Hvorfor blør plutselig så mange soldater nå neseblod?

Oppslag i Forsvarets forum 31.01.2023: – Neseblodet må skyldes boforholdene.

 

(Avsnittet om ORSAA-basen ble oppdatert 8.3.2023)

Det var Forsvarets Forum som først slo opp saken 31.01.2023 (bildet): 150 soldater i Skjold leir begynte å blø neseblod. Så kom distriktsavisene etter, og NRK.no 16. og 17.02. 

Også i andre militærleirer skjedde det samme: De blør neseblod i leiren, men ikke når de er dagevis borte på øvelse. Og så blør de neseblod igjen når de er tilbake i leiren.

Forsvarets hovedverneombud er på saken. Leirlegen har ingen forklaring. Mistanken går i retning av muggsopp. Muggsopp i alle byggene i alle leirene der problemet dukker opp?

Her får du en forklaring som er dokumentert av forskere siden slutten av 1700-tallet og gang på gang i de siste årene i ufattelig mange rapporter. Men de rapportene går under medisinernes og de fleste journalistenes radar her til lands.

Først litt oversikt

Googler du “nose bleed AND EMF” får du ca 690 000 tilslag. (EMF står for “elektromagnetiske felt”.) Det tilslaget som havnet øverst, er en historie i The Guardian 20.07.2012 om en mann som lever ute i skogen i sin varevogn fordi han får voldsomme symptomer, bl.a. neseblod, av elektromagnetiske felt fra WiFi, AMS-målere, mobiltelefoner, etc.

Googler jeg “hemorrhage AND EMF” (altså blodstyrtning OG elektromagnetiske felt), får jeg 1 230 000 tilslag.

Googler jeg “neseblod AND EMF” får jeg 9 920 tilslag, blant annet til tekster jeg selv har skrevet og til et oppslag på NRK.no 12.05.2018, der en dame i Bodø forteller om sine helseplager fra elektromagnetiske felt, mens pensjonert univ.lektor Arnt Inge Vistnes mener at en slik forbindelse dreier seg om innbilning og er umulig.

Søker jeg i forskningsdatabasen EMF-Portal ved Universitetet i Aachen, får jeg følgende funn:

  • “hemorrhage” og “nosebleed” og “nose bleed” nevnt i til sammen 295 fagartikler

I ORSAA-databasen, som inneholder rundt 4 500 fagfellevurderte forskningsartikler på biologiske virkninger fra eksponering som er svakere enn vårt stråleverns anbefalte maks-grenser, er det ikke slike søkeord. Så jeg tok kontakt med medarbeidere der og fikk følgende svar (mitt utdrag med forklaringer i [klammer]):

“Nose bleeds” [neseblødninger] ser ut til å være et tema som går igjen blant en del folk, og vi har hørt historier om slikt fra skoler ved utrullingen av nye WiFi-rutere som bruker MIMO [en teknologi som gir høy kapasitet]. Disse historiene utgjør anekdotisk materiale. Også trykk i hodet (hodepine), og unormalt trykk, er et vanlig symptom.

Neseblødninger kan nok skyldes høyt blodtrykk som er en kardiovaskulær virkning, og vi har en kategori for det: “Blodtrykksendringer”. Se Kategori 10: Kardiovaskulære effekter. Underkategori 3: Blodtrykksendringer.

Jeg sjekket denne kategorien, og fant 32 artikler. Men det kan hende at artiklene om Havanasyndromet [helseplagene blant  USA-diplomater særlig på Cuba og i Guanzhou, Kina] kan være nyttigere: https://www.bbc.com/news/world-58396698. Der står det [om virkningene fra forløperen “Moskvasignalet”, en mikrobølgesender rettet mot USAs ambassade i Moskva i flere år]:

“Så ble ambassadør Stoessel selv syk – med blødning fra øynene som et av symptomene hans. I en nå avklassifisert telefonsamtale i 1975 til den sovjetiske ambassadøren i Washington, koblet USAs utenriksminister Henry Kissinger Stoessels sykdom til mikrobølger, og innrømmet at “vi prøver å holde saken stille”. Stoessel døde av leukemi i en alder av 66. «Han bestemte seg for å spille den gode soldat», og ikke lage bråk, sa datteren til BBC.”

