Carpenter vant over Monsanto igjen. – Underskriftene gjorde jobben!

Dr. David O. Carpenter, leder av Institutt for helse og miljø, State University of New York, Albany (foto: Brendan Jones)

En artikkel i lokalavisa Times Union i Albany, New York, melder at statsuniversitetet i New York i Albany har slått full retrett: Dr. David O. Carpenter, leder av Institutt for helse og miljø kan gjenoppta undervisningen. Han ble midlertidig suspendert som resultat av at Monsanto/Bayers advokater forsøkte å mistenkeliggjøre ham for hvordan han bruker honorarer han mottar som fagvitne i miljørettssaker om PCB.

I følge meldingene jeg har fått, var det ikke minst på grunn av den internasjonale oppmerksomheten at universitetsledelsen valgte å snu til tross for presset fra Monsanto (bloggpost 16.02.2023). En underskriftsaksjon fikk også en rekke påskrifter fra Norge.

Carpenter er en internasjonal kapasitet med en produksjon på mer enn 400 vitenskapelige artikler og flere lærebøker. Han har vært fagvitne i norsk tingrett og lagmannsrett om helseskadelige virkninger fra AMS-målere.

Her følger artikkelen i Times Union – oversatt til norsk, og en takk fra Carpenter selv. Men hva er egentlig Carpenters rolle i forbindelse med AMS-målere og elektromagnetisk stråling og urfolks rettigheter?

Om David O. Carpenters rolle innen forskningen på elektromagnetiske felt og radiobølget stråling sakser jeg litt fra Microwave News, 22.02.2023. Der heter det (min oversettelse):

“I tillegg til sitt arbeid med giftige kjemikalier, har Carpenter stått fram som en ledende kraft i arbeidet med å studere og få regulert helse- og miljøvirkninger fra elektromagnetiske felt (EMF) og stråling. Han ledet New York Power Line Project på begynnelsen av 1980-tallet, som førte til at man fikk bekreftet den banebrytende epidemiologiske studien av Nancy Wertheimer og Ed Leeper, som var den første som knyttet EMF fra høyspentlinjer til barneleukemi. NY-prosjektrapporten, som ble utgitt i 1987, førte til at kreftrisiko fra kraftledninger fikk internasjonal oppmerksomhet. Femten år senere, i 2001, klassifiserte IARC felt med strøms frekvenser som mulig (klasse 2B) kreftfremkallende.

I 1994 redigerte Carpenter og Sinerik Ayrapetyan sammen en to-binds samling av litteraturgjennomganger under tittelen, The Biological Effects of Electric and Magnetic Fields, utgitt av Academic Press.

Carpenter er medredaktør, sammen med Cindy Sage, av BioIniative Report, som fremmer strengere  retningslinjer for eksponering for EMF og RF-stråling. Rapporten ble utgitt første gang i 2007, og har blitt jevnlig oppdatert.

Mer nylig har Carpenter stilt spørsmål ved sikkerheten til 5G-stråling, den nyeste generasjonen mobiltelefonteknologi. For dette ble han hardt kritisert i to separate artikler av William Broad, en vitenskapsreporter i New York Times. De ble publisert med bare noen få måneders mellomrom i 2019 (se våre A Fact-Free Hit on a 5G Critic og Open Season on 5G Critics). På den tiden samarbeidet Times med [mobilselskapet] Verizon for å fremme bruken av 5G av nyhetsmediene.

Carpenter er for tiden en av to sjefredaktører for Reviews on Environmental Health, et tidsskrift utgitt av De Gruyter.”

Herfra overtar avisa Times Union:

UAlbany sier at PCB-forsker kan gjenoppta undervisningen på campus

Universitetets kunngjøring kom ni måneder etter at Dr. David Carpenter ble bedt om å ikke komme til universitetsområdet og utføre sine oppgaver hjemmefra.

Av Brendan J Lyons (redaktør), 21. februar 2023, Oppdatert: 21. februar 2023 kl. 22.16.

ALBANY – Universitetet i Albany meldte sent tirsdag at Dr. David O. Carpenter, den mangeårige direktøren for skolens Institutt for helse og miljø, ikke vil utsettes for disiplinære tiltak og “er ikke lenger på et alternativt oppdrag og kan nå undervise og utføre forskning på campus.”

