AMS-anken: I mål på nye bidrag! Men ikke på garantier. Pengene rår.

Status søndag morgen 20.11. kl. 07:00

Det hjelper ikke å HA rett om man ikke FÅR rett, heter det blant jurister. Det blir pengene som bestemmer om vi må avfinne oss med “et foreldet tankesett fra 1950-tallet” som er direkte helseskadelig for både mennesker, planter og dyr.

Det mangler fortsatt garantier for kr. 274 529. Her får du dagens økonomiske rapport, noen tanker om hva AMS-saken gjelder, og mulighet for å hive deg på i siste liten …

De anbefalte grenseverdiene fastsettes utfra foreldet tenkning fra 1950-tallet og støttes bare av forskning når forskningen utføres og vurderes utfra samme fossile tankesett. Dette ble demonstrert i lagmannsretten gjennom solide fagvitners forklaringer og sitat fra eksperters forskning. Men retten valgte ikke å ta stilling.

Foreldet tankegods

Framstillingen i dommen viser likefult at det som fikk mest tillit, var myndighetens forsikringer om at “strålingen er så svak”, den famøse utvalgsrapporten fra 2012, FHI-rapport 2012:3, der det samme gamle tankesettet er lagt til grunn, og påstander om at helsevirkninger fra “slik svak stråling” ikke er påvist. Som om det bare er energimengden i strålingen det kommer an på. Det er en feil antakelse. Den er blitt tilbakevist gang på gang – siden før 1960. I lagmannsretten ble dette dokumentert med blant annet (Lai & Levitt 2022, som du her har på norsk). 

Slik ensporet tankevirksomhet kan vi som skal bo på denne kloden ikke leve med. Den gir skylapper og et strålevern som bruke faremerkes, både med tanke på dem som får akutte helseplager, og med tanke på langtidsvirkningene. Derfor kommer oppropene og rettssakene stadig hyppigere her i Vesten, der eksponeringen øker raskest og grenseverdiene er de klart mest løsslupne.

Fra en del nordiske interesse- og forskningsorienterte organisasjoner heter det i en fersk appell til myndighetene i Norden:

“Parallelt med denne eksploderende strålingseksponeringen tilpasses det fortsatt regler, såkalte referanseverdier, for tillatt stråling utfra en grovt foreldet betraktningsmåte fra 1950-tallet. Disse referanseverdiene beskytter bare mennesker mot skadelige effekter fra akutt oppvarming. Dette betyr at mennesker er fullstendig ubeskyttet mot spekteret av skadevirkninger, som kreft, DNA-skader, oksidativt stress og nevrologiske virkninger, som forskning gjentatte ganger har vist forekommer ved nivåer langt under disse referanseverdiene. Gjeldende referanseverdier mangler fullstendig beskyttelse mot skadelige virkninger på biologisk mangfold.”

Organisasjonene bak oppropet

“Ett dødsfall om gangen”

AMS-saken dreier seg både om den enkeltes rett til å skjerme seg og sitt hjem, og om kampen mot denne samme foreldede forståelsen. Kampen om forståelsen må vinnes for at saksøkerne i AMS-saken skal vinne – på vegne av oss alle – mot “museumsvokterne” som sitter i DSA og i ICNIRP. De sitter dessverre også i FHI, der samme tankesett nå legges til grunn for en ny kunnskapsoppdatering som pågår (bloggpost 11.11.2022). (Helsedirektoratet kan vi se bort fra. Det er i denne sammenheng bare en budbringer og iverksetter med stempel og stempelpute, uten egen kunnskap eller kapasitet på dette feltet.) 

Kampen mot dette gamle “termiske paradigmet” utkjempes langsomt og skrittvis. Slik er det med paradigmeskifter. Det heter seg at de bare skjer “ett dødsfall om gangen”. Men vi kan ikke vente så lenge. For min del har det tatt 10 år og 7 bokproduksjoner å komme hit vi nå er – foran Høyesteretts port, etter at jeg først forsøkte å nå fram på fredeligere vis.

Stanser det her?

Takket være den store oppslutningen fra så mange som virkelig har “tøyd den økonomiske strikken”, har vi klart å føre saken så langt. Men jeg står personlig ansvarlig for sakskostnadene og kan ikke påta meg det som nå mangler av garantier i tilfelle tap også i høyesterett – selv om dette er penger jeg bare skal ut med om vi taper eller ikke klarer å gjennomføre saken med de midlene som er samlet inn.

Det gjenstår i dag, søndag kl. 7:00 kr. 274 579 på at behovet for garantier innfris. 

Dagen og morgendagen vil avgjøre. Flere har gitt meg beskjed om at dersom det trengs litt mer, vil de stille opp. Mange givere har gjort det allerede, og bør kanskje ikke tøye strikken enda lenger.

Fins det noen der ute som vil hive inn resten vi trenger i potten? Og kanskje ta en sjans på at garantiene ikke kommer til utbetaling? Da er det bare å melde seg! Se skjemaet under.

Om saken avvises av Høyesterett …

Forutsatt at underet skjer og vi får garantiene på plass i dag og i morgen: Hva skjer om saken blir avvist av Høyesterett?

Da vil saksforberedelsene bli brukt til å gå videre dit vi ser det er mulig og hensiktsmessig. Det kan bli den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Men det får vi komme tilbake til.

Det vi nå gjør mens vi håper at finansieringen kommer på plass før mandag kveld, er å styrke vår ankesak mest mulig, så den vil bli antatt. Blant annet får vi inn partshjelpere – organisasjoner som kan bevitne for retten at AMS-saken er viktig ikke bare for de ni saksøkerne, men for svært mange andre mennesker, både i Norge og internasjonalt.

 

Einar Flydal, den 20. november 2022

PDF-versjon: EFlydal-20221120-AMS-anken-I-mal-Men-ikke-pa-garantier-Pengene-rar.pdf

Vil du forplikte deg til å gi et bidrag – ikke nå men innen 1.4.2022, eller garantere for et beløp i tilfelle ankesaken tapes eller går med underskudd? Her er skjemaet:

Om du dessuten – eller i stedet – vil bidra direkte her og nå, bruker du nettbank, postgiro, bankgiro eller telebank til Foreningen for EMF-Reform, aksjonens konto nr. 1813 19 02855 i Sparebank1. For VIPPS, bruk nr. 760226. (Bruker du VIPPS? Skriv navn, epost, og tlf.nr. i meldingsfeltet, så det blir mulig for oss å sende tilbake (pro rata) om vi vinner.)