AMS-målerne: Behov for mer kunnskap i nettselskapene

Skjermdump-03.01.2020 , 10.41.03

Ledergruppen i Mørenett AS – behov for ny kunnskap?

En strømabonnent hos Mørenett som ikke vil betale gebyret for å slippe radiokommunikasjonsdelen av måleren, fikk her om dagen et langt og utførlig svar fra seksjonsleder Helge Muren i Mørenett. Det viser at nettselskapene har behov for mer kunnskap om helse- og miljøsidene av den radioteknologien de nå baserer seg på til avlesning og nettovervåkning.

Du finner hele svaret fra Muren nederst. Jeg har valgt ut den delen jeg har kommentarer til. Den finner du straks under – med mine kommentarer. De kan kanskje være nyttige.

Som takk for teksten har jeg sendt Mørenetts direktør et eksemplar av den nye 5G-boka. Der finner han alt som står her mer nøye forklart – inklusive forklaringer på hvordan det kan ha seg at norske myndigheter bringer ham på villspor i forhold til hva som er kunnskapsstatus på feltet. Slik kunnskapsopprusting ser ut til å trengs – både hos Mørenett og i andre nettselskap. Les mer «AMS-målerne: Behov for mer kunnskap i nettselskapene»

Nyttårshilsen til NKOM: Rett opp så dere selv forstår hvor svakt grenseverdiene er forankret!

Det kan ofte virke som om norsk forvaltning er ukjent med hvor faglig svakt norsk strålevern faktisk er forankret.

For eksempel har NKOM – forvaltningsorganet som passer på radiofrekvensene og måler radiostråling når DSA (Strålevernet) trenger det – lenge trodd at ICNIRP – The International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection – er et WHO-organ, og ikke en interesseorganisasjon som seiler under falskt flagg som en faglig nøytral organisasjon. Det framgår av etatens nettsider: Les mer «Nyttårshilsen til NKOM: Rett opp så dere selv forstår hvor svakt grenseverdiene er forankret!»

Ukas krim: Hvordan kan mobilselskaper begrense sitt ansvar?

soffice24.10.2019 , 07.28.30 EFlydal Innledning v 0.2.odp - OpenOffice Impress

Sikkerhetssoner rundt en høyblokk med en 5G-basestasjon på toppen, avhengig av hvor strenge grenseverdier som gjelder i landet (Venstre: Norge og andre ICNIRP-land. I midten: Israel og India. Høyre: Russland, Polen, Litauen, Italia, Kina, Canada, Bulgaria, Sveits trenger en radius på 115 meter. Kilde: Törnevik 2017)

En amerikansk teknolog som forsker på mobilmaster har nylig publisert en forskningsartikkel om hvordan mobilselskaper skal få redusert ansvaret for skadevirkninger fra eksponeringen de påfører befolkningen. Det er en interessant artikkel – ikke minst fordi hele hans utgangspunkt er annerledes enn det vi normalt hører fra bransjefolkene.

Ikke mindre interessant er det å se hvordan mobiltelefonprodusenten Motorola forsvarer seg mot erstatningskrav fra utstyr som produsenten selv forstår vil være helsefarlig for brukeren:

Les mer «Ukas krim: Hvordan kan mobilselskaper begrense sitt ansvar?»

Vi fikk inn over 3 millioner kroner, og vi tar AMS-målerne for retten!

Skjermdump-05.11.2019 , 07.37.23Vi kom i mål i uka som var: Hele 3 millioner kroner – nok til å bringe en sak til høyesterett og tape – har vi samlet inn på under én måned! Målet om kontanter på 300 000 ble nådd til overmål, og resten har vi som tilsagn. Den økonomiske risikoen er dermed borte, og vi er svært takknemlige overfor alle dere som har gjort dette mulig! Les mer «Vi fikk inn over 3 millioner kroner, og vi tar AMS-målerne for retten!»

Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging

Her er et enkelt spørreskjema som kan brukes av kommuner eller aksjonsgrupper som vil undersøke holdningen i befolkningen til 5G-utbygging. Det kan eventuelt lages i dataverktøy (f.eks. Microsoft Forms) og legges ut på nettet. Skjemaet er sterkt inspirert av et spørreskjema som nylig ble brukt i Devon County (Devonshire) i Sørvest-England. Fristen for innsendelse der var 9. desember (se HER. Lenken virker ventelig ikke etter 9.12.2019).

Kanskje kan dette spørreskjemaet  tas i bruk der du bor? Da bør du nok foreslå det for kommunalpolitikerne. Les mer «Enkelt spørreskjema for kommuner som vil ta med befolkningen på råd om 5G-utbygging»

5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner

5G - over alt til alt

5G – visjonen om Tingenes Internett som rulles ut nå, uten ferdige tekniske standarder og uten forhåndstesting av biologiske virkninger – mens et massivt flertall av forskningsrapporter påviser skadevirkninger alt av dagens eksponeringsnivå.

Charlotte Ryø fra det miljøorienterte danske Opplysningsforbundet May Day har i en liten artikkel summert opp det europeiske bildet rundt utrullingen av 5G. Foranledningen er at Helsingør nylig ble valgt til testby – uten at noen av innbyggerne ble konsultert. For Nordens statssjefer har gått på limpinnen og latt seg lure til å konkurrere med resten av verden om å være først. Sammen har de forpliktet seg til å rydde alle hindringer av veien og hjelpe næringen til raskest mulig å få rullet ut 5G-nettet (bloggpost 23.01.2019) – før det foreligger tekniske standarder, før de høyere radiofrekvensene og den massive reelle bruken med antenner tett i tett er modellert og testet på realistisk vis på biologisk liv, og uten at det tas hensyn til den forskningen som ligger på bordet fra før om helsevirkninger fra slik eksponering.

Folk er ganske enkelt forsøkskaniner – mens tidligere forskning allerede har gitt oss en del av svarene: Dette kommer til å skape hyppigere forekomster av diffuse, akutte helseplager og øke hyppigheten av det brede spekteret av helseproblemer som kan forbindes med den såkalte P-faktor: forhøyet oksidantproduksjon.

Her er Charlotte Ryøs lille artikkel, som viser at mange steder i Europa tar lokalpolitikerne fatt og gir klare meldinger tilbake om at slik overstyring ikke er akseptabel, og at 5G-utbygging ikke kommer på tale: Les mer «5G-utrullingen: Kommuner motsetter seg å gjøre innbyggerne til forsøkskaniner»