AMS-målere: “Det dårligste valget det gikk an å gjøre”

Fra Ronald M Powells rangering av ulike teknologier for strømmålere.

En sammenlikning av ulike strømmålere peker ut AMS-målere av den typen som er installert i Norge, som det dårligste av alle alternativer. Det er den amerikanske fysikeren Ronald M Powell som har gjort vurderingen. 

Her kan du laste den ned – oversatt til norsk.

Men først: Har du husket å melde deg på til nettmøtet tirsdag om veien videre etter avslaget i Høyesterett?. De kan gjøre det her: Nettmøtet 18.04.2023 kl. 19

Hvem er så denne Ronald M. Powell som gir AMS-målerne stryk-karakter? Hans bakgrunn er så solid og relevant som man overhodet kan ønske seg:

“Jeg er en pensjonert forsker fra den amerikanske føderale statsforvaltningen (Ph.D., Anvedt fysikk, Harvard University, 1975). I løpet av min karriere i forvaltningen jobbet jeg for eksekutivkontoret til sjefen for National Science Foundation og National Institute of Standards and Technology. For disse organisasjonene tok jeg på meg henholdsvis evaluering av føderale forsknings- og utviklingsprogrammer, energipolitisk forskning og utvikling av måleteknikk til støtte for elektronikk- og elektrisk utstyrsindustrien og det biomedisinske forskningsmiljøet. Jeg samarbeider for tiden med andre forskere og leger rundt om i verden om påvirkningen av miljøet – inkludert radiobølge-/mikrobølgemiljøet – på menneskers helse.”

Notatet hans er fra 2015, men fortsatt høyst aktuelt. (Husk at prinsippene for målerne ble lagt flere år før den tid og teknologien er i all hovedsak den samme.)

Du finner mer om og av Ronald M Powell her: bloggpost 30.09.2021  Jeg hadde altså oversatt hans vurdering for lenge siden, men glemt å legge den ut på ressurssida “Bøker, og artikler, utredninger og radioinnslag du kan laste ned” som du finner i menyen. Nå ligger det der – og her:

218 Nedlastinger

Engelsk original finner du her: https://www.scribd.com/document/289782183/Ranking-Electricity-Meters-for-Risk-to-Health-Privacy-and-Cyber-Security

Vil du lese hvorfor Ronald M Powell også er særdeles sterk motstander av 5G, finner du et lengre notat av ham her:

https://smombiegate.org/ronald-powell-phd-on-5g-threat-to-public-health/

 

Einar Flydal, den 17. april 2023