Monsanto/Bayers sjofle triks for å hindre vårt ekspertvitne i sak for Mohawk-indianere

Prof. David O. Carpenter, State University of New York, Albany

Gigantselskapet innen miljøgifter og GMO, Monsanto, angriper nå det fremste ekspertvitnet i rettssaken som aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! har fått ført i Borgarting tingrett i 2021 og lagmannsrett i 2022. Nå venter den på om den får slippe til i høyesterett.

Det er David O. Carpenter det gjelder. Han er lege, internasjonalt anerkjent ekspert på miljøgifter, dekan, instituttleder og professor ved Instituttet for helse og miljø ved State University of New York, Albany (SUNYA).

Nå skal Carpenter vitne i sin sak nr. 8 mot Monsanto. Det gjelder at Monsanto har forgiftet Mohawk-indianernes områder med PCB og om det er årsaken til så mye kreft.  

En støtteaksjon er i gang. Du kan gi din underskrift her INNEN DEN 20. FEBRUAR.

Bakgrunnen

Monsanto, som ble slukt av gigant-kjemikonsernet Bayer for noen år siden, produserte det meste av all den PCB som ble brukt i USA inntil stoffet ble forbudt i 1977. Og det er det altså blitt en del rettsaker av. Til nå har Carpenter vært fagvitne i sju saker.

Det er vanlig praksis at professorer og forskere opptrer som sakkyndige vitner eller meddommere når forurensere blir saksøkt. Denne gangen blir Monsanto saksøkt av St. Regis Mohawk-stammen i tillegg til enkeltpersoner i området på grunn av de store skadene de har fått fra PCB. De har spist PCB-forurenset fisk fra St. Lawrence-elva. Nivåene var så høye at Mohawk-kvinner ble oppfordret til ikke å gi barna sine brystmelk.

Plottet

David O. Carpenter har kvalifikasjoner så det holder: Han har skrevet seks fagbøker om miljøbetingede helsespørsmål, han er redaktør for internasjonalt anerkjente tidsskrift, og han er forfatter av 405 publiserte fagfellevurderte forskningsartikler. Han kan ikke tas på det faglige hvis han får vitne i saken.

Hvem som har skurkens rolle er det ikke tvil om. Det er Monsanto, som nå er eid av tyske Bayer, sammen med datterselskapene Solutia Inc, Bayer CropScience, Pfizer, og Pharmacia.

For Bayer gjelder det derfor å hindre at Carpenter får vitne. Men hvordan gjøre det uten å komme med anklager som er uriktige?

I fjor fikk Carpenters universitet et krav om innsyn fra forurensernes advokater. De krevde tilgang til David Carpenters opptegnelser om PCB-forurensningen blant Mohawk-ene. Og siden sendte Mosanto/Bayers advokater inn ytterligere to innsynskrav. Jeg har også hørt at det er satt ut rykter om at han skal ha brukt noen av penger på forskning, egne eller universitetets, uten at det var formelt i orden.

I stedet for å bare gjennomgå forespørslene og utlevere til advokatene det loven krever, ga universitetet Dr. David Carpenter beskjed om å slutte å undervise, slutte å veilede studentene og forbød ham å være på universitetsområdet. Antakelig fikk universitetsledelsen kalde føtter da innsynskravet kom: En betydelig del av universitetets drift er finansiert av gaver til universitetets stiftelse. Ved å be Carpenter om å holde seg unna, kunne de gå gjennom det økonomiske og kanskje slippe unna Monsanto/Bayers vrede, tenkte de kanskje.

Men Monsanto hadde satt en felle og universitetsadministrasjonen gikk rett i den: Nå hevder nemlig Monsanto at siden Carpenter er «under intern etterforskning» for misligheter ved universitetet (som jo skyldes Monsantos innsynskrav), bør han ikke få lov til å stille som ekspertvitne i rettssaken som hjelper for Mohawk’ene. Med andre ord: «Det hefter kanskje noe ved ham!» – kun fordi Monsanto/Bayer har sørget for det.

Han har stilt opp – og nå kan du stille opp!

I åtte måneder har Carpenter nå vært «fritatt fra» – altså hatt forbud fra – undervisningsoppgaver. De utgjør omtrent 90 % av hans stilling. Universitetet har tilbudt Carpenter å få undervise igjen, men bare på strenge betingelser og forutsatt at han ikke stiller som vitne.

David O. Carpenter har ikke gjort noe galt. Han har stilt opp for mennesker og dyreliv som er blitt skadet av PCB, slik han har stilt opp i saken om AMS-målere i Norge, og i en rekke andre land. Han stiller gjerne opp på “no-cure-no-pay”-basis. (At norsk rett to ganger har sett bort fra hans vitneforklaring, er en annen og mer komplisert juridisk sak og inngår i anken til høyesterett.)

Hvis du vil stille opp for David O. Carpenter og signere henstillingen til State University of New York, Albany, kan du gjøre det her. Siste frist er 20. februar, så gjør det nå med en gang!

https://forms.gle/Z8bV6JadCb2GdVg56

 

Einar Flydal, den 17. februar 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230217-Monsanto-Bayer-med-sjofle-triks-for-a-hindre-vart-ekspertvitne.pdf

PS. Den svenske kreftforskeren Lennart Hardell, som er verdenskjent for sin forskning på hjernekreft fra mobilbruk, forsket tidligere på plantegifter. Da sto også han på Monsantos liste og han ble fulgt av Monsanto-folk overalt, som forsøkte å svekke hans autoritet. Det er bare å innse at bedrifters samfunnsansvar (CSR) ikke er like stort i alle selskap.

PS 2: I dag, 17.2.2023, fikk jeg bekreftet det jeg omtaler over som et rykte: Jeg ble underrettet om at Monsantos advokater også har forlangt innsyn i hvordan Carpenter har brukt honorarer for ekspertvitneforklaringer. Til dette har både Carpenter og universitetet hans forklart at han har brukt hele honorarene på å lønne studenter som jobber på ulike forskningsprosjekter innen miljøhelse. Monsanto bruker nå dette for å diskreditere Carpenter, siden det betyr at Carpenter “bruker penger han får fra saksøkte til å finansiere studier som brukes mot saksøkte”!

Noen flere kilder om Monsanto/Bayers sjofle spill: