Da Fanden ville at intet skulle skje, opprettet WHO en komité…

WHO har gjort det igjen. Og det forbauser ingen som har observert dette systemet en stund:

Til den nye gjennomgangen av forskning på helsevirkninger fra elektromagnetiske felt har WHO oppnevnt en gjeng som sikrer at premisser og konklusjoner blir nøyaktig som før: “Ingen helsevirkninger er påvist”.

For slik blir det jo når man bruker metoder som sikrer at man begår det som i forskning kalles type-1-feil (se bloggpost 20.12.2022). Utfra de premissene utvalget kommer til å legge til grunn, må de se bort fra all solid forskning som finner skader uten at det skjer oppvarmingsskader. Og da blir konklusjonen nettopp slik.

Her får du meldingen som direktøren for Seksjonen for folkehelse ved University of California Berkeley, medisineren Joel Moskowitz, nylig sendte ut om saken. (At Moskowitz avlegger en visitt til Nordhagen og Flydal, tar vi som en ekstra julehilsen.)

WHO KUNNGJØR MEDLEMMER AV UTREDNINGSGRUPPEN OM RADIOFREKVENTE FELT OG HELSERISIKO

kommentarer fra Dr. Joel Moskowitz, sendt ut desember 2022

“Verdens helseorganisasjon (WHO) har kunngjort de 21 ekspertene som er valgt ut til Utredningsgruppen om radiofrekvente felt og helserisiko [Task Group on Radiofrequency Fields and Health Risks]. Disse personene er ansvarlige for å undersøke ti forskningsgjennomganger og komme med anbefalinger for WHOs monograf [et temabind] om miljøhelsekriterier for radiofrekvente felt og helserisiko (WHO Environmental Health Criteria (EHC) Monograph on Radio Frequency (RF) Fields and Health Risks) som skal publiseres i 2023.

Listen over de 21 ekspertene som er valgt ut av WHO til Utredningsgruppen om radiofrekvente felt og helserisiko, vises nedenfor sammen med informasjon jeg har utarbeidet om arbeidsgruppemedlemmers publikasjoner på EMF-området og deres tilknytning til ICNIRP, denne selvrekrutterte gruppen som anbefaler eksponeringsgrenser for radiofrekvent stråling (RF), og som markedsføres av WHO.

Elleve av de 21 personene har nåværende eller tidligere tilknytning til ICNIRP. De fleste av de andre personene har publisert eller presentert artikler som forsvarer ICNIRPs eksponeringsgrenser for RF. En fersk studie fant at ICNIRP siterer tungt fra sine egne medlemmers og deres nære kollegers forskning for å støtte ICNIRPs eksponeringsgrenser (Nordhagen og Flydal, 2022).

Åtte av de 21 ekspertene har åtte eller færre EMF-artikler oppført i EMF-Portals arkiv, som i alt har 37 000 publikasjoner.

Ikke én eneste av de 250 EMF-forskerne som signerte den internasjonale EMF-forskerappellen ble valgt ut av WHO til arbeidsgruppen. Heller ikke ble noen av disse forskerne valgt ut til å jobbe med de ti forskningsoversiktene som arbeidsgruppen vil vurdere. Underskrivere av den internasjonale EMF-forskerappellen har derimot mer enn 2 000 EMF-publikasjoner oppført i EMF-Portal-arkivet.

Det ser ut til at WHO har foretatt en partisk utvelgelse av deltakere i oppgavegruppen og forskningsgjennomgangene for å sikre at den kommende WHO helserisikomonografien om RF vil støtte ICNIRPs slakke eksponeringsgrenser for RF, som ikke klarer å beskytte mennesker og andre arter mot kronisk eksponering for lave nivåer av radiofrekvent stråling. Det er ikke rart at mye av publikum får mistillit til WHO hvis dette er hvordan byrået skal fortsette å “forbedre sin håndtering av interessekonflikter samt styrke offentlig tillit og åpenhet.”

Relaterte innlegg

(kilde for teksten over: https://ehtrust.org/who-announces-members-of-the-task-group-on-radiofrequency-fields-and-health-risks/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter)

WHO Radiofrequency EMF Health Risk Assessment Monograph (EHC series)

ICNIRPs retningslinjer 2020: ICNIRP’s Exposure Guidelines for Radio Frequency Fields

ICNIRPs retningslinjer for hvordan foreta forskningsgjennomganger (norsk oversettelse. Her gis det beskjed om å bruke energiintensitet som kriterium ved målingene som legges til grunn for klassifisering av forskningens kvalitet, dvs. å begå type-1-feil:
ICNIRP 2002 Norsk m mine kommentarer.
ICNIRP 2002 Norsk u mine kommentarer.

International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields & Wireless Technology

International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields (ICBE-EMF)

Se også:
WHO Names Members of RF Working Group
Microwave News, Dec 15, 2022
https://microwavenews.com/news-center/can-who-kick-icnirp-habit#RFWG