Spørsmål og svar om smartmålere m.m.

DENNE SIDEN BLIR DÅRLIG VEDLIKEHOLDT PÅ GRUNN AV TIDS- OG RESSURSMANGEL. BARE FÅ HENVENDELSER LEGGES INN.

Jeg får daglig spørsmål fra folk som søker råd om hvordan de skal beskytte seg mot helseplager fra smartmålere (AMS) og andre kilder. Mange av spørsmålene har interesse for flere. Jeg legger derfor ut en del av dem her. Alle blir anonymisert og gjerne forkortet. Du kan søke i teksten ved å bruke nettleserens søkefunksjoner (prøv å klikke i meny eller med motsatt mustast), eller søkefeltet i bloggens meny.

For å sende meg spørsmål bruker du skjemaet som du finner HER og under Hjelp og kontakt i menyen til venstre.

Jeg er ikke medisiner, og heller ikke radiofysiker eller biolog. Mitt kunnskapsgrunnlag er den forståelsen jeg har fått av faglitteraturen siden ca 2010, og det jeg har sett og erfart gjennom kontakt med forskere i ulike land og med el-overfølsomme, og egne erfaringer jeg har gjort både på kroppen og med måleapparater under praktiske skjermingstiltak for meg selv og andre. Og jeg trekker selvsagt på min øvrige utdanning og erfaring fra IKT-bransjen og akademia – selv om jeg ikke jobbet med slikt.

Mitt kunnskapsgrunnlag stemmer ikke overens med Statens stråleverns “kunnskapsgrunnlag”, men snarere med det man finner i EUROPAEM 2016-retningslinjene fra den europeiske organisasjon for miljømedisinere (dansk versjon finner du HER). Både for legfolk, måleteknikere og helsepersoner gir EUROPAEM 2016-retningslinjene forståelig veiledning langt forbi hva jeg kan gi, og de anbefales herved.

— 0 —

2.12.2019:

NN.: Jeg bor i 1.etg i en bygård i Oslo. I kjelleren under soverommet mitt er det montert 8 smartmålere som påvirker meg svært negativt. Vil det da ha noen hensikt å søke om å få fjernet kun den som måler mitt forbruk?

EF: Dette er en situasjon som dessverre en del folk er havnet i. Det er selvsagt en helt hårreisende situasjon utfra dagens kunnskap om sammenhengen mellom slik trådløs kommunikasjon og helse. Det er likevel vanskelig å svare helt presist på spørsmålet, ettersom sammenhengene mellom slik eksponering og biologiske virkninger er så komplekse:

I teorien er det jo slik at alle monner drar. Men i praksis vil jeg anta at det vil ha liten betydning for helsevirkningen om bare en av åtte målere får den trådløse kommunikasjonen slått av.

Disse målerne burde selvsagt vært kablet, og så burde de i det minstre av hensyn til beboerne vært knyttet til en felles ekstern antenne. Av hensyn til miljøet burde de kommunisert kablet hele veien. Denne vurderingen kan lett underbygges av foreliggende norskspråklig dokumentasjon der man finner utførlige faglige referanser. Se særlig vedlegget i Grimstad & Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag 2018, og Flydal og Nordhagen: 5G – og vår trådløse virkelighet, Z-forlag 2019. For en kort oversikt over helsevirkninger av slik eksponering, se om diagnosen mikrobølgesyke her: https://einarflydal.com/2019/01/08/mikrobolgesyken-er-rent-biologisk-me-er-et-av-symptomene/

 

9.2.2019:

NN: Gutten på 12 år har blødd neseblod hver dag i 5 måneder. 4-5 ganger per dag. Alt startet samme dag som smartmåleren ble montert hos naboen i en vertikal delt bolig. Han sliter også med hodepine og utmattelse.

Har du noe erfaring med denne type neseblod? Hvordan forklarer man dette fenomen?

EF: Ja, neseblod står på symptomlista for EMF, men kan selvsagt også skyldes mye annet, evt. flere mekanismer i samspill.

