Jurist-utredningen om smartmålere: to-tre dagers utsettelse – men raskere på trykk

Juristutredningen er levert. Den kommer til å skape debatt og overskrifter i mange miljøer. Men en del små, praktiske og tidkrevende detaljer gjør at den først blir tilgjengelig for gratis nedlasting som PDF om 2-3 dager.

Samtidig vil levering som trykt bok bli framskyndet, så boka skal foreligge til utsendelse fra forlaget 4. august. Du kan forhåndsbestille boka HER til redusert pris, 200 NOK, fritt tilsendt.

Den juridiske utredningen er på ca 70 boksider. Jeg fikk lest den i går. Juristenes gjennomgang av lover og forskrifter og forvaltningens håndtering kommer til å skape debatt og danne grunnlag for en del nye saker å håndtere – både i NVE, Statens strålevern og nettselskapene. Utredningen vil også være meget interessant å grave i for media, for helsesektoren, for den som vil søke fritak – og selvsagt for jurister! Hvordan utredningen vil bli brukt, blir opp til enhver. Den avklarer mange forhold, og blir et verktøy du selv tar i bruk slik du kan og vil.

Et forum der leserne kan diskutere utredningen og hjelpe hverandre med spørsmål, svar og diskusjoner for å omsette jussen til praksis, vil forhåpentligvis bli opprettet i løpet av noen dager. Forumet vil kreve innlogging. Det arbeides med saken. Vil du være moderator? Meld fra til meg! Skjema fins HER.

Vedlegget, som er på ca 150 sider, gir en bred innføring i hva forskningen vet om helserisiko knyttet mikrobølget stråling fra smartmålere og ellers. Vedlegget forklarer det du bør vite om målerne, om pulsing og de andre viktige begrepene knyttet til mikrobølgestråling og helse. Vedlegget gir praktiske eksempler fra smartmålere i hus – med beregninger, det tar for seg hvordan Strålevernet svikter i sin forståelse av vitenskapelig bevisførsel, og er innom miljøproblematikk og historien om hvordan våre grenseverdier ble til og opprettholdes. Dessuten tar det for seg tiltak for å redusere eksponering fra AMS/smartmålere. Det gir en mengde kilder for den som vil grave selv.

Vedlegget ble til som et underlagsdokument for juristene, men de to delene kan godt leses hver for seg.

Nå må du altså vente noen få dager til. Forhåndsbestiller du den trykte utgaven, får forlaget ned produksjonskostnadene. Da kan jeg kan få spredt flere eksemplarer gratis til folk jeg mener bør få boka i hende.

 

Einar Flydal, 1. juli 2018