Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

Jeg får daglig spørsmål fra folk som søker råd om hvordan de skal beskytte seg mot helseplager fra smartmålere (AMS) og andre kilder. Mange av spørsmålene har interesse for flere. Jeg legger derfor ut en del av dem her. Alle blir anonymisert og gjerne forkortet. Du kan søke i teksten ved å bruke nettleserens søkefunksjoner (prøv å klikke i meny eller med motsatt mustast), eller søkefeltet i bloggens meny.

For å sende meg spørsmål bruker du skjemaet som du finner HER og under Hjelp og kontakt i menyen til venstre.

Jeg er ikke medisiner, og heller ikke radiofysiker eller biolog. Mitt kunnskapsgrunnlag er den forståelsen jeg har fått av faglitteraturen siden ca 2010, og det jeg har sett og erfart gjennom kontakt med forskere i ulike land og med el-overfølsomme, og egne erfaringer jeg har gjort både på kroppen og med måleapparater under praktiske skjermingstiltak for meg selv og andre. Og jeg trekker selvsagt på min øvrige utdanning og erfaring fra IKT-bransjen og akademia – selv om jeg ikke jobbet med slikt.

Mitt kunnskapsgrunnlag stemmer ikke overens med Statens stråleverns «kunnskapsgrunnlag», men snarere med det man finner i EUROPAEM 2016-retningslinjene fra den europeiske organisasjon for miljømedisinere (dansk versjon finner du HER). Både for legfolk, måleteknikere og helsepersoner gir EUROPAEM 2016-retningslinjene forståelig veiledning langt forbi hva jeg kan gi, og de anbefales herved.

— 0 —

13.02.2018:

NN: Vi skal ha generalforsamlingen i boligsameiet hvor jeg bor.
Dersom det blir flertall for at vi skal få byttet tilbake til analoge målere kan styret skrive til NVE og til nettselskapene at det er vedtatt i generalforsamlingen å fjerne AMS-smartmålerne. Hva synes du om denne ideen?
EF: Jeg skjønner at her er målerne alt installert, og du/dere ønsker å få dem «nøytralisert». Det vil nok ikke være mulig å få tilbake de gamle analoge målerne. Det man høyst kan få til uten å drive sivil ulydighet eller gå til søksmål, er å
1) gå i forhandlinger med Hafslund Nett om å
a) kable målerne, slik at den lokale radiokommunikasjonen med andre målere blir borte. Det vil da som nå kommuniseres trådløst fra/til ett punkt per klynge med HafslundNett.
b) plassere antenner slik at de kommer lengre bort fra folk, men forøvrig sender som i dag.
2) få fjernet radiokommunikasjonsskort og avlese på gamlemåten. Dette krever legeattest for én per husstand der det skal fjernes – uten at radiokommunikasjonen fra andre målere fjernes.

12.02.2018:

NN: Vi har, med legeattest, fått innvilget av Hafslund å fjerne kommunikasjonsenheten fra AMS-måleren vår (Aidon). Så leser jeg flere steder at strålingen ikke blir borte av det? Stemmer dette? Når montørene kommer for å fjerne, hva må vi passe på?

EF: Joda, dersom kommunikasjonskortet fjernes, er all radiokommunikasjon borte. Dersom du er ekstremt el-overfølsom, kan det muligens være et poeng at en smartmåler lager skitten strøm, men det er på nivå med en mobillader eller en annen tilsvarende transformator. Altså særdeles lite.
Du skal bare få bekreftet at kommunikasjonskortet er fjernet av personen som utfører dette. Det må være tilstrekkelig.

 

 

07.02.2018:

NN: Nå kommer de med smartmåler her i området. Jeg har ikke mottatt brevet, men de andre som bor her har. Min måler er av nyere type med nettkabel. Har hørt at jeg da kan ha strøm måler som ikke er trådløs? Dersom det stemmer så kanskje det ikke blir noe problem. Har fått legeerklæring på at jeg ikke kan ha trådløs strømmåler av helsemessige årsaker.

