at dersom de elektromagnetiske feltene (EMF) er i samsvar med ICNIRPs retningslinjer, bør de ikke ha noen konsekvenser for folkehelsen. UKHSAs råd til personer som mener at helsen deres er påvirket av EMF-eksponering, er at de bør diskutere dette med sin egen fastlege, som er den som er best egnet til å bestemme hvilke undersøkelser som skal utføres og hvilke behandlinger som kan hjelpe. Vi henviser deg også til følgende nettside til helsevesenet (NHS Choices), som forklarer hva som er kjent om tinnitus og dens årsaker: http://www.nhs.uk/Conditions/Tinnitus/Pages/Introduction.aspx

I det nyligste brevet fra min fastlege (lokallege) til energiselskapet mitt og energiombudsmannen datert 29. juli heter det:

«Han [Andrew Brearley] har forelagt problemet sitt en rekke ganger for fastlegen, og vi føler oss ute av stand til å løse det uten støtte fra dere.»

Jeg er veldig heldig siden energiselskapet mitt endret holdning fra å nekte å hjelpe meg til å installere en analog måler etter at ombudsmannen sviktet meg den 12. juli. Jeg vurderer hvilke juridiske alternativer jeg har overfor ombudsmannen. Uansett hva som skjer, vil jeg fortsette med mine forsøk her i Storbritannia for å gjøre kjent det som har skjedd med meg.

Med vennlig hilsen,

Andrew Brearley

Jeg svarte samme dag:

Du bør så avgjort lese Arthur Firstenberg: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Kapittel 15: Tror du du kan høre elektrisitet?

Dette er et godt eksempel for ditt tilfelle!

Einar

Lørdag 12. november svarte Andrew:

 Kjære Einar,

 Tusen takk for det, informasjonen om gelen på flimmerhårene kan være veldig nyttig når jeg skal til ØNH-time (Øre nese & hals) på mitt lokale sykehus mandag morgen. Jeg forventer ikke å bli tatt seriøst, som vanlig, men jo mer informasjon jeg har, jo bedre.

Med vennlig hilsen,

Andrew

Jeg svarte i dag morges:

Kjære Andrew,

Bruk den følgende lenken, finn side 99 – 111 i seksjon 2 av boken, og oversett. Det er høyst interessant og underbygger hvordan svært liten intensitet i signaleringen kan forårsake betydelig biologisk påvirkning. https://einarflydal.com/?smd_process_download=1&download_id=27560

Jeg har blitt informert av Walter Sönning, som du vil se nevnt, at forskningen på slike effekter stoppet opp på 1980-tallet, da URSI [FNs organisasjon for forskning på radio] anbefalte det (for ikke å forstyrre den voksende radiovirksomheten?).

Jeg kommer til å publisere e-postene dine nå i dag på bloggen min.

Einar

Her stanser historien, i alle fall foreløpig. Den har også litt å lære norske strømnettselskaper og norske helsemyndigheter.

 

Einar Flydal, den 13. november 2022

PDF-versjon: EFlydal-20221113-AMS-malere-og-skitten-strom-ogsa-IT-ingeniorer-rammes.pdf