Så langt ORSAA-basen.

Når jeg søker i min egen lille samling av forskningsartikler om helse- og miljøvirkninger av elektromagnetiske felt og andre relevante dokumenter jeg har samlet de siste 10 årene, finner jeg

  • “nose bleed” brukt i 40 dokumenter
  • “nosebleed” brukt i 21 dokumenter
  • “hemorrhage” brukt i 34 dokumenter

Det mangler altså ikke på stoff. Og det aller meste av dette, så godt som alt, hevder at her er det en forbindelse.

Historisk forskningsmateriale

I boka Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet av Arthur Firstenberg (2018), som nå foreligger på åtte språk (og som du på norsk bare får kjøpt HER), forekommer “neseblod” sju ganger. “Blodstyrt” og “blødning” i alt 20 ganger, flere ganger i forbindelse med nese.

Johann Heinrich Winklers maskin for statisk elektrisitet ca. 1730

Firstenberg gjennomgår forskningshistorien om helse- og miljøvirkningene av elektromagnetiske felt på  en spennende, populærvitenskapelig og til tider både vakker og morsom måte. Her kan vi lese at en av de første som omtalte neseblod som resultat av elektromagnetiske utladninger, var Johann Heinrich
Winkler, professor i gresk og latin i Leipzig i Tyskland,
som selv drev med eksperimenter allerede i perioden 1730-1740 og oppfant en egen maskin for å skape statisk-elektriske ladninger (bildet).

Winkler skriver i et brev til en venn i London:

“Jeg fikk voldsomme rykninger i kroppen” … “Mitt blod ble satt i et sådan kraftig opprør at jeg var redd jeg ville få en brennende feber. Jeg var nødt til å  ta nedkjølende medisiner. Jeg følte meg tung i hodet, som om jeg hadde en stein liggende på det. To ganger fikk jeg neseblod, noe jeg ikke har tilbøyeligheter til. Min hustru, som bare hadde tatt imot det elektriske glimt to ganger, befant seg etter disse så svak at hun knapt kunne gå. Da hun så en uke seinere mottok bare ett enkelt elektrisk glimt, blødde hun neseblod få minutter deretter.”

De typiske symptomene

Neseblod hører ganske enkelt med på lista over symptomer på eksponering for menneskeskapte elektromagnetiske felt. De er påvist gang på gang, både i forsvaret og i sivilsamfunnet. En av de nyeste historiene dreier seg om “diplomatsyken” som rammet USAs og Canadas diplomater i Kina og India og på Cuba (bloggpost 20.09.2021, bloggpost 9.12.2020 og bloggpost 11.12.2020). Konklusjonene til et utvalg av USAs nasjonale forskningsråd var elektromagnetisk stråling.

En ganske vanlig versjon av denne lista over rapporterte symptomer finner vi i fysikeren Ronald M. Powell sitt notat fra 2015: Symptoms after Exposure to Smart meter radiation.

Lista ser ut som vist under. Her finner vi neseblod og bihuleproblemer nevnt av 15%:

Anekdotisk materiale

I tillegg til forskningsrapporter fins det mye anekdotisk materiale. I de 150 historiene jeg har samlet fra folk som sier de reagerer på elektromagnetiske felt og derfor ikke vil ha AMS-måler i huset, fins det enkelte forekomster av “neseblod”, men ikke mange.

Neseblod er ikke nevnt i historiene om helseplager fra 5G-master som enkelte har sendt til min blogg, men en av dem, Reidun Hommedal, sendte meg 31.01.2021 et tillegg som jeg har somlet med å legge ut. Her er et utdrag:

“Jeg har flere ganger tenkt at det var en del jeg glemte å skrive da jeg sendte posten om mine reaksjoner på EMF, som tiltok da det kom opp en 5G-sender her like ved. … I siste havdel av september ble 5G aktivert  i mobilmasten som står 147 m fra boligen. Hei, etter at 5G kom her så har jeg blødd mye neseblod. … Det startet i september med smerter framme i pannen på høyre side, en rund smerte, og den griper, slipper – og griper igjen. Dette har vedvart, og siden det ikke er noe konstant har jeg ikke nevnt det til lege før jeg måtte inn ang. neseblødningene, hovedsakelig fra høyre nesebor, men når de kraftigste kommer renner det fra begge, og ned i halsen. Forferdelig ubehagelig. 