Så sitter jeg her og skal ordne med søknaden, men er litt usikker på om jeg finner de siste oppdaterte søknadsmalene.  Det ser så omfattende ut for meg. Vårt strømselskap er [XX]. Har sett mailadresser tidligere, men finner dem ikke igjen. Er du snill og sender linken til meg med siste versjon av søknad og mailadressen jeg kan bruke, så jeg får sendt det inn? Har utsatt det altfor lenge. Tenker at de ikke kan gjennomføre dette, men det gjør de. 

EF: Om ditt nettselskap har tenkt å la måleren kommunisere over kabel, må du forhøre deg med nettselskapet om. Det antar jeg de ikke har, men at de standardiserer på trådløse målere.

Ny og enkel søknadsmal finner du på https://einarflydal.com/smartmaler-info/. Adresse til nettselskapet finner du langt ute i teksten på https://einarflydal.com/2017/10/30/ny-nve-beskjed-skift-ut-alle-malerne-og-sett-antennene-der-folk-vil/.

 

NN: Jeg har fått varsel om at «smartmåler» vil bli montert hos meg første halvdel 2018. Med min 40-årige bakgrunn, som radiotekniker på en radarstasjon, ble min interesse for elektromagnetisk stråling igjen vekket.

I min enebolig er sikringsskapet montert i en skillevegg mellom to soverom. Avstand fra strålingskilden til min seng vil være ca. 2 m. Mitt soverom skal være mitt «fristed», jeg vil ikke ha svekket den regenerering som foregår om natten.

Jeg har med stor interesse vært på din nettside, jeg har vært tilsvarende innom EMF- Consult, og resultatet er nå over 400 kopierte A4-sider og kjøp av nye blekkpatroner.
All denne informasjonen har gitt meg et skjerpet syn på stråling og langtidsvirkninger, og jeg foretar nå en grundig gjennomgang av den praksis jeg forholder meg til vedrørende bruk av WIFI, Ipad, Iphone og andre strålingskilder.

Jeg er klar over at nettoperatørene krever attest fra lege for fritak av AMS-er, da med henvisning til el- overfølsomhet. Da min lege nok kan ha liten kjennskap til den biologiske virkningen av » ikke-termiske» skadevirkninger over tid, vil han få en kopi av
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme. (dansk oversettelse)

Jeg arbeider for et fritak. I første omgang en utsettelse. Jeg har lest et sted at jeg PÅ GENERELT GRUNNLAG kan be om utsettelse til 1/1-2019. Hvor finner jeg dette dokumentert?

EF: Forskriften er formulert slik at den rommer mulighet for fritak på generelt grunnlag, ettersom forskning gir solid grunn til å anse slik eksponering for «varig dokumentert ulempe». Det het derfor fra NVE:

«…nettselskapene har ikke plikt til å installere AMS-måler bl.a. dersom «installasjonen er til vesentlig og dokumenterbar ulempe for sluttbruker», jf. § 4-1 bokstav b).» (Brev fra NVE til netteierne 7.12.2016)

Men etterhvert har NVE gradvis innskrenket tolkningen av denne paragrafen, uvisst med hvilken rett. I dag praktiseres det at nettselskapene forlanger legeattest på el-overfølsomhet, mens Helsedirektoratet fraråder sterkt leger om ikke å gi slike attester, og Legeforeningen tar avstand fra Helsedirektoratets frarådning (se bloggposter 30.1. og 5.2.2018). Nettselskapers kundeservice legger også press på kunder ved å gjøre søknader om fritak vanskelig, og i noen tilfeller å gi leger beskjed om at de ikke skal skrive ut legeattester. Det er altså en ganske kaotisk situasjon som skaper forvirring og sterkt press for å akseptere installasjon av ny måler. Lovligheten i dette virker ganske tvilsom, for å si det pent.

