AMS-målerne: Anke til høyesterett nesten i boks! Men garantiene mangler

De forventede utgiftene med å anke AMS-saken til høyesterett er nesten ferdig finansiert! Det gjenstår bare kr. 26 432 – og å passe på at kostnadene ikke vokser underveis.

Det er helt fantastisk å se giverviljen, og jeg har ikke tall på hvor mange eposter vi har fått fra folk som setter sitt håp til at skal klare å bryte gjennom den veggen av foreldet tankegods som danner premissene for dagens strålevern.

Verre er det med garantiene som skal sikre i tilfelle saken tapes, eller om de faktiske utgiftene øker: Der gjenstår det kr.  274 529, og beslutningen om å anke må tas mandag …

Ankefristen er 3. desember, men beslutningen om anke må tas i løpet av mandag for at vi og advokatene skal få nok tid på oss, selv om vi for lengst er i gang.

Så meld deg på om du ikke alt har gjort det! Og få med deg flere andre!

Hva kan jeg lokke med for at flere skal stille med garantier nå i dag og søndag? Jeg kan tilby rimelige julegaver:  Alle som garanterer for kr. 5 000 eller mer (eller har gjort det allerede), får kjøpt alle bøker som det går an å bestille HER til 50% rabatt – så langt opplaget rekker. (Du sender først inn tilsagnet under, deretter bestiller du bøkene HER, skriver summen med rabatt i merknadsfeltet, og betaler det beløpet. Bøkene sendes straks betaling er mottatt.)

For å gi ditt tilsagn om at du vil et bidrag eller garantere så vi får anket saken til høyesterett, fyller du ut skjemaet her:

For å bidra direkte her og nå bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226. (Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)

Einar Flydal, den 19. november 2022