Forklaring: Det er kanskje ikke så enkelt å gi en tydelig forklaring for et slikt enkelt tilfelle, men her er i alle fall en mulig forklaring: Det er god kjent at slike frekvenser som mikrobølget utstyr sender ut mer eller mindre systematisk, kan vri kollagenatomer og derigjennom påvirke slimhinners gjennomtrengelighet. Se “Smartmålerne, jussen og helsa”, Vedleggets s. 102 – 111.

Hva man kan gjøre: slå av alt annet man kan av EMF-kilder. Sjekke om det går over ved avstand (telttur/hyttetur noen dager langt vekk fra slike kilder). Forsøke å få fjernet naboens AMS. Skjerme mot naboens AMS. Flytte seg lengst mulig vekk fra naboens AMS.

 

NN: Hei – jeg har fått fritak av legen min – men får bare trusler fra Istad nett da jeg vil beholde min gamle måler. De vil installere en Smart måler med deaktivert sender . Noen sier den også er skadelig og har flere sendere? Kan du være så snill å fortelle meg hva som er riktig før jeg får bot og de stenger strømmen?

Jeg har store plager og kan snart ikke bevege meg ute og blandt folk lenger, da alle har mobiler, sterke led gatelys ,wifi og mobil antenner overalt. Bor ved sjøen der er det oppdrettsanlegg, båter og ferger, alle med radar. Høy NATO-mast, høyspente undervannskabler for ilandføring av kraft, ikke så langt fra flyplass med antenner og radar. Alle naboene har wifi og AMS-målere, trådløse værstasjoner etc. Jeg er skikkelig bekymret for om det finnes håp for framtiden for biologiske skapninger som lever på denne jorden.

Jeg er blitt satt i fengsel føler jeg, fordi min frihet, sosiale liv, arbeid, m.m. er blitt berøvet sammen med min helse.

EF: Du kommer ikke til å få beholde din gamle måler, vil jeg tro. (Det fins en rekke grunner for det.) Men det trenger du heller ikke:

En ny AMS-måler med deaktivert kommunikasjon (sender) kan du regne som fri for radiokommunikasjon (stråling). Dersom du er så el-overfølsom at du lever uten strøm eller uten strømforsyninger/transformatorer/elektronisk utstyr i huset fordi du reagerer på “skitten strøm”, kan strømforsyningen i AMS-måleren være et problem. Den kan best sammenliknes med en batterilader/mobillader, og tilfører skitten strøm i ledningsnettet på samme måte. Men dette er altså bare et problem i de mest ekstreme tilfeller.

Som du vel vet, vil du få et gebyr. Det er det nok bare å betale inntil noen har gått rettens vei og fått endret på dette. Det vet jeg ikke at noen har konkrete planer om, men jeg vil gjette på at det kommer til å skje. Du kan f.eks. skrive til nettselskapet og si at du betaler, men med forbehold om at du kommer til å forlange det tilbake når det blir juridisk mulig.

Før installasjon skal du be om en forsikring om at all radiokommunikasjon fra måleren er fullstendig deaktivert. Dersom måleren er av merket Kamstrup, må både kortet tas ut og noe stilles om inni måleren. For de andre to merkene som brukes, Aidon og Nuri, skal det være tilstrekkelig at kommunikasjonskortet er fjernet.

 

31.1.2019:

N.N: Hei. Kjenner du til hva som lager belter med trafo lyd? Som om du er inne i en trafokiosk. Ca 1 – 1,5 m bred, ca 1,5 m lavere lyd, og så nytt belte med sterk trafo lyd. Sammen med dette blir jeg svært dårlig i kroppen. Føler sterk stråling og hjerte går amokk og slår kollbøtte. Durer i hele leiligheten, men altså umulig å være på soverom… piper i ørene og stikker rundt omkring… har ikke smartmeter, men de oppe har. Jeg leier kjeller. Har du en ide? Strømnettet eller stråling fra to master rett bak huset. Sitter i stuen. Skulle lagt meg for lenge siden. Trett, men umulig å legge meg. Kan vare i timer, for så å være borte en stund. Osv.

EF: Skal du finne ut av dette, må det måles av folk som kan slikt. Det kan være enkelt å gjøre noe med, eller meget komplisert. Det kan være AMS, eller det kan være en rekke andre ting. Slikt er beskrevet i boka “Den usynlige regnbuen”, spesielt i kap. 15. Tror du du kan høre elektrisitet? Mer kan jeg ikke hjelpe deg med.