Alle fritak gis uansett kun med midlertidig gyldighet. NVE skal etter 1.1.2019 vurdere hva slags ordninger, kostnader etc. som seinere skal gjelde.

 

NN: Jeg har vært i kontakt med kraftselskapet og Kampstrup samt div Facebookgrupper. Jeg har 2 målere fra kampstrup, den ene 1,5 år, den andre 6 år. Den nyeste er for meg identisk med smartmålerne på hjemmesiden til Kampstrup. Det står dlms på den, som jeg har hørt er det samme som ams. Kraftselskapet sier på telefonen at det ikke er smartmåler. Kampstrup sa først det samme. Men på Facebook mener folk at dette utvilsomt er en smartmåler. Utrullingen i kommunen starter i mai i år. Skal jeg stole på det kraftselskaper sier, eller kan jeg sende deg et bilde siden jeg stoler på at du har kunnskap om dette?

EF: Jeg kjenner ikke målermodeller i detalj. Det jeg ville vært mest opptatt av, er ikke om de er smartmålere eller ikke, men om de sender trådløst. Spør dem om det. Noen modeller sender over strømnettet.

Du må regne med at de uansett ønsker å skifte ut målerne for å få mest mulig lik maskinpark å vedlikeholde og fordi hele Norge legger om tariffsystemet, og da trenger nye målere, etter hva jeg forstår. Dersom du ønsker fritak av helsegrunner, kan du altså godt akseptere ny måler (noe annet er vanskelig å få til), men sikre deg at den ikke kommuniserer. Det gjøres ved at kommunikasjonskortet i måleren tas ut, eller at de på annen måte sørger for at den fysisk ikke er i stand til å sende ut radiosignaler. Da må du lese den av selv og melde inn forbruket.

05.02.2018:

NN: Hei. Jeg leier en leilighet i et rekkehus med 6 leiligheter. Alle har smartmåler i gangen mellom min leilighet og naboens. Det jeg lurer på er om du kan hjelpe meg med hvordan jeg på best mulig måte kan beskytte mine barn og meg. Jeg har planer om å lage orgonitt til våren, men det er for kaldt enda, siden det må gjøres ute. Så en dame nevne noe om kobberrør i spiral, men vet ikke om det virker eller hvordan.

EF: Jeg ser på nettsider at orgonitt angivelig «omformer skadelig energi til livgivende energi. Man plasserer orgonitt rundt omkring for å nøytralisere kilder for skadelig energi ved å omforme den energien som disse avgir til positiv livgivende energi. Som mobilmaster i nabolaget og TVen i stua.»

Etter alt hva jeg kan begripe er orgonitt ren og skjær svindel og overtro, og hvis det kan ha en virkning, er det gjennom placebo. Det fins ingen rimelig fysisk forklaring på hvordan en pyramideformet støp av plast og metallspon etc skulle kunne rense noe som helst av elektromagnetiske felt. Jeg ville ikke brukt fem øre på dette. Bruk heller tid og penger på å skjerme veggen mot målerne (metallfolie, grafittmaling, skjermende stoff), evt flytte soverom unna, få naboene til å innse hvordan de selv også kan skades på sikt selv om de ikke har akuttvirkninger og deretter få fritak, og få lagt opp en felles antenne for målerne og flyttet den ut og vekk til en yttervegg lengst mulig bort. Og meld deg inn i en av interesseorganisasjonene (Folkets strålevern, FELO) slik at de får mange nok medlemmer til å få statlig støtte.

NN: Kommer det en oppfølger av artikkelen om høreapparat med trådløsteknologi ute av kontroll (11.1.2018)? Hvordan går det med den saken? Har du byttet ut apparatet med en annen type? Eller var det en feil på apparatet? jeg lurer fælt på grunn av at jeg bruker samme type apparat. Finnes kanskje apparater som ikke har radiosendere?

