Bløff fra Strålevernet: «Ingen vits å droppe WiFi i skolen, siden mobilmasta er så mye sterkere»

screenshot-01_12_2016-13_24Statens strålevern gir ganske enkelt villedende og helseskadelige råd, og mangler faglig grunnlag for slike påstander som i overskriften. Folkene der henger seg på det lille nettverket av «Tordenskjolds soldater» som stadig forfekter foreldet kunnskap fra de faglige skyttergravene som ble bygget opp på 1950-tallet, og nå opprettholder status quo

Dette er pinlig dårlig og skadelig helseforvaltning og lett å gjennomskue. Flere spør meg derfor hva de skal tro når myndighetene stiller seg bak slike påstander, og her får du mitt svar. Les mer «Bløff fra Strålevernet: «Ingen vits å droppe WiFi i skolen, siden mobilmasta er så mye sterkere»»

«Forskningen påviser ingen helserisko» – Hvordan fikk de det til?

Dagens strålevern tilbyr oss en illusjon om et vern mot «hverdagsstrålingen», basert på en falsk virkelighetsbeskrivelse. Hvordan kan det forklares? Hvordan ble det slik at strålevernet låste seg fast i sin egen forestillingsverden og fikk så stort gjennomslag for den? Strålevernets virkelighetsbeskrivelse og risikosyn lar seg forstå som resultat av koordinert faglig og politisk håndverk over tid – med den kalde krigen, framtidshåp og næringsinteresser som bakteppe. Å forstå dette bakteppet er tema her.skylapper

For de historiske forutsetningene for strålevernets posisjon bør møtes med forståelse. Slik man også bør forstå de som har gjort dette virkelighetsbildet til sitt. Og at de holder fast på det gjennom en slags indre logikk som gir dem rett på sine egne premisser – stadig mer løsrevet fra virkeligheten.

Deres byggverk kunne tidligere kanskje forsvares rent politisk. Men nå kan det ikke lenger det – hverken faglig eller helsepolitisk. Der er klare tegn på et paradigmeskifte – at byggverket faller sammen. For eksempel alle «unntakene» som dukker opp.

Les mer ««Forskningen påviser ingen helserisko» – Hvordan fikk de det til?»

Smart Cities og Tingenes Internett: egentlig smart?

xcnqiqbfiuphntrkfasb

Tingenes Internett – alt kan koples sammen – trådløst (fra Telenors pressemelding 5.10.2016)

Nordic Edge 2016-konferansen i Stavanger åpner i dag. Det er en stor begivenhet. Den handler ikke minst om «Smart Cities»:

Byer kan drives på nye og bedre måter, ingen tvil om det. Og mye kan gjøres bedre med IKT. Ingen tvil om det heller. Derfor er det all grunn til å lytte til budskapene under konferansen.

Men ikke alt som glimrer er av gull. Noen ganger er begeistringen større enn fornuften – eller skylappene større enn sunt er. Og erfaringen blir vektlagt for lite og trenger gjennom for seint: Asbest, bly, DDT, PCB… De var rene tryllemidler, stoffer med fantastiske egenskaper – fram til fokus kom på regningen som måtte betales i form av dårligere folkehelse. Det tok rundt 40 år fra problemene ble kartlagt til de ble alment erkjent.

Denne gangen er det mikrobølgene – den delen av radiofrekvensene med kortest bølgelengde – som er tryllemidlet. Tingenes Internett baserer seg på dem. Les mer «Smart Cities og Tingenes Internett: egentlig smart?»

Nordens stråleverns «nytale»: – Vær trygg! Vi vet ikke!

screenshot-29_09_2016-08_23

Felleserklæringen fra Nordens strålevern: – Vi vet ikke!

Jeg oppdaget tilfeldigvis her om dagen at Nordens strålevernmyndigheter er kommet med en felles erklæring som skjuler en kraftig advarsel mot mobiltelefoner og annen trådløs teknologi. Erklæringen er pakket inn slike byråkratiske vendinger at den samtidig skal fortelle det motsatte. Jeg har derfor analysert og oversatt hele erklæringen. Budskapet er i rene ord og ribbet for byråkratiske omskrivinger og høflighet dette:

– Vi oppfordrer til forsiktighet med omgangen av mobiltelefoner. Vi vet ikke hvor mye de kan skade, og det får vi heller ikke vite på mange år. Så hold mobilen bort fra kroppen! Vår advarsel gjelder i enda større grad for barn og unge. Når det gjelder helserisiko av stråling fra mobilmaster og andre mikrobølgesendere, herunder fra lokale nettverk (WiFi), måler vi slik at vi gir inntrykk av å vite, men vi vet ikke. Les mer «Nordens stråleverns «nytale»: – Vær trygg! Vi vet ikke!»

ICNIRP: trådløsbransjens tobakksforskningsinstitutt

dendagligedosen2eflydal

Klikk her for å lese «Javel, herr statsminister»-stripen

For å vurdere det forskerne serverer oss, bør enhver bruke sin egen, og gjerne andres, dømmekraft. Og så får man spekulere på om det kan finnes tvilsomme motiver bak. Det var nettopp det jeg måtte gjøre her om dagen, da jeg leste referater fra et par møter arrangert av ICNIRP – den tyske stiftelsen som forsyner Norge med grenseverdiene for ikke-ioniserende stråling.

