Avsluttende nettmøte onsdag 22.11. for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Til alle bidragsytere og andre interesserte:

Vi innbyr til avsluttende nettmøte med advokat Hugo P. Matre og Einar Flydal for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! onsdag 22. november kl. 20 – 21:30. Påmelding!

Med avslaget fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! fullført sitt arbeid og legger ned virksomheten.
På dette nettmøtet onsdag kl. 20 – 21:30 oppsummerer og vurderer vi prosessen, resultatene og hva som videre kan og bør gjøres.

Tema under møtet vil bli:

– Hvordan har rettssystemet fungert? Hva er oppnådd? Hva har sviktet?
– Hvor står vi nå, i Norge og i andre land?, AMS-målerne og fritak, aksept av helsevirkninger fra EMF generelt?

– Fritak for skitten strøm: Hva må til for å få slike fritak? Er det realistisk? Heller bruke filtre? Et nytt prosjekt?

– Hva kan egentlig oppnås ved å klage? Hvordan klager man?

– Økonomien: Oppsummering og status

– Spørsmål og svar – som du kan stille i chat’en fra møtet starter

– Hva skjer og bør skje videre?

Meld deg på her i god tid:

https://event.webinarjam.com/register/119/lgy47t14

Vel møtt!

Einar Flydal og Torleif Dønnestad
aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!