EF: Takk for spørsmålet! Jeg venter på time hos audiografen. Av en eller annen merkelig grunn har apparatene sluttet å stråle på høyeste nivå. Jeg aner ikke hvorfor. Men for sikkerhets skyld setter jeg dem nå alltid i flymodus når jeg tar dem på om morgenen. Det virker som det beste alternativet inntil videre. Men det er lett å glemme, så jeg vil over til apparater uten radiosendere ombord. Ja, det fins mange modeller som ikke har radiosendere, men alle nye har det nok. Jeg har ikke hørt noe fra amerikanske myndigheter om hvordan de regner når de godkjenner høreapparater med sendere for nærfelteksponering, som jo gir langt større eksponering og svake målemetoder.

01.02.2018:

NN: Jeg leser din blogg jevnlig, og er småskremt av det du viser til ift. AMS. Det er tid for utskifting her, men jeg tenker (generelt) på hvilket rettgrunnlag dette foregår? Og kan jeg nekte selskapet å komme inn med loven i hånd?

Jeg har selv helseplager relatert til kjemi som har gjort meg arbeidsufør. jeg kan sikkert få en lege-erklæring på denne helsebasis, men spør likevel: har selskapet rett til å skifte ut måler når den som er virker?

EF: Hverken jeg eller andre jeg vet om har satt seg skikkelig inn i rettsgrunnlaget. Det krever en større juridisk utredning. Noe skjer der, men det tar nok tid, dessverre.
Utgangspunktet er at måleren er nettselskapets eiendom og grensesnittet mot kunde. En rekke ulike lover gjelder, og så lenge strålingen er under grenseverdiene, kan det argumenteres for at det ikke går an å bruke f. eks. Nabolova for å hindre eller å få fjernet en måler med sender. Men på det annen side kan man dokumentere både at og hvordan det oppstår helseplager ved stråling godt under grenseverdiene – ikke minst fra pulsingen i smartmålere.

30.01.2018:

NN: Jeg og min familie er en av de som kjenner målerne på kroppen. Har sendt inn min historie til deg tidligere, men det jeg lurer på er om du har noen tips på hva jeg kan skrive/gjøre iht nettselskapet. Jeg sendte en lang mail med gode punkter på hvorfor jeg takker nei til måleren og får selvfølgelig tilbake standard brev fra kundemottaket at nå har NVE bestemt at det kun er de med legeerklæring som får fritak.

Jeg synes ikke det er riktig å oppgi dette – for hvilken rett har et kundemottak hos et privat selskap til å begjære legeerklæring? Synes du jeg bør trenere og ikke svare eller gjøre noe frem til jeg hører fra dem igjen, eller få en legeerklæring, og isåfall hva bør legen skrive?

Jeg er veldig rådvill, men jeg vil ikke gi meg for dette vil ta livet av folk. Vi kan ikke lenger bo i eget hus da det er så ille.

EF: Hei, du vil bli kvitt strålingen fra måleren først og fremst. Da får du skaffe dere en legeattest på at dere er, i følge hva du beskriver, eller frykter å være eller bli, el-overfølsom. Situasjonen er rotete, som du ser av min nyeste bloggpost, men en legeattest får du nok.
Dernest kan du melde deg på når noen organiserer en form for rettssak/underskriftskampanjer eller liknende som trenger penger, slik at du får støttet opp om arbeidet videre for å få snudd denne fryktelige politikken som iverksettes på dette området.
Det er ikke lurt for helsa å være for prinsippfast og gå rundt i en eksponering som plager deg/dere fordi du mener at man egentlig ikke burde akseptere at det kreves legeattest.

 

29.01.2018:

NN: Jeg har blitt anbefalt beskyttelse med Tesla Blueshild. Men er veldig skeptisk til denne. Har du noen kommentar?