For virkeligheten er dessverre ikke helt som idealet vi gjerne tror på – om forskningens renhet og upartiskhet i jakten på sannheten. Det er nok å ta en titt på nettstedet Retraction Watch, så ser du at der fins mange «brudne kar» der ute – folk som plagierer, fusker med data, svindler med fagfellevurderinger, lager falske grafer, godtar premisser som fører til bestemte funn, eller unnlater å opplyse at de forsker på oppdrag for en aktør med sterke interesser i et bestemt utfall. Og det fins folk som produserer forskning med konklusjoner som bestilt og betalt for, selv blant ellers oppriktige, hederlige mennesker.
Les mer «ICNIRP: trådløsbransjens tobakksforskningsinstitutt»

Miljødepartementet: En glipp? eller mer katolsk enn paven?

screenshot-16_09_2016-07_05Noen må ha sovet i Klima- og miljødepartementet (KLD). Den 15. august sendte KLD inn sitt høringssvar (bildet) til Statens strålevern i forbindelse med den pågående revisjonen av strålevernforskriften.

For å si det med Darwin P. Erlandsens ord: Høringssvaret er «kort og greit, og lett å skrive av». Men hvor har departementet vært da dette svaret ble skrevet? På sommerferie? KLDs svar kan ikke ha vært gjennomtenkt fra departementet side, og KLD bør korrigere uttalelsen:

Les mer «Miljødepartementet: En glipp? eller mer katolsk enn paven?»

«Strålingen har gått ned.» Skyldes det juks eller foreldet målemetode?

Denne uka kommer det en spennende rapport fra NKOM – Nasjonal kommunikasjonsmyndighet: Den skal i følge en meddelelse fra Statens strålevern fortelle oss at strålingen vi eksponeres for fra trådløs kommunikasjon i våre omgivelser, har gått ned de siste par årene.

[Både Strålevernet og NKOM har samme dag, 18 dager etter publisering, bedt meg fjerne deres logoer, som jeg hadde plasser her som illustrasjon. Her er deres eposter med logoer. EF 22.09.2016]

Det store spørsmålet er da:
Hvordan er det mulig at strålingen har gått ned når vi samtidig har hatt en sterk vekst i all mulig trådløs kommunikasjon? 
Jeg tror jeg vet svaret: Man har målt irrelevante ting på irrelevante måter og droppet relevante ting. – Og man har jobbet med galt måleverktøy. 

Når man måler slik jeg tror man har gjort, vil man lett finne at eksponeringen ikke bare er lav, men at den har gått ned. Selv om trafikken har gått opp, samlet utstrålt energi har gått opp, teknologier som gir sterkere biologiske virkninger har blitt mer dominerende, og den samlede biologiske belastningen har økt.

Om et slikt resultat vil skyldes juks, inkompetanse eller uheldige omstendigheter, aner jeg ikke. Jeg liker å tro at folk gjør så godt de kan utfra de evner og den innsikt de har, men jeg er heller ikke naiv for hvordan budskap kan preges av hva som er opportunt.

Her får du min forklaring, og så kan du sjekke selv når rapporten kommer.

Tillegg 8.9.: Rapporten ble publisert 7.9. Jeg fikk rett på de nesten alle mine sju antakelser nedenfor. Statens strålevern gir – uten å skrive det direkte – inntrykk av at måleresultatene innebærer at  helsebelastningen reduseres. Men det er det ikke dekning for. Det kan godt være tvert om. Dette kommer jeg tilbake til i seinere bloggpost om Statens stråleverns «føre-var-forståelse».

Les mer ««Strålingen har gått ned.» Skyldes det juks eller foreldet målemetode?»

Kildene bak Dagbladet.no-kronikken

En kronikk der jeg er medforfatter – «Veksten i menneskeskapt stråling setter liv på spill» – publisert i Dagbladet.no den 24. august (2016) – har vakt oppmerksomhet.

Én grunn for oppmerksomheten var at de første timene var den full av feil i lenkene. Det ble ryddet opp så godt det var mulig. Men lenkene der er uansett langt mindre informative enn de svært omfattende kommentarene og kildehenvisningene vi hadde laget til eget bruk, og som du nå får se – hvis du orker: dokumentet ser nemlig ut som en tysk kommentarutgave for gymnaset av Xenofons Ανάβασις. Altså mer fotnoter enn hovedtekst. Men flere har etterlyst kildene bak alle de sterke påstandene vi fremsetter. Så her er kronikken med alle våre fotnoter med kommentarer og kildehenvisninger i PDF-format.  Les mer «Kildene bak Dagbladet.no-kronikken»

Ny strålevernforskrift på høring: Den treffer deg! Du bør svare.

Ja, akkurat DU vil bli rammet hvis gjeldende strålevernforskrift blir revidert slik Statens strålevern har tenkt seg. I form av tapte muligheter for bedre helse og miljø. For den forskriften som nå er ute på høring, tar ikke tak i dagens utfordringer: helse- og miljøskadene fra vår elektriske hverdag og fra massekonsumet av kommuniserende ting og tjenester. Som vi kunne dempet kraftig, eller hindret, med et tidsriktig Strålevern.

Hvorfor skal du bry deg? Hva kan du bidra med? Send inn ditt eget høringssvar! Det tar deg fem minutter eller mer, så det har du tid til. Høringssvaret ditt er nemlig ferdigskrevet – og klarert av kyndig advokat. Du leser, tilpasser det du ønsker, setter navn på, og sender inn en epost. Gjør det raskt, for nett-hukommelsen vår er flyktig. Høringsfrist er 20. september.

Dokumentet finner du HER. Det er likt det jeg selv sendte inn i dag. Du kan bruke det slik, eller du kan redigere alt du vil.

Tilføyelse 06.09.: Flere alternativer, i Vi-form og Jeg-form, og Large, Medium og Small – finner du HER.

Nedenfor får du vite mer. Les mer «Ny strålevernforskrift på høring: Den treffer deg! Du bør svare.»