Starter skadene lettere ved lomma der du har mobilen?

“MR-bildet avslørte en masse med veldefinerte kanter plassert inni tensor fasciae latae-muskelen” til høyre.

Enda en ny forskningsrapport kan tyde på at svulster, kreft eller andre helseskader lettere starter der du går med mobilen til daglig:

Fra før har man funnet brystsvulster nøyaktig under mobilen hos kvinner som stikker mobilen i BHen. At sædcellene skades hos menn som har mobilen i bukselomma, er også konstatert gang på gang i rapporter fra helt ulike forskningsmiljøer.

Denne gangen gjelder det en nøyere undesøkelse av en muskel på utsiden av hoften,  tensor fasciae latae, hos en pasient som alltid hadde mobilen i lomma nettopp der.

Ved en nøye medisinsk undersøkelse fant man unormalt vev inne i denne muskelen på forsiden av hofta. Det viste seg å være en schwannom.  Denne godartede svulsttypen, som dannes i vevet rundt nervetråder, kan oppstå hvor som helst i kroppen, men er spesielt kjent som en hjernesvulst knyttet til mobilbruk. Der kan den være dødelig.

I august i år ble det publisert en såkalt ‘casestudie’ (studie av et enkelttilfelle) der forskerne gjorde et slikt funn som vanskelig kan forklares uten påvirkningen fra mobiltelefonen i lomma rett utenfor funnstedet. Casestudier er viktige byggeklosser for å finne felles mønstre, som så kan brukes til å danne hypoteser om mer generelle mønstre, som man så kan teste via ulike metoder (laboratorietester, statistiske analyser, m.m.). Så kan man i neste omgang sjekke om en slik forbindelse mellom hvor mobilen er og skader som oppstår, også kan knyttes til testikkelkreft, prostata, skader på sæd, tarmkreft eller andre lidelser som kan tenkes å ha sammenheng med hvor mobilen oppbevares til daglig. For ikke å snakke om DNA-skader på eggceller, som kvinner jo bærer i seg alt som barn. På noe av dette fins det forskning allerede.

Her får en oversettelse – med mine omskrivinger til daglig språk – av fagartikkelens sammendrag. Slike sammendrag står alltid i ett avsnitt, men jeg har delt det opp for å gjøre det mer lesbart:

Sammendrag

Vi rapporterer om et tilfelle av en 40 år gammel italiensk mann som viste seg å ha en schwannom inni en muskel i venstre lår, i det området der han vanligvis oppbevarte smarttelefonen (venstre bukselomme foran).

En ultralydundersøkelse avdekket en velavgrenset, innkapslet, unormal tilstand som ga mindre ekko enn annet vev (41 × 15 × 28 mm) inne i muskelen. Ved bruk av fargedoppler, som er en metode innen ultralyd, ble det synlig at den besto av flere små kar. En analyse av svulstens hardhet tydet på at noen områder var stive, mens andre var mykere [med score 2 av en skala jeg ikke har funnet ut av, EF].

MR-undersøkelse bekreftet funnet: en spindelformet masse i tensor fasciae latae-muskelen, og bildet ble tydeligere ved å bruke ulike kontraster.

Plasseringen av denne massen inne i muskelen passet svært godt med plasseringen av telefonens SIM-kort.

Selv om vi ikke kan så endelig fast at det er en årsakssammenheng mellom pasientens vane med å ha smarttelefonen i denne lomma og at det har utviklet seg en schwannom inne i muskelen, kaster vi det fram som en mulighet at å oppbevare telefonen der til vanlig kan ha utgjort en risiko eller vært en faktor som har bidratt.

Dette tilfellet understreker behovet for ytterligere forskning på mulige helserisikoer som er knyttet til hvordan folk har for vane å oppbevare smarttelefonen, siden de er så utbredt i dagens samfunn.

Men hva har SIM-kortet med saken å gjøre?

Hvorfor i all verden disse forskerne er opptatt av SIM-kortet, skjønner jeg ikke. De skriver i artikkelen:

“Pasienten oppga at han vanligvis hadde smarttelefonen i lommen ca. 8 timer hver dag. I løpet av denne perioden forble WiFi-modulen til telefonen deaktivert, og bare SIM-kortet var aktivt. Følgelig ble all datatrafikk, herunder innkommende eposter, meldinger, varslinger på sosiale medier og innkommende samtaler, kun håndtert av SIM-kortet mens telefonen var oppbevart i lommen hans.”

Men SIM-kortet er jo ganske så passivt, og det går vel så mye strøm gjennom andre deler av mobilen og det dannes felt rundt batteriet. Plasseringen til antennene, som gjerne er spredt langs ytterkanten av mobilen, ville jeg tro er langt mer vesentlig. Så denne forklaringen virker underlig på meg. Her er det enten de eller jeg som er helt på jordet i forståelsen av hvordan mobiltelefoner virker. Siden jeg ikke vet sikkert, holder jeg begge muligheter åpne…

 

Einar Flydal, den 13. september 2023

PDF-versjon: EFlydal-20230913-Starter-helseskadene-lettere-ved-lomma-der-du-har-mobilen.pdf

Referanse

Minoretti P, Lahmar A, Emanuele E. Where is your smartphone? An unusual mass within the tensor fasciae latae muscle. Radiol Case Rep. 2023;18(11):3984-3987. Published 2023 Aug 31. doi:10.1016/j.radcr.2023.08.079. Open access paper: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1930043323005927?via%3Dihub