EF: Nei, den typen produkter kan så langt jeg kan begripe, bare virke gjennom innbilning. Det står ingen opplysninger hos produsenten som tyder på at dette kan virke. Det ville da også trosse fysiske lover så vidt jeg forstår. Dersom det virket, ville ikke mobilen din virke, og mobilmastenes signaler ville ikke nådd fram til deg eller andre i nabolaget.

NN: Hei! Jeg har tenkt å kjøpe meg ECO-WiFi ruter. Jeg har sett videoen som beskriver denne. Der forteller de også at wifi på modem bør slås av hvis man kopler til en Eco-WiFi-ruter. Jeg har et modem fra Canal Digital (Cisco EPC 3010). Vet du om wifi på dette kan slås av. Ev. hvordan?

Jeg har fått fritak fra Hafslunds AMS/automatiske strømmålere, med lege attest 🙂

 

EF: Jeg har selv hatt fire Eco-WiFi rutere. Jeg ser på WiFi-delen som en overgangsløsning. Nå har jeg for lengst slått WiFi permanent av og setter WiFi kun på når her er ungdom innom som absolutt skal ha WiFi noen timer og jeg ikke orker å krangle med dem.
Canal Digitals ruter: det må du spørre Canal Digital om. Jeg aner ikke. Når den fjernoppdateres, risikerer du uansett at den slås på igjen.
Vær obs på at du fortsatt må ha et modem som du kopler mellom ruteren og kabelen fra Canal Digital.

Målte jeg noen gang at det stemte at Eco-WiFi-rutere kan gi 90% reduksjon av EMF? Det trengs ikke måles. Det er et enkelt regnestykke: når «beaconsignalet» reduseres til 1/10, er den delen av strålingen redusert med 90%. Resten avhenger av trafikken og hvor mye den generelle signalstyrken reduseres. Det vil nødvendigvis også redusere strålingen, uten at det går an å si hvor mye så lenge man ikke vet hvor mye signalstyrken reduseres og trafikkvolumet er.

25.01.2018:

NN: Min mor gikk til sin fastlege her i [byen] og ba om legeattest da hun ikke ønsker smartmåler installert. Hun fikk til svar fra legen at det kunne hun dessverre ikke, da Skagerak Energi har instruert fastlegene om å ikke gi legeattest.

Kan det i det hele tatt være lov? Jeg er svært overrasket over dette. Hva tenker du?

EF: Skagerak energi har selvsagt ikke instruksjonsmyndighet overfor legene. Helsedirektoratet har anmodet leger om ikke å skrive ut attest på el-overfølsomhet, men Legeforeningen har gjort det klart at de ikke støtter dette, selv om de mener at det ikke kan stilles noen fysisk diagnose (hvilket forøvrig viser at de er dårlig informert).
Takk for informasjonen.

26.01.2018:

NN: Sameiet og Obos har begjært tvangsinstallasjon av AMS-måler i vår leilighet.
Er det mulig å stoppe dette?

EF: Det du lettest kan stoppe, er å få AMS-delen installert. Da skaffer du deg legattest på at du reagerer på elektromagnetiske felt, eller frykter å gjøre det. Da slipper du en kommunikasjonsmodul i din måler, men unngår ikke de andre målerne.
Skal du forsøke å stanse dette på andre måter, må det brukes juss. De verktøyene er atskillig tyngre, og det er ikke gjort noen juridiske utredninger så langt om mulighetene – dessverre. Det kan komme, men vil vel bli for seint for ditt vedkommende.

Antenner kan plasseres lengre bort fra måleren, og det kan brukes retningsantenner. NVE har anmodet nettselskapene om å være fleksible mht installeringen. Det må gjelde slikt som dette.

Slike målere kan i prinsippet kables, men noen av netteierne (eller alle?) har valgt bort slike løsninger (for å spare penger og gjøre montasje raskere, antar jeg).

Dersom målerne står i eget målerskap, f eks i kjelleren, er problemet antakelig svært lite. Det kan måles.

