Smartmålerne: VG ber om dokumentasjon fra forskning – Her er den

Hannisdal-Innlegg fjernet av VGSøndag 1. juli publiserte VG en kronikk av Lene Hannisdahl Haug, der hun gikk hardt i rette med myndigheter som gjør henne syk ved å innføre smartmålere hos hennes naboer. Selv har hun fritak for el-overfølsomhet.

Kronikken sto på trykk, og kom så på nett. Men kort etter at den kom på nett, ble den fjernet, og Lene mottok følgende epost fra VG: 

Skjermdump-02.07.2018 , 10.26.25

Nyhetssjefen er tydeligvis en av dem som tror at det mangler dokumentasjon. Under følger noen kilder han hun kan lese seg opp på. Men en lettere vei inn i materien er å lese vedlegget til juristenes utredning i boka “Smartmålerne, helsen og jussen” som du snart kan laste ned gratis, eller forhåndsbestille HER. Den gjør det dessuten mer forståelig.

Teksten i Lenes kronikk, som ikke lenger fins på nett hos VG, følger nedenfor. Dernest litt av litteraturen som forklarer og dokumenterer el-overfølsomhet, og som det er referert til i boka. Den dekker et spekter fra tung forskning via foredragsfoiler og egenbeskrivelser til kommentert bibliografi og medisinsk metodikk.

 

Einar Flydal, 2. juli 2018

 

Hvor mye skulle du hatt betalt for å være med på et nytt reality-program; konseptet er: det neste året må du holde deg hjemme – hver dag?

Du kan ikke jobbe. Du får ikke lov til å gå på butikken eller på trening. Du må klare alt fra ditt eget hjem. Du kan ikke besøke venner eller familie. Du kan ikke delta på skoleavslutninger eller idrettsarrangementer med barna dine. Du får ikke bruke noen sosiale apper. Faktisk får du ikke bruke mobiltelefon i det hele tatt. Holder det med en million? Kanskje to?

Jeg kjenner noen som har deltatt på dette konseptet i mer enn ti år. Faktisk har ikke disse personene fått noen premie.

For alle de i Norge som har dette som hverdag, blir konseptet nå enda tøffere: med dagens utrulling av smartmålere (AMS), blir det i tillegg umulig for mange å fortsette å leve i sitt eget hjem.

Akkurat nå har vi en situasjon i landet vårt som mange ikke er klar over. Men siden vi bor i verdens beste land, så vil jeg tro at vi sammen kan finne en løsning. Hvis vi tør.
Når jeg befinner meg i områder med lite elektromagnetisk stråling, så har jeg det suverent. Men når jeg blir utsatt for elektromagnetisk stråling fra wi-fi, mobiltelefoner og mobilmaster, så blir jeg helt slått ut. Da får jeg ME- symptomer. Med en dæsj av Alzheimer, influensa og fyllesyke. Legg til raseri og panikk. Jeg tror vi er i mål. Å nei, jeg glemte hodepine og søvnforstyrrelser, men det går vel under ME.

Sist gang jeg prøvde å snakke i mobiltelefon, så kjentes det ut som om hjernen min skulle komme ut av øret.

I 2011 flyttet (flyktet) vi ut på bondelandet , da jeg til slutt