AMS-dommen og anken: Hva skjer i dag?

Vi er nesten i mål med å få dekket sakskostnadene etter tapet i Borgarting lagmannsrett! Vi trenger bare en siste liten dytt innen onsdag den 17. november – om to dager! Den håper vi på fra dem som nå rydder opp i gamle løfter om å bidra.

Dessuten: I dag prøves den nye oppskriften på fritak for AMS-måler for første gang hos en lege. Malen følger dommen i Borgarting, og gjelder fritak både fra sender og fra skitten strøm.

Hvis nettselskapet gir fritak også for selve måleren, er det en stor seier. Gir det ikke fritak, får vi bevist at lagmannsrettens domspremisser er feil. Da har vi nok et godt argument for at saken må prøves for høyesterett.

Dessuten: I kveld skal Else Nordhagen, Tom Butler, Jostein Ravndal og jeg holde seminar og en litt forsinket boklansering i Stavanger i kveld. (Påmelding HER.)

Det mangler tirsdag morgen bare kr. 26 485 på at vi skal klare å dekke sakskostnadene på 1,65 millioner! De pengene må vi tro kommer inn fra dem som i det siste har fått purringer og nå rydder opp i gamle forpliktelser: De betaler nå inn resten av det de forpliktet seg til i november 2019. Så om to dager skal vi gjøre narr av slike meldinger som denne, og det er jeg personlig ganske lettet over:

Heldigvis får jeg svært få slike meldinger. Jeg kan telle dem på én hånd. Og langt viktigere er det med de mange svært positive meldingene og hurra-ropene – og at det stadig er noen nye som oppdager hva vårt elektriske miljø har å si for livets betingelser her på kloden, og for den enkeltes helse.

For å bidra det siste stykket på sakskostnadene bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226. (Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)

Da AMS-målerne ble besluttet innført, var det nok ingen av planleggerne i NVE og nettselskapene som forsto hva de rørte borti. Folk fra prosjektledelsen i Elvia har fortalt at de jo hadde hørt at det var noen som klaget, men at det ikke var noe de brød seg med. Og slik var det også i NVE. De trodde slikt var tull.

Nå rettes det langsomt opp: AMS-målerne ødelegger livet til mange mennesker, og gir helseplager til langt flere. Det skjer særlig når utstyrsprisene presses ned og billig elektronikk med dårlige filtre mot “skitten strøm” plasseres ut i de tusen hjem, slik den britiske IT- og elektroingeniøren fortalte om sist søndag (bloggpost 13.11.2022). Slik kan vi bare ikke ha det.

Finansieringen av anken går jevnt og trutt oppover.  Advokatene er i gang, men vi må gi stoppordre hvis forpliktelser om å bidra ikke kommer på plass… Derfor må vi få flere givere. Og de må på plass nå til rundt 20. november. De skal ikke betale inn én krone før 1. april neste år. Så la stafettpinnen gå videre! Vi trenger flere deltakere på denne dugnaden!

For å gi ditt tilsagn om at du vil bidra så vi får anket saken til høyesterett, fyller du ut skjemaet her:

 

 

Einar Flydal, den 15. november 2022