22.01.2018:

NN:
1. Jeg bor i enebolig og sikringsskapet er rett ved Internett-inntaket.

Kan smartmeteret kables til Ethernettet eller må det sendes/stråles?
2. Dersom man mener å ha problemer med el-overfølsomhet, er da smartmeteret et hovedproblem, eller er mobil og data/wifi større problem?

EF: til 1: Nei. Men antennen kan flyttes lengre bort og det kan brukes retningsantenner. Det må i såfall bestilles fra netteier eller utføres med deres samtykke.
til 2:
Med tanke på akutte reaksjoner: 
Det er ikke mulig å gi et generelt svar på det. Man må kartlegge situasjonen med målinger, og det bør gjøres av kvalifiserte folk. Så bør man fjerne/skjerme det som er sterkest, og se hvordan det så er med plagene. Eventuelt gå videre på neste kilde.
Hva man reagerer på, kan være svært spesialisert. Det kan f eks vise seg å være ledningene som ligger under sofaen, eller en lader som står i kontakten og skaper «skitten strøm». Eller det kan være totalen, mens man ikke reagerer på noen av de enkelte kildene enkeltvis. Det er dette som ligger i «cocktaileffekten» og «dråpen som får begeret til å flyte over». Med miljøgifter er det gjerne slik. (Søk opp bloggposten om Hans Selye hvis du vil vite mer.)

Med tanke på helsemessige følger over tid:
Enda vanskeligere å si hva som kan bli årsaker. Det er totalen som teller. Så da blir målet å holde lave nivåer.

18.01.2018:

NN: Via en Facebook-gruppe kom eg over BioZen. Har du høyrt om Biozen? Det står på nettsida: «BioZen bruker de siste nyvinningene innen lagdelt tynn chip-teknologi for å aktivt beskytte kroppen din» og «Reduserer magnetfeltgradienter. Beskytter mot endringer i blodprofilen. Senker kroppens stressnivå»

Kan vi stole på dette? Eg har iallefall kjøpt til oss i familien, det koster kr 500,- pr stk. og skal være «evigvarende». Er superskeptisk, no blir jo farlig mobilstråling ein business og. Har lyst til å kjøpe meg eit apparat slik at eg kan måle stråling, har du eit å anbefale til ein fornuftig pris? 

EF: BioZen: dette er etter min oppfatning rent lureri / uvitenhetsbasert produkt. Jeg har ikke sett noen rapporter eller noen vitenskapelig forståelse som kan gjøre rede for hvordan slike produkter, som det fins en del av, skal kunne «rense»/dempe/endre/ufarliggjøre strålingen. Det er teoretisk ubegrunnet, og det er praktisk uforståelig at det skulle gå an. Ikke minst fordi ingen i dag kan gjøre rede for hvordan f eks en WiFi-ruter eller en mobil skal kunne virke dersom disse små brikkene virker.

Så etter min mening bør du kreve pengene tilbake, og heller bruke dem på å legge opp kablet bredbånd, skjerme de viktigste kildene, og kjøpe et par filtre mot «skitten strøm».

Det fins ulike apparater for ulike formål i ulike prisklasser. Sjekk med nettbutikkene til f.eks. Baldron og EMF-Consult.

 

17.01.2018:

NN: Dect’en skal ut av huset. Hvis ektemannen min fortsatt vil ha en DECT så blir det eco-DECT. Da blir det i hvert fall ikke kontinuerlig stråling fra base. Bruker jeg den ikke så slipper jeg strålingen. Jeg har sluttet å bruke DECTen nå og har tatt fram husets gamle telefoner. Jeg har et siste spørsmål som gjelder ruter. Det skal mye til for at det her vil bli kabelnettverk. Har fått vite at avstanden til ruter har noe å si. Stemmer det?