Universitetets kunngjøring kom etter at Carpenter mottok stadig større støtte fra miljøforkjempere for å bli gjeninnsatt etter at han for ni måneder siden ble bedt om ikke å besøke noen del av campus og utføre pliktene sine hjemmefra mens skolen undersøkte hans omfattende virksomhet som ekspertvitne i saker om giftig forurensning.

“UAlbanys etterforskning angående Dr. Carpenter har konkludert, og ingen disiplinære tiltak vil bli iverksatt basert på noen slik etterforskning,” erklærte en talsmann for universitetet. “Slik det er vanlig inngikk UAlbany og dr. Carpenter også en avtale om en konflikthåndteringsplan for å sikre at fremtidige aktiviteter utføres i samsvar med alle gjeldende lover og retningslinjer. UAlbany gjentar på det sterkeste vår fulle forpliktelse til ubegrenset akademisk frihet.”

Carpenter ble gjenstand for disiplinær etterforskning i fjor etter at en forespørsel om lov om frihet til informasjon ble innlevert av en advokat til Shook Hardy & Bacon, et advokatfirma i Missouri som representerer Monsanto Company i saker om giftige forurensninger som er anlagt mot selskapet over hele landet [altså USA].

Carpenter, som har forklart at han donerer pengene han mottar som ekspertvitne til doktorgradsstudenter og til universitetets forskningsprogram, har vitnet mot Monsanto i en rekke “giftskade”-saker – der saksøkere hevder å ha blitt utsatt for skader fra giftige stoffer – noe som har ført til flere dommer med erstatninger i millioner-dollar-klassen.

Tirsdag morgen sendte en gruppe som er forkjempere for miljøansvar blant offentlig ansatte en klage til UAlbany og oppfordret universitetets råd til å undersøke det gruppen kalte «feilaktige gjengjeldelsesaksjoner» mot Carpenter.

Klagen, som ble sendt inn tirsdag av Maryland-baserte Offentlige Ansatte for Miljøansvar, hevdet at Carpenter ble utsatt for «atferd som har begrenset hans akademiske frihet og ytringsfrihet» av universitetets tjenestemenn.

Mandag ga UAlbany-president Havidan Rodriguez en uttalelse til universitetets faglige personale og stab som svar på Carpenters situasjon, og sa at han ønsket «å gjenta på de sterkeste UAlbanys fulle forpliktelse til ubegrenset akademisk frihet».

“De grunnleggende prinsippene og den sterke posisjonen som høyere utdanning har, har vært basert på akademisk frihet,” skrev Rodriguez i e-posten. “Følgelig bør og vil vi motstå enhver handling som sensurerer eller krenker et faglig medlems intellektuelle og akademiske frihet. Dette er avgjørende for å sikre at vår institusjon oppfyller sitt oppdrag, som er fri utforsking, intellektuell nyskapning og oppdagelsesvirksomhet, og virkningsfull akademisk aktivitet.”

Etter at Times Unions første historie om saken ble publisert tidligere denne måneden, sendte advokater for Monsanto Company inn et krav om midlertidig forføyning der de ba en dommer i Missouri om å la dem gjenåpne undersøkelsene i en forurensningssak anlagt av Saint Regis Mohawk-stammen, slik at de kunne få vite mer om den pågående disiplinære etterforskningen av Carpenter.

Carpenter, som fungerer som ekspertvitne i en rekke saker mot Monsanto og andre selskaper, er et nøkkelvitne i saken der stammen saksøker selskapet og dets etterfølgere, inkludert Solutia, Inc. og Pharmacia LLC. Stammen hevder at medlemmene har økt risiko for kreft og andre sykdommer på grunn av PCB-eksponering fra å spise fisk fanget i forurenset vann. Forurensningen skal ha kommet fra Superfund-steder [giftdeponier som er blitt underlagt spesiell lovgivning] langs ved de vidstrakte områdene til Akwesasne-stammen som ligger i grenseområdet mellom USA og Canada i det nordlige New York.