11.11. var jeg inne på øre-nese-hals poliklinikk for brenning og etsing etc. På en skala fra 1 – 10 lå majoriteten av blødningene på 8 – 10, og de resterende rundt 6 – 7. Fram til operasjonen hadde jeg 42 kraftige blødninger. Etter operasjonen har jeg hittil ( 16.11.21) hatt 21 blødninger i kategori 3 – 4, med noen små som jeg ikke har regnet med her. 

Jeg er så slapp etter dette at jeg svimer rundt. I tillegg har blødningene kommet like snart på natta som på dagen, og på det verste var jeg uten søvn i 3 døgn fordi jeg fikk ikke ro til å sove. Jeg har blødd ut sofa, pledd, sengeklær, og klær. I tillegg har jeg måtte vaske det meste på badet, dører og gulv, og spylt bort blod ute. 

Natten 09.-10. og 11.11 kom blødningene på natten, og de var svært kraftige. Natten 09 -10.11. gikk jeg med blodtrykk og pulsmåler, og på en tid den natten fløy pulsen opp i 141 og blodtrykket var skyhøyt i følge legen. Kl 04 den natten startet den kraftigste blødningen, og den varte til 05. Det var den natten jeg seriøst vurderte å ringe 113. Den siste blødningen så langt hadde jeg 22.11. Utfra min erfaring kan det virke som at jo mer stråling jeg blir påvirket av – jo mindre skal til før jeg reagerer.”

Mitt tips til journalistene og til Forsvarets hovedverneombud og til Forsvarsforum

Jeg har varslet journalistene i de mediene jeg vet har rapportert om saken, men ikke hørt noe tilbake så langt. Kanskje tror de at slikt bare er forskrudde tanker fra en eller annen tulling av en “konspirasjonsteoretiker” som tror at moderne elektronikk kan få slike følger?

Mitt tips til dem er det følgende:

Har dere noe informasjon om hvordan det står til med mobilmaster og AMS-målere og radarer og WiFi-sendere i leiren og dens umiddelbare omgivelser? Er det kommet noen nye slike kilder i den aktuelle perioden?

Se på vedlagte graf som viser data fra en undersøkelse om helseplager som funksjon av avstand fra mobilmast. Undersøkelsen er fra 2001, og siden da er det kommet til nye generasjoner radiokommunikasjon som nok gir andre utslag hos dem som rammes.

Helseplager i prosent av befolkningen som funksjon av avstand fra mobilmaster (Santini 2001)

Neseblod er en klassiker i forbindelse med AMS-målere og 5G og andre kilder for elektromagnetiske felt. En rekke andre såkalte MUPS, medisinsk uforklarte plager og sykdommer, kan altså ha slik årsak.

Jeg har vært borti mange tilfeller av neseblod rett etter at 5G-master kom opp. For noen har det vært blodstyrt og gjentatte sykehusinnleggelser. Det ville være naturlig om de nye, langt sterkere WiFi-systemene og TETRA-senderne har samme virkning.

De biologiske mekanismene bak dette er slik at utslagene kan være særdeles varierte. Det kan derfor være en god ide å forsøke å sjekke om soldater har rapportert noen av de andre typiske reaksjonene du ser på grafen. Av de mest typiske akutte reaksjoner for de som reagerer på mikrobølger, er utmattethet, leddsmerter, hjerterytmeforstyrrelser, hodepiner, tanketåke, tinnitus.

Jeg avviser ikke muggsopp, men det går an å finne ut om det er en sannsynlig årsak ved å ta rede på om når plagene oppsto og når mastene, eller andre sendere kom opp.