EF: Stråling faller til 1/4 hver gang du dobler avstanden. Er du el-overfølsom, kan den likevel plage på meget lang avstand. Normalt beregner man stråling ved å legge sammen alle kilder. Det er altså ikke slik at bare den kilden som er sterkest teller.

Hvilke avstander man har, og hva man kan skjerme, er så forskjellig. Likeså hvilke risiki man ønsker å ta. For min del er de trådløse ruterne ute. Det var en tilvenning, selvsagt.

Det går an å skjerme en ruter i bestemte retninger med en metallskjerm. Det kan hjelpe noe. Det fins også rutere som kan justeres mht sendestyrke og hvor ofte de sender «beacon-signal». F.eks. EMF-Consult selger slike. Det kan redusere strålingsbelastningen vesentlig. Men feltet er komplisert, så hvor mye det reduserer helserisiko, kan nok ingen egentlig si.
Det er nok det jeg kan si om dette.

NN: Jeg har DECT-telefon (trådløs fasttelefon) og prøver nå å finne en Eco-DECT med telefonsvarer. I den forbindelse er det en venn av meg som sier at strålingen fra DECT-telefonen er svært liten i forhold til strålingen fra mobilsystemet som vi har rundt oss hele tiden. Han mener at siden det vil være stråling rundt oss hele tiden så vil vi ikke ha mye å vinne på kablet nett og Eco-DECT.
EF: Din venn har positivt feil:
DECT er kraftigere enn mobiler og basestasjonen sender kontinuerlig. Eco-dect kan stilles slik at det siste ikke er tilfelle. Muligens sender den også svakere fra basestasjonen. Det er uansett en trådløs løsning, så den biologiske belastningen er langt større enn fra en snortelefon. Finner du ikke en snortelefon i butikken, finner du dem på nettet og på Finn.no. Jeg bruker det, etter å ha kastet ut diverse DECT-telefoner.

Strålingen avhenger sterkt av avstanden. Strålingen du får fra mobilmaster er meget lav sammenliknet med den du får fra et håndholdt trådløst apparat, hva enten det er DECT, Eco-DECT eller en mobil, og for den saks skyld også fra WiFi.

 

13.01.2018:

NN: Jeg har nå etter mange ukers venting fått positiv beskjed fra Eidiva Nett AS om å fjerne smartmåler. I den forbindelse undrer jeg om du kan hjelpe meg litt? De skriver i mail at de vil installere ny måler uten kommunikasjon. Den ser ut som den jeg har i dag,men mangler kommunikasjonsdelen som sender målerverdier.

Spm 1) Bør jeg stille krav om kategori av hvilken måler de nå setter inn? (stoler ikke på det de forteller meg)

Videre skriver de at NVE har varslet at det kan bli høyere nettleie for kunder med fritak for den nye måleren. Pga ekstra kostnader for nettselskapet med å opprettholde system for å håndtere disse kundene.

Spm 2) Er det noe smart jeg kan svare på dette? 

Spm 3) Jeg har nå hatt smartmåler i hus i 4 mnd. Kan disse symtomene være fra smartmåler? Økt tinnitus, svimmelhet, endringer i synet, økte muskelsmerter, stive ledd, økt indre uro, urolig søvnrytme, føles som jeg vibrerer når jeg våkner om morgenen….

EF:
til 1) Nei, du må kunne stole på at de installer den uten kommunikasjonsdelen.
til 2) Nei, dette er redegjort for fra NVE, og NVE vil først utforme reglene etter at de ser hva som skjer i 2019, bl.a. hvor mange fritak det er blitt. Alle fritak er foreløpige. Det gjelder bare å sørge for at NVE må utforme fornuftige regler.
til 3) Ja, alt dette er standardsymptomer. Så skriv og fortell din historie. Andre trenger å få den servert, ikke minst NVE.

