5G og 6G: “Houston, we have a problem”

Pernille Schriver, Europeans for safe connections og den danske EHS-foreningen, i Bryssel 7. februar under seminaret om 5G.

Setningen “Huston, we have a problem” stammer fra Apollo 13-oppskytingen. Meningen var å lande på månen, men et uforutsett problem dukket opp og forpurret planene. Setningen er gått over i historien som et fast uttrykk – et meme.

Under et kort seminar om trådløs teknologis innvirkning på folkehelse og miljø i EU-parlamentet på kvelden den 7.2. var denne replikken snublende nær:

Helt til sist i møtet, som ble arrangert av det franske De grønnes representant Michele Rivasi, ble EUs visjoner for 6G, neste generasjon internett og mobilkommunikasjon, presentert av EU-Kommisjonens sjef for kommunikasjonsteknologi, Peter Stuckmann. Pernille Schriver fra den danske EHS-Foreningen og Europeans for safe connections fikk stort bifall fra salen da hun utbrøt:

“Har du ikke forstått noe som helst av det som vi nettopp har fortalt?”

Programmet forteller oss nordboere en del om hva slags diskusjoner som for tida løftes oppover på agendaen – om enn langsomt. Og det gir oss mange interessante referanser (parenteser viser til referansene til sist). Kommentarene er mine:

Program og talere – og interessante kilder

18:30 Åpning og introduksjon av konteksten, ved Michèle RIVASI, medlem av EU-parlamentet (MEP)

18:35: Presentasjon av initiativet Europeans for Safe Connections, ved Rob VAN DER BOOM

18:50: Lærdommer fra Phonegate, og SAR-grensene for mobiltelefoner innen EU, ved lege Marc ARAZI.

Phonegate har avslørt en skandale som har pågått i mange land: Svært mange mobiltelefoner stråler kraftigere enn selv de romslige oppvarmingsbaserte grenseverdiene tillater når man måler slik folk faktisk bruker telefonene, og ikke med større avstand i et teoretisk oppsett i et laboratorium. Phonegate har ført til at i de seinere år er mange mobil-modeller er trukket fra markedet i en rekke land.

19:05: Å være el-overfølsom i EU, et vitnesbyrd

19:20: Om det europeiske borgerinitiativet “Stop5G – Stay connected but protected“, ved Pernille SCHRIVER NB! Er du dansk eller svensk statsborger, så skriv under initiativet snarest! Med 1 mill. underskrifter er EU-kommisjonen pliktig til å behandle initiativets anmodning!

19:30: Spørsmål/svar, diskusjon og kommentarer fra MEP’er, ordstyrer Michèle RIVASI

19:50: 2011-resolusjonen fra Europarådets parlamentarikerforsamling: “Den potensielle faren fra elektromagnetiske felt og deres innvirkning på miljøet” (Europarådet 2011), ved Jean HUSS, som var ordfører for resolusjonen

19:55: Uttalelsen i 2021 fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité: “Den samfunnsmessige og økologiske virkningen av 5G-økosystemet”, ved Dumitru FORNEA, ordfører for uttalelsen (Den europeiske økonomiske og sosiale komité 2021)

Denne uttalelsen la fram kritikk av at EU-kommisjonen ikke hadde vektlagt samfunnsmessige og miljømessige virkninger av 5G-teknologien i sine utredninger. Den tar spesielt for seg behovet for 1) forbedringer av lovgivningen og behovet for nye grenseverdier, 2) forbedringer av lokale planleggingsprosedyrer med nye, tydelige grenser for EMF-utslipp, 3) behov for advarsler mot overbruk og forurensning skapt både av master og bærbare enheter.

20:00: Hexa-X flaggskipinitiativet for 6G innen 2030, ved Peter STUCKMANN, EU-kommisjonens DG CNECT

Her kom altså alle de store visjonene om mer trådløs teknologi og all velferden det skal bringe oss alle.

20:05: Diskusjon og meningsutveksling, ordstyrer Michèle RIVASI

20:25: Neste trinn, av Michèle RIVASI, MEP

Seminaret ble avsluttet 20:30.

Det var Michèle Rivasi, som hadde invitert konferansedeltakerne. Hun er den ene av av de to miljørepresentantene i EU-parlamentet som står bak den store rapporten som viser de mange og klare forbindelsene mellom stiftelsen ICNIRP og telekomnæringen (Buchner og Rivasi 2020).

ICNIRP, som lager retningslinjene for strålevern for “ikke-ioniserende” stråling (i praksis frekvensområdet fra strøm til lys). Disse markedsføres så av WHO. ICNIRP-folk og andre som tenker som dem, sitter i førersetet i alle utvalg som legges til grunn for strålevernet i EU, også da innføringen av 5G ble sanksjonert. Detaljene om den prosessen finner du i den store 5G-boka (Flydal og Nordhagen 2019).

Hvordan ICNIRP avviser all annen forskning enn den de står for selv, har de samme to analysert i en artikkel som nå siteres i fagartikler rundt i verden: (Nordhagen og Flydal 2022). Hvordan norsk strålevern bygger sine anbefalinger på det samme foreldede fundamentet, finner du beskrevet i bekymringsmeldingen som fire forskere nylig sendte til FHI (bloggpost 28.01.23).

 

Einar Flydal, den 9. februar 2023 (som ikke var tilstede på møtet)

PDF-versjon: EFlydal-20230209-5G-og-6G-Houston-we-have-a-problem.pdf

Referanser

Buchner & Rivasi (2020). The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection: Conflicts of interest, corporate capture and the push for 5G
https://klaus-buchner.eu/wp-content/uploads/2020/06/ICNIRP-report-FINAL-19-JUNE-2020.pdf

Flydal E og Nordhagen E (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – Høyt spill med helse og miljø, 2019. (kjøpes/lastes ned HER)

Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Selvrefererende forfatterskap bak ICNIRPs retningslinjer for elektromagnetisk stråling, https://bit.ly/3ln0V0I, som er en oversettelse av
Nordhagen EK, Flydal E. 2022. Self-referencing authorships behind the ICNIRP 2020 radiation protection guidelines. Rev Environ Health. 2022 Jun 27. doi: 10.1515/reveh-2022-0037. Epub ahead of print. PMID: 35751553,  https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/reveh-2022-0037/html

The potential dangers of electromagnetic fields and
their effect on the environment, Report, Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs, Doc. 12608, 6 May 2011, Europarådets parlamentariske forsamling, https://pace.coe.int/en/files/13137

The societal and ecological impact of the 5G ecosystem, Expert hearing, 20/07/2021, Brussels, European Economic and Social Committee, https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/our-events/events/societal-and-ecological-impact-5g-ecosystem