Forresten kan en ny militær mikrobølgesender eller radar ha samme effekt. Trenger du forskningskilder, har jeg slike i bøtter og spann.

Gjeldende lære i norsk helsevesen er at mikrobølger ikke kan skade så lenge de ikke er så sterke at de skaper oppvarmingsskader. Det er et foreldet dogme som bl.a. gjør at medisinerne ikke lærer noe som helst om slikt i sin utdannelse, annet enn at det ikke er påvist.

Denne veilederen om framgangsmåte, som er myntet på søknader om fritak fra AMS-måler, kan gi deg nyttig informasjon om hva slags reaksjoner som kan ventes fra mikrobølget stråling. Noen reagerer akutt, mange slett ikke i det hele tatt, selv om biologien belastes.

Og hva kan så gjøres?

Forsvaret kan foreta målinger utfra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sine referanser, som er ICNIRPs retningslinjer (1998, 2020), og utfra EUROPAEM-retningslinjene (2016), som er utarbeidet av en omfattende gruppe miljømedisinere.

Aktuelle tiltak vil antakelig være: Slå av eller flytte små eller store sendere lengre vekk og rette dem inn så de plager insektene i stedet for menneskene, skjerme mennesker mot senderne, eventuelt – dersom det skulle vise seg at det er omfattende forekomster av ledningsbundet spenningsstøy (“skitten strøm”) som er problemet – få fjernet, skjermet og jordet kildene og ledningsnettet.

Slikt fins det fagfolk som kan hjelpe til med.

 

Einar Flydal, den 19. februar 2023
(tekst om ORSAA-basen oppdatert 8.3.2023)

PDF-versjon: EFlydal-20230219-0308-Hvorfor-blor-plutselig-sa-mange-soldater-na-neseblod.pdf

Referanser

De 150 historiene om reaksjoner på EMF: https://einarflydal.com/smartmaler-historier/

“Duken skjermer for noe ekspertene mener er ufarlig”, nrk.no, 12. mai 2018, https://www.nrk.no/nordland/duken-skal-skjerme-for-noe-ekspertene-mener-er-ufarlig-1.13989802

“Dårlig ventilasjon på kaserne: – Det blir problematisk å leve her”,
Forsvarets forum, 31. januar 2023, https://forsvaretsforum.no/bardufoss-brigade-nord-haeren/darlig-ventilasjon-pa-kaserne-det-blir-problematisk-a-leve-her/296358

EUROPAEM-retningslinjene 2016: Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme (originalens referanse: Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011) Du laster ned dansk versjon gratis her: EUROPAEM-retningslinjene 2016

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018 (451 sider + noter, referanser og stikkordsliste), 2. opplag. Kan bestilles HER.

Framgangsmåte for fritak fra AMS-måler, Utarbeidet av Foreningen for EMF-reform i samarbeid med advokat Hugo P. Matre, Advokat Schjødt AS, med innspill fra flere norske leger og fra FELO, foreningen for el-overfølsomme, oppdatert per 12.12.2022, lastes ned her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2022/12/Framgangsmate-for-fritak-fra-AMS-maler-v.1.0-20221212.pdf

ICNIRP, 1998. Guidelines for limiting exposure to time‐varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz). Health Phys 74:494‐522

ICNIRP, 2020. Guidelines for limiting exposure to electromagnetic fields (100 KHz to 300 GHz), published ahead of print in: Health Physics, april 2020, https://www.icnirp.org/en/publications/article/rf-guidelines-2020480.html

Powell, Ronald M. Ph.D.: Symptoms after Exposure to
Smart Meter Radiation, PDF note, March 6, 2015, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2023/02/Powell-Ronald-2015-symptoms-after-exposure-to-smart-meter-radiation.pdf

Santini, R, Santini P, Seigne M, Danze JM: Symptômes exprimés par des riverains de stations relais de téléphonie mobile, La Presse Médicale, 3. novembre 2001.

USAs og Canadas diplomater i Kina og India og på Cuba: se kilder angitt i bloggpost 20.09.2021, bloggpost 9.12.2020 og bloggpost 11.12.2020