 

29.11.2017:

NN: Jeg har fått tilkjent midlertidig fritak til montering av AMS-måler – dvs måler uten kommunikasjonsdel – dette inntil NVE kommer med permanente kriterier for fortsatt fritak ca 2019. Jeg vet ikke om jeg er el-følsom, men er dypt bekymret når det kommer til alle advarsler knyttet til EMF-tåka og konsekvenser på helse og miljø.

Mitt spørsmål til deg er følgende: Kan jeg på noen måte vite (kontrollere) at måleren virkelig ikke inneholder kommunikasjonsmodul før den blir installert, eller kan jeg bare stole på installatøren når han kommer? jeg har selv en ide om at det blir en telefon til kontoret hos NTE når vedkommende er på døra mi, sånn at jeg kan få en siste forsikring FØR installasjon.

Måtte bare alle døve ører åpne seg – især hos dem som sitter med makta og styringa – og ta på alvor alle advarslene og all dokumentasjonen som allerede finnes knyttet til stråleproblematikken.

EF: Jo, du må kunne stole på at montøren snakker sant når du spør ham før installasjon om radiokommunikasjonskortet er fjernet. Men det bør du selvsagt gjøre. Du kan også godt gjøre ham oppmerksom på at i alle fall visse målere har batteridrevne kommunikasjonskort, så han bør måle strålenivået i bilen sin. Jeg har vært borti et tilfelle der det var meget høyt, og det var ikke sunt for montøren som kjørte rundt i en bil full av demonterte kommunikasjonskort som sendte for full musikk. Han syntes selv slik kommunikasjon var «noe ordentlig dritt».
Skal du sikre deg mer enn det, må du få målt nivået. Til det trengs det en måler, som du også kan bruke til å måle andre strålekilder, eller du må få inn en person til å foreta en kartlegging av boligen. Navn på slike finner du på FELOs nettside.

 

15.11.2017:

NN: Hva tror du om steinen Shungitt, som skal kunne rense vann og tiltrekke seg og ufarliggjøre stråling? Og hva mener du om et annet produkt som skal kunne hjelpe mot stråling. Det er bare å plugge inn i en vanlig stikkontakt og så er effekten der.
Her en test av produktet: https://www.youtube.com/watch?v=nx5-dWLKkNA
https://shop.unovita.com/elektromedisinsk-utstyr/elektromagnetisk-straling/stralinlgsbeskyttelse/spinor/spinor-vernada-geo.html

EF: Jeg har lest den «vitenskapelige» testen om Shungitt som jeg fant på nettsida til selgeren. Jeg kan ikke se at testen har noen som helst verdi for å forklare hvordan en liten klump eller pyramide av dette stoffet skal ha noen som helt dempende virkning på EMF. I i eksperimentet er en kule med dette stoffet, som vel i stor grad består av karbon, plassert som skjold, og da er det lettere å forstå at den kan virke beskyttende, siden dette er et ganske tett og sikkert skjermende materiale. Heller ikke anbefalingen som gis i omtalen, tar jeg for god fisk.

Så jeg tror inntil videre at slike pyramider ikke har noen som helst annen virkning enn psykisk, og at de som selger det spekulerer i folks tro på at pyramideformen i seg selv kan beskytte på noe vis. Der er mye interessant ved pyramider, men det gjenstår å finne en forklaring som er troverdig på at de skal kunne ha noen som helst virkning i en slik sammenheng.

Stoffet i seg selv, brukt som maling etc, vil vel kanskje kunne virke slik som YShield eller annen grafittmaling, dvs. sterkt dempende på EMF.

Hva gjelder boksen til å stikke i kontakten, og som skal «rense stråling», beklager, men jeg tror nok heller ikke at dette kan ha noen fysisk virkning av betydning. Nå vet jeg lite eller ikke noe om torsjonsfelt, men dersom denne boksen virker, må den hindre WiFi’en og mobilen i å virke, og det gjør den vel neppe?

Jeg tror pengene er bedre anvendt på skjerming som man vet fungerer.