Sameier og borettslag: “Mobilanlegg på taket kun tillatt om alle eierne gir samtykke”

Har årsmøtet i sameiet eller borettslaget planer om å få mobilmaster på taket? Eller står det allerede noen der? 

Flere ferske forskningsartikler – i tillegg til en rekke eldre – viser at slike anlegg gir husets beboere økt sykelighet.

Jeg kom nettopp over en dom fra byen Karlsruhe i Tyskland fra 2014 som kan ha interesse i mange sameier og borettslag, nå som tida er inne for årsmøter:

I dommen heter det, utfra hvordan saken ble referert på nyhetsstedet Focus Online, her i min oversettelse:

“Leilighetseiere i et boligsameie kan ikke bestemme seg for å sette opp et mobilantenneanlegg på hustaket mot enkeltpersoners vilje.

Det slo den føderale domstolen (BGH) i Karlsruhe fast i en dom som ble offentliggjort fredag. På grunn av striden om mulig helsefare fra mobilantenner er det «i det minste en alvorlig mulighet for reduksjon i leie- eller salgsverdien av borettslag», heter det i begrunnelsen. Derfor må det kreves at alle eiere må samtykke til vedtaket (ref.: V ZR 48/13).

Rettens leder Christina Stresemann sa i høringen at det ikke nødvendigvis var et spørsmål om anlegget faktisk utgjør en risiko. Det er «ganske håndgripelig og begrunnet» når en eier frykter at en leilighet blir mindre lett å leie eller selge dersom det er mobilanlegg på taket.”

Så langt dommen i Tyskland.

Praktiske erfaringer

Det er mange som har meldt fra om helseplager de har fått etter at det kom mobilmaster på boligblokka de bor i, eller like i nærheten. Jeg har stadig fått slike meldinger, etter at utrullingen av 5G tok til, men rekker ikke å omtale dem. Noen finner du lese her og du kan føye til din egen:

Lese andres 5G-erfaringer eller skrive inn din egen HER

Mange har også tilkalt profesjonell hjelp til å få gjort målinger – alltid med samme resultat: “Målingene viser at eksponeringen er langt svakere enn grenseverdiene.” Dermed gir de opp.

Forskningen viser skadevirkninger

Den første case-studien om virkninger av 5G-antenner på folks helse i boliger under mastene kom i februar 2022. Den finner du omtalt her:

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/02/22/forsta-studien-av-effekter-av-5g-stralning-pa-manniska-visar-att-5g-orsakar-mikrovagssyndromet/

En “klassiker” av en studie som også viser hvordan folk ble friskere etter at mobilmastene ble fjernet, finner du omtalt her: bloggpost 13.03.2015

Flere studier har jeg omtalt her for noen år siden: bloggpost 20.04.2016

Hvordan kan det ha seg?

Men hvordan kan det ha seg at folk blir syke av slike master når strålingen, i følge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) hevder at strålingen er altfor svak til å kunne skade? Svaret er enkelt, men to-delt:

1) DSA baserer seg på retningslinjer som er utformet for å være et første trinn: å identifisere intensitet og varighet på stråledosen som gir skade, altså én bestemt virkemåte, nemlig akkumulert energi i kroppsvevet (med varmeskade som typisk resultat). Slike retningslinjer fanger derfor bare opp denne ene mekanismen, mens det fins mange andre som virker ved langt svakere eksponering. (For en fagartikkel om dette, se f. eks. Henry Lai & B. Blake Levitt 2022, som du kan laste ned på norsk HER.)

2) For å vurdere de rundt 75 % av forskningsartiklene produsert siden 1990 som finner biologiske virkninger, baserer DSAs kilder  seg på så meningsløst strenge beviskrav at ikke en eneste av aksepteres som gode nok. F. eks. ville slike beviskrav brukt på Ibux eller Paracet ført til at de ble forbudt fordi man ikke vet i stor nok detalj hvordan de virker. (Dette er omfattende dokumentert i den store 5G-boka (se Del 3), som du finner HER.)

Kan kontrakten om mastene på borettslagets tak heves?

Flere sameier har forsøkt å heve kontrakten, men har funnet at det er svært vanskelig.

Men husk at avtaleloven gir anledning til å oppheve kontrakter dersom det er kommet til vesentlig informasjon som sameiet/borettslaget ikke hadde kjennskap til ved inngåelsen. Dersom den profesjonelle part i forholdet, altså mobilselskapet, burde kjenne til slik informasjon, styrker det boligfellesskapets stilling.

Forskning på helsevirkninger gir godt grunnlag for å hevde at vesentlig informasjon er kommet til, foreligger nå, og at det har foreligget informasjonsulikevekt i forholdet mellom teleselskapet og borettslaget.

(Referansen til den tyske dommen, som altså kun gjelder eiendommens verdi, er denne:

https://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/bgh-mobilfunkanlage-auf-dach-nur-mit-zustimmung-aller-eigentuemer_id_3566886.html)

 

Einar Flydal, den 18. april 2023