Dommen om AMS-målerne slo hull i muren: Tafatte byråkrater ble overstyrt

– Dommen i Borgarting lagmannsrett overstyrer Helsedirektoratets og Strålevernets friskmelding av AMS-målerne, slo advokat Matre fast under nettmøtet søndag kveld, – Vi vant, de tapte!

– Dommen slår fast at leger har plikt til å skrive ut fritaksattest dersom pasienten har symptomer som er forenlige med el-overfølsomhet og sammenhengen kan underbygges. Det kan den jo. Og dommen omfatter også “skitten strøm”, forklarte han videre.

Dette er en stor seier over et helse- og strålebyråkrati som står tafatte langs sidelinjen og forsvarer gamle posisjoner.

Bli med på vinnersiden og gi en ekstra dytt! Det er nå det trengs. Tiden er kostbar akkurat nå:

Mistet du gårsdagens nettmøte om AMS-dommen og veien videre, kan du se det HER.

Vi vinner langsomt fram. Det er kommet liknende dommer i flere land: Høyeste rettsinstans i England dømte nylig en skole til å tilrettelegge for el-overfølsom elev, en helsetilstand våre myndigheter ikke anerkjenner som reelt skapt av stråling. Det gjorde derimot domstolen. Dommer i Spania og Italia slår fast at radiobølget stråling har utløst el-overfølsomhet og alvorlige helseskader under betingelser våre myndigheter sier ikke medfører noen risiko. I Belgia og Tyskland forberedes det rettssaker. I USA går det saker hele tiden, men rettssystemet er så tungvint at de kan pågå i tiår.

Men hvorfor tapte da likevel saksøkerne ankesaken i Borgarting og vi må ut med 1,65 millioner?

– Vi tapte saken på beviskrav som vi mener var innfridd, og på at domstolen på ny la til grunn myndighetenes syn, til tross for at det nettopp var dette vi gikk til sak for å få overprøvd. Både dette og flere andre sider ved dommen gir godt håp om en seier i neste runde. Saken er både så viktig og prinsipiell at den er interessant for Høyesterett. Og den kan havne både i menneskerettsdomstolen og i EØS- eller EFTA-domstolen, var advokat Matres svar.

Dette er målene våre

1. Først å gjøre opp for sakskostnadene. Vi er nesten i mål! Vi trenger bare en siste liten dytt innen onsdag den 17. november – om tre dager!

Det mangler mandag morgen bare kr. 63 573 på at vi skal klare å dekke sakskostnadene på 1,65 millioner!!! Det er i seg selv en KJEMPESEIER for oss alle.

Heia-rop jeg får på epost fra leger og andre fagfolk vitner om at mange forstår hvor viktig det er at denne saken får fortsette.

For å bidra det siste stykket på sakskostnadene bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226. (Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)

2. Dernest må vi klare å reise midlene som skal til for å anke saken. Vi er nå over halvveis i mål med finansieringen.  Advokatene kan ikke vente lenger, så de er i gang med å forberede anken inntil jeg må gi stoppordre hvis pengene ikke kommer på plass… De må på plass rundt 20. november, og det tror jeg nå at vi klarer! 

For å bidra til anken, fyller du ut skjemaet her:

 

 

Einar Flydal, den 14. november 2022

PDF-versjon: EFlydal-20221114-Dommen-om-AMS-malerne-slo-hull-i-muren-Tafatte-byrakrater-overstyrt.pdf