Strålingen på Eide skole er minst 1000 ganger sterkere enn kommunen oppgir

Fra Romsdals Budstikke den 15.02.2023

Strålingen på Eide skole er blitt et problem i Hustadvika kommune. 20% av lærerne er blitt syke. NKOM uttaler til Romsdals Budstikke at strålingen bare er på “0,002 promille av grenseverdiene”. 

Det viser seg å være feil: Tallet er rundt tusen ganger for lavt. En tusendel er blitt en tusendels promille.

Tallet må altså ganges med tusen, og selv da er det nok svært lavt regnet.

Jeg skrev om saken i gårsdagens bloggpost (15.02.2023) og gjorde først feil i i mine regnestykker, jeg også. Det kan fort bli for mange desimaler å holde orden på.

Men hvem er det som feilinformerer i Romsdals Budstikke? Er det NKOM, Hustadvika kommune eller journalisten? Jeg gjetter på kommunen – av ren og skjær vanvare.

Uansett er tallet feil. Det skal åpenbart være 1 til 2 promille av grenseverdien, som er 10 000 til 20 000 µW/m2, og ikke en tusendel av dette.

Er så det så lite som det kan høres ut som? Nei. For grenseverdiene er fastsatt utfra muligheten for skade gjennom oppvarming, og oppvarmingsfare er det ikke.

Helseskadene og de biologiske virkningene som kan gi vesentlige helseskader på sikt fra mikrobølget stråling, virker på andre måter som ikke krever oppvarming. Blant annet gjennom de lavfrekvente pulsene som all radiokommunikasjon skaper. Dessuten er det nok her tatt utgangspunkt i noen av de stedene med svakest eksponering.

Under kan du sammenlikne Strålevernet (DSA) sin anbefalte eksponeringsgrense på 10 000 000 µW/m2 (som snitt over 6 – 30 minutter), og som NKOM, DSA og Hustadvika kommunes leder for bygg og anlegg bruker som referanse, med anbefalingen fra EUROPAEM, den europeiske organisasjonen for miljømedisinere:

EUROPAEM-retningslinjene er utarbeidet på grunnlag av talløse forskningsstudier og praktisk erfaring med pasienter og med terapeutiske tiltak. (Du kan laste dem ned HER.)

De lavfrekvente pulsene i radiokommunikasjonen later til å være et hovedproblem. Derfor kan man ikke bare se på oppvarmingspotensialet (som er helt uten betydning), men må ta hensyn til hva de ulike kommunikasjonstypene bruker av lavfrekvente pulser. Dette er hensyntatt i tabellen fra EUROPAEM, men overhodet ikke i DSAs anbefalinger.

 

Einar Flydal, den 17. februar 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230217-Stralingen-pa-Eide-skole-er-minst-1000-ganger-sterkere.pdf