 

24.1.2019:

NN:

Naboen sendte meg skjema for interessemelding for høyhastighetsbredband i grisgrendte strøk. Ville dette bety fiberkabler eller master med 5G? I førstnevnte tilfelle, ville det trolig bare bety forløperen til 5G master? I dag har jeg internett fra Breiband.no i luftsending, hvor jeg har skjermet inntaket inne i huset. 5G master vil jeg IKKE ha! Har 5G wifi på jobben og blir mer og mer sensitiv. Heldigvis fritak for AMS hjemme.

Her er lenken:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAxZpWOoSOaOvvNc684Xq4Qj_T_t7585PB7dhxpaKo02F6sg/viewform?vc=0&c=0&w=1

EF:

Dette er det ikke mulig å besvare konkret. Det kan f.eks. godt være tale om en kombinasjon, f.eks. fiber ut til der hvor det er tettest mellom husene, og trådløst til dem som bor langt fra andre.

Slike blandinger vil nok bli mer og mer vanlige. Så du kan jo svare ja med forbehold om at det legges kabler, og ikke trådløst, og skrive i lokalavisa om dette, slik at andre også gir samme tilbakemelding!

 

 

NN:
Jeg har fått brev fra Skagerak Energi, der de sier at vi som har bedt om fritak fra AMS/Smartmåler skal få et ekstra gebyr. De har (foreløpig) satt det til kr 2370 pr år. De starter med det 1/4-2019.

Dette syns jeg er feil og urettferdig, å tvinge folk å betale for noe de ikke har kunnet påvirke. Bør jeg klage Skagerak og/eller NVE? 

Skagerak Nett sier det er NVE man skal/kan klage til. Men jeg tror Skagerak Nett er de som setter prisen, så de bør vel også få et klagebrev syns jeg.

Mange i min/vår situasjon trenger hjelp til dette. Har du noe råd?

EF:
Jeg er ikke jurist, men jeg reagerer også på disse gebyrene. De er som om folk i rullestol skulle få et ekstra påslag på regningen når de går i butikken, fordi de må bruke rampa som butikken har bygget. Det ville vi jo ikke akseptert. Heller ikke er det akseptabelt at forbrukere først påføres en helserisiko, og dernest skal betale for å få slippe den – hva enten de reagerer akutt på eksponeringen eller ikke.

Men NVE har gitt dem adgang til å få kostnadsdekning for ekstra kostnader, siden de er pålagt å drive årlig avlesning på stedet. Da blir jo spørsmålet hva kostnadene reelt sett er. Teknologivalget er imidlertid nettselskapenes ansvar. De har valgt en teknologi som gjør at de får en ekstra utgift for ikke å påføre folk helsefare. Det burde de jo slett ikke få kostnadsdekning for.

Dette er snarere en sak for Huseierforeningen og for jurister enn for meg.

Jeg vil i alle fall selv betale med uttrykkelig forbehold om at jeg vil kreve beløpet tilbake når det blir juridisk mulig. Og det tror jeg det blir, for nå er det store protester kloden rundt mot helse- og miljøødeleggelsene fra mikrobølget stråling.

11.08.2018:

NN: Mannen min og jeg ønsker ikke å få installert smartmåler med radiokommunikasjon. Vi har søkt om fritak på generelt grunnlag, altså på grunnlag av generell helserisiko, fått avslag, klaget på avslaget, og fått avslag! Derfor kontaktet jeg min fastlege for å forsøke siste utvei: fritak med legeattest. Da ble jeg mildt sagt overhøvlet: “Hvor har du fått opplysninger om at målerne er helsefarlige… På nettet? … Der er det for det meste konspirasjonsteorier …. Du må stole på myndighetene som sier det ikke er noen helsefare… De vil ikke at hele Norges befolkning skal bli syke… Vi bor jo i Norge og ikke i en hvilken som helst bananrepublikk! … Jeg skriver ikke ut legeattester som det ikke er vitenskapelig bevis for! … Hvis en lege skriver ut en slik attest ville jeg ha bakgrunnsjekka ham nøye! … Jeg liker ikke at strømselskapene legger ansvaret over på oss leger, de burde bare gi fritak til de som ikke ønsker smartmåler ….” 

