Julefred – og et tilbakeblikk

Maleri: Tiedemann og Gude

Nå blir det stans i strømmen av bloggposter til en gang over nyttår. For også jula trenger litt plass. 

Her kommer noen tips og et lite tilbakeblikk.

Til deg som får skarpe brev fra Agder Energi Nett eller andre som vil skifte ut måleren din, mot din vilje: Bruk framgangsmåten som anvises i bloggpost 12.12.2022. Denne framgangsmåten er formet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og skriv, og etter dommen i Borgarting lagmannsrett 3. november 2022. (Dessuten er det kaldt nå, og ikke lov å stenge strømmen før enn til våren.)

Anken  over AMS-dommen i Borgarting lagmannsrett er nå inne i en stille periode. Antakelig blir det en gang i februar at vi får vite om saken går videre til høyesterett. Så nå tar vi tar pause og får litt tid til å lese og skrive om annet fagstoff, og å rydde i arkiv og regnskap.

En stor takk går til alle dere som har deltatt i dette store løftet med å få en grundig forberedt pilotsak om AMS-målerne og helsevirkninger fram gjennom rettssystemet! Det er nå mer enn tre år siden vi startet dette løpet. Nå i siste runde, i Borgarting lagmannsrett, tapte vi på bevisførselen – noe vi mener var feil dom, men vi vant stort på sak, selv om vi mener saksbehandlingen var feil og omgikk selve hovedspørsmålet: helseinnvendingene. Vi har derfor anket på flere punkter.

Den nye helse- og miljøbevegelsen som nå vokser fram, er nettopp det jeg har ønsket meg i flere år! Den er ikke bare opptatt av kjemikalier og synlige skader, som var den gamle miljøbevegelsens fokus. Den nye helse- og miljøbevegelsen er opptatt av de medisinske og biologiske virkningene av den nye miljøgiften – den usynlige forurensningen fra stadig mer intens bruk av radioteknologi og digital teknologi. Med de fantastiske velferdsgevinstene fra disse teknologiene – og som ingen av oss ønsker å miste! – fulgte det også et lite og usynlig problem som har vokst seg stadig større og blitt mer synlig:

Stadig vekst i i elektromagnetisk pulsing og i energiforbruk belaster biologien – akutt og over tid og skadene på folks liv og på naturen blir stadig større og tydeligere. Vi er ikke bygd for slikt, like lite som vi er bygd for bly, PCB, fluorkarboner, amalgam og alle de andre fantastiske nyvinningene som revolusjonerte våre liv men så ble til utålelige miljøgifter da bruken ble for stor.

Forskningen som underbygger den nye miljøbevegelsens sak, blir stadig mer solid. Analysene som viser hvordan dagens  strålevern – av historiske og politiske grunner – er ute av stand til å forstå dette, blir stadig tydeligere. Den nye helse- og miljøbevegelsen bærer budskapet fram, og de mange rettsprosessene som pågår på dette feltet rundt i verden, gir et visst håp om gjennombrudd i 2023!

God jul og Godt nytt år til alle som følger denne bloggen, hva enten direkte, via Facebook, eller Twitter! Til sammen er vi mange, selv når det ser ut som det er få …

 

Einar Flydal, den 22. desember 2022