Advokater for Saint Regis Mohawk-stammen svarte med et forslag som ble sendt inn forrige uke i saken, der de ba retten om å avvise Monsantos forespørsel og bemerket at saken er planlagt å føres for retten om mindre enn seks uker.

«Tiltalte bør ikke få lov til å gjenåpne undersøkelsene bare fordi deres interesse ble vekket av en avisartikkel,» skrev stammens advokater i sin sak. “Tidsfrister ville være meningsløse om partene skulle ha rett til å ta opp ny forklaring hver gang motparter “graver opp” noe som gjelder en av motpartens sakkyndige eller vitner før rettssaken.”

De hevdet også at informasjonen selskapet søker om den 86 år gamle folkehelselegen er “uvesentlig” og at hans plassering på “alternativt oppdrag” ikke regnes som noen disiplinstraff. Universitetets brev til Carpenter i mai i fjor, der det informerte ham om at han ble plassert på et alternativt oppdrag, bemerket imidlertid at det skjedde i forbindelse med “en disiplinær undersøkelse”.

Bayer, som kjøpte Monsanto i 2018 for 66 milliarder dollar, ga ut en uttalelse til Times Union for to uker siden der de hevdet at avsløringene om disiplinæretterforskningen av Carpenter reiste tvil fordi de hevder at han brukte penger fra vitneforklaringen som ekspertvitne til å støtte forskningsprogrammer ved UAlbany – noe universitetet har vært klar over i årevis og som Carpenter har forklart seg om i tidligere vitneforklaringer.

Carpenter har i flere tiår utført omfattende forskning på PCB-forurensning fra et General Motors-støperi i Massena, St. Lawrence County, som stengte i 2009. Anlegget lå rett ved siden av Mohawk-stammens Akwesasne-område, og Carpenters forskning omfattet studier av Mohawk’enes helse og toksikologiske studier av dyr som undersøkte virkningen av PCB på nerve-, immun- og endokrine systemer. Også to andre aluminiumsstøperier i dette området ble dømt skyldige i å lekke PCB ut i St. Lawrence-elva fra hydraulikk-væsker de brukte.

Kjemikalieselskapet har ofte møtt Carpenter i retten når han har testet som ekspert i sivile søksmål der saksøkerne vanligvis hevder at de har fått alvorlige helsemessige skadevirkninger på grunn av eksponering for giftige stoffer. Monsanto har betalt milliarder av dollar gjennom dommer og forlik knyttet til sin produksjon av PCB – dvs. polyklorerte bifenyler – og andre biokjemiske produkter. Nesten all PCB i USA ble produsert av Monsanto fram til kjemikaliene ble forbudt av USAs miljøverndirektorat (Environmental Protection Agency) i 1977.

 — o —

(Original: «UAlbany says PCB researcher may resume teaching on campus», Times Union, 21. Febr. 2023, av Brendan J. Lyons, https://www.timesunion.com/state/article/ualbany-says-pcb-researcher-resume-teaching-campus-17797944.php, oversatt 22.02.2023 av Einar Flydal.)

En takk fra David O. Carpenter selv

David O. Carpenter har sendt ut en stor takk til alle som har engasjert seg. Den kommer med et budskap om betydningen av den akademiske uavhengighet. Det er både enkelt og viktig:

Hi Everyone:

I am so grateful to each of you for your support during this trying time that I have had between the University at Albany and Monsanto.  It is sad that even universities are so intimidated by big and evil corporations that they respond in a manner that interferes with student education, academic freedom and harms to the reputation of scientists that are only focused on protecting the health of the public.  

 

Thanks so much – 
David Carpenter

Også et spørsmål om urfolks rettigheter

Det begynner å bli mange år siden, men på 1970-tallet studerte jeg sosialantropologi og laget radio- og TV-programmer om etniske minoriteter under press fra storsamfunnet. Det var en tid før “La elva leve!” og urfolks rettigheter ble et stort og internasjonalt tema.

Det gir derfor gjenklang når David O Carpenter og Rebecca fra Martin miljøorganisasjonen Riverkeeper samtaler med Mark Dunlea i en podcast laget for lille Hudson Mohawk Magazine. Du hører den HER.

 
Einar Flydal, den 23. februar 2023

Noen flere kilder for spesielt interesserte