Jeg fikk ham likevel til å love å lese på bloggen din. Men jeg får ingen legeattest av ham. Har leger lov å nekte dette, som jo er eneste måte å få fritak på? Har du noe råd? 

EF: Jeg skjønner godt at legen din er irritert over at han skal bruke tida på slikt. For dette har han ikke lært noe om, og han har ikke fått verktøy for å stille diagnoser eller vurdere helserisikoen.

Hvis legen er mottakelig, så gi ham utskrift av
https://einarflydal.com/2018/08/07/juristutredningen-hva-fant-de-hva-finner-du-og-hva-er-neste-trinn/
og
https://einarflydal.com/2018/07/02/smartmalerne-vg-ber-om-dokumentasjon-fra-forskning-her-er-det/.
Men særlig dette store dokumentet – EUROPAEM 2016-retningslinjene – burde være faglig interessant for en medisiner som vil orientere seg. Det taler medisinernes språk, og jeg har fortsatt tilgode å høre eller se ett eneste motargument – bortsett fra at det “ikke stemmer med Strålevernets oppfatninger”:
https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

Er han bare moden for en kortversjon, så gi ham denne lenken: https://einarflydal.com/2018/04/26/de-neste-10-minutter-laerer-du-mer-om-straling-og-helserisiko-enn-fastlegen-din-laerte-under-hele-sin-utdanning/

Nettselskapene aksepterer at legen skriver ut en bevitnelse på hva du forteller, altså at du engster deg for helserisikoen. Han behøver ikke påvise om du har akutte reaksjoner eller ikke, eller innestå for dine påstander. Om han kan nekte å skrive ut en slik bevitnelse på hva du forteller, vet jeg ikke. Du kan i alle fall be om det.

Hvis du derimot mener det ikke er bryet verd å snakke mer med denne legen, så finn deg ganske enkelt en annen lege som er villig til å skrive ut en attest. Det fins mange leger som tenker selv i dette landet, og mange som etterhvert har merket seg at Helsedirektoratet ikke har anledning til å påtvinge legene sitt bestemte, foreldede ståsted og forby leger å attestere at personer har fått/får/kan få helseplager fra å eksponeres for strålingen fra smartmålere. Leger står fritt til å velge et annet kunnskapsgrunnlag, så lenge det er faglig ajour og forsvarlig. Den lege som setter seg inn i EUROPAEM 2016 og så finner at dagens grenseverdier er gode nok, skulle jeg gjerne se.

NN: Hvordan kan jeg vite at en AMS-/smartmåler faktisk er de-aktivisert, altså at den ikke har noen aktiv radiokommunikasjonsenhet?

EF: Verken jeg eller andre som har skrevet om målerne og stråleproblemer, har hatt full oversikt over dem og hvordan radiokommunikasjonsenheten fungerer. Vi har derfor gitt generelle råd om at kommunikasjonskort må være fjernet eller at kommunikasjon må være nøytralisert/de-aktivert gjennom fysiske endringer (f.eks. strapping) eller programmering. Dersom nettselskapet forsikrer om at måleren er de-aktivisert, og installatøren forsikrer om at måleren er de-aktivisert før den installeres, er det rimelig å gå utfra at det er tilfelle, men lurt å be dem bekrefte at det er gjort. Det bør gjøres før installasjon. Man bør ikke godta forslag om å installere først, og så at kommunikasjonen fjernes hvis man “merker noe”.

EMF-Consult har nå laget en god oversikt som omfatter alle de tre målertypene. Se http://emf-consult.com/ams-kommunikasjonsmoduler/ Kort sagt forklares følgende:

På alle tre merker målere med radiokommunikasjon som installeres i Norge, Aidon, Nuri og Kamstrup, fins det et kommunikasjonskort som skal være fjernet. På Kamstrup skal i tillegg målerens sendeenhet som fins i selve hovedenheten, slås av. Det gjøres i programvare av installatør.

På alle målerne kan man lese av på et display om måleren har aktivert sender. Hvordan man gjør det, avhenger av målerens merke. Se EMF-Consults beskrivelse for å finne din måler.

 

NN: Hei, har nektet smartmåler og har fått et gebyr på 2500 kr fra Troms kraft. er det mange som har fått gebyr og evt. hva gjør de?

EF: Ja, slike gebyr kommer nettselskapene nå med over hele landet. Dette er en enkel og naturlig konsekvens av at NVE for lengst har lovet nettselskapene adgang til at de skal få kompensert for kostnadene ved å vedlikeholde gamle registreringsordninger for dem som får fritak.

Jeg tror ikke noen vil vinne fram ved å protestere i slike enkeltsaker. Det må i stedet angripes overordnet, og det betyr på ved å angripe lovligheten av å installere mikrobølgesendere med slike egenskaper som smartmålerne har, i folks sikringsskap.

Jeg tror derimot at du – og alle andre med fritak – bør sende nettselskapene en liten beskjed om at dette kravet framkommer som en urimelig kostnad for å slippe å bli påført en ny helserisiko, at man forbeholder seg retten til å ta opp denne kostnaden seinere, når lovligheten av å installere mikrobølgesendere med slike egenskaper som smartmålerne har, i folks sikringsskap, er blitt rettslig prøvd.

Så får vi se når det skjer. Inntil videre betaler jeg med glede for å slippe en slik kilde tett på meg – både hjemme og på hytta.

 

03.08.2018:

NN: Jeg har for ca 3 mnd siden fått montert de nye AMS-målerne her jeg bor. Målerne i flertall fordi jeg er så “heldig”at jeg har 12 stk montert i et målerskap få meter fra der jeg oppholder meg.

Ved lengre opphold i leiligheten får jeg trykk i hodet, sviende øyne, prikking i ben etc. Har prøvd å holde meg borte fra leiligheten og sove i en liten hytte min familie har og konstaterer at plagene forsvinner for så å oppstå når jeg oppholder meg i leiligheten igjen. Da jeg flyttet inn for ca 2 år siden var jeg overbevist om at de nye målerne allerede var montert i et helt nytt bygg. Jeg merket derimot ingen plager inntil de nye målerne av typen Nuri ble installert. Da jeg leier denne leiligheten er det jo, som min utleier sier, “bare å flytte”. Vel, jeg har bestemt meg for det og sagt opp leieforholdet. Utleier henviser til leiekontrakten som medfører at jeg må betale for hele oppsigelsestiden på tross av at jeg ikke kan bruke leiligheten slik som forventet. Dette utgjør ca 40.000.

Har prøvd å søke etter info om firma eller enkeltpersoner med kompetanse til å foreta måling av strålenivået. Jeg vurderer å gå juridisk til verks og da nytter det ikke for meg og henvise til at jeg gikk rundt og målte dette selv. Har ikke spurt EMF hva det koster å sende en mann over til Bergen eller om rapporten fra sådan måling vil holde juridisk. Jeg har den senere tiden lest meg opp på emnet og forstår det slik at minstekravet til stråling her i Norge er himmelhøyt over det som andre land opererer med. Statens strålevern ser jeg på som et “byrokratisk monster” som jeg ikke har noen tiltro til. Nå handler dette ikke bare om penger ,men blir vel så mye en kampsak for alle dem som sliter med helsen uten å være klar over faren ved disse målerne. Jeg har selv hatt trådløse nett og mobiler både i jobb og privat så lenge det har eksistert uten at jeg har merket slike plager som nå. Jeg har desverre liten tro på at jeg vil vinne frem juridisk da det nok er for mye penger og prestisje i dette og at disse målerne er ny og viten om hva dette påfører oss.
Jeg håper likevel du kan gi meg noen gode råd om hva jeg bør foreta meg.

EF: Du er en av flere som tar kontakt fordi de er i en slik situasjon, og det er ikke lett å se hva du kan gjøre på kort sikt for å få til en god løsning. Her er det jeg kan si:

Dersom du kan bli boende ut oppsigelsestiden, kan du prøve følgende for å spare penger:

  • kjøpe et enkelt måleapparat så du kan måle effekten av tiltak, selv om eksponeringsnivå ikke forteller alt om påvirkningsnivå
  • alu-folie på veggen mot målerne. Det er det enkleste og rimeligste på kort sikt og et lite inngrep. Det fins også metalltapeter, stoff og maling som stanser svært mye av strålingen.
  • flytte seng til motsatt ende av leiligheten der du finner lavest eksponering
  • slå av alt annet som gir tilleggsbelastning, f eks mobil, trådløs WiFi, WiFi fra kabelTV (Getbox/Altibox), sjekk at ikke TV har trådløst påslått, osv.

Som du vil se av min neste bloggpost, har jeg ingen tro på å gå rettens vei før det er rimelig sikkert at bevismaterialet får gjennomslag. Sjansene for å tape er altfor store. Ingen har råd til å bære slike kostnader alene. Derimot bør du varsle overfor nettselskapet at det kan komme krav om dekning av dine utgifter, med kopi til Stopp smartmålerne. se min nestsiste bloggpost. Derfor bør du også til lege og få ført inn i din journal at du klager over helseplager som kommer i huset etter at målerne kom, men er borte når du er andre steder uten eksponering. Det er viktig for å kunne dokumentere. Få utskrift av journalen. Og ja, det ville være fint å få målt av fagfolk som kan levere en skikkelig rapport. Se FELOs sider for adresser.

Meld deg inn i FELO, slik at organisasjonen får så mange medlemmer at den blir slagkraftig. felo.no. Når det så kommer et gruppesøksmål, så kan du hive deg på. Utfra alle de tilfellene jeg kommer borti, kan jeg ikke forestille meg muligheten for at det ikke vil komme. Det gjelder bare at noen organiserer det opp etter at dokumentasjon som er lett å bruke i retten, foreligger. Det er de beste råd jeg kan gi det per dato.

 

25.07.2018:

NN: Har du erfaring/tips med en god og rimelig håndholdt RF detektor?

EF: Ja, men det kommer an på hva du skal bruke den til, og du må vite litt om hvordan du skal tolke målingene:

Cornet Electrosmog meter måler både RF og LF og er lett å forstå og tolke. (Det fins sikkert andre også som er like bra. Det har jeg ikke oversikt over.)

Men den identifiserer ikke hvilke ulike kilder som er tilstede, og måler bare høyeste signal. Du får altså ikke vite summen av alle kilder (akkumulert eksponering).

Et problem i forbindelse med smartmålere/AMS er at de sender svært korte pulser, og målere driver sampling, tar altså stikkprøver. Det betyr at det er en rekke pulser du ikke får fanget opp. Du må derfor la måleren stå på lenge, og gå utfra at de få pulsene du får fanget, bare er noen få av dem som faktisk blir sendt. NB! Her er jeg blitt korrigert av EMF-Consult: De enkle små apparatene som Cornet ED88T Plus har en samplingsrate på 10.000 ganger i sekundet og har derfor ikke problemer med å plukke opp de fleste pulser fra AMS.

For å fange opp bildet i større detalj trengs langt dyrere utstyr. Da bør du få råd av andre enn meg. Dvs fra måleteknikere, og da helst fra folk som selger slikt utstyr og er kjent med EMF-problematikk.

Legg også merke til at målerne måler energitettheten som når et punkt. Det er et hendig mål for å vurdere oppvarmingspotensialet, som er det kriteriet som ligger til grunn for dagens grenseverdier fra Statens strålevern. Men som jeg skriver en rekke steder, er det svært godt dokumentert at dette bare utgjør en liten del av skadeårsakene, og kanskje til og med en svært lite viktig del for den type eksponering vi nå er mest utsatt for i hverdagen. Målingene må derfor sammenholdes med anbefalte maks-verdier som tar hensyn til hva slags frekvensområde og hva slags modulering det er tale om (dvs. hva slags kilde, f.eks. om det er 3G, 4G, WiFi, Tetra, osv.) og hva slags erfaring man har fra forskning og fra klinisk virksomhet (pasientbehandling) for hvordan de ulike kildene virker. Den nyeste og suverent mest oppdaterte og detaljerte standarden jeg kjenner til som gir anbefalinger på slikt grunnlag, er EUROPAEM 2016, som du finner på dansk på min blogg: https://einarflydal.com/2017/06/16/retningslinjene-fra-europaem-fins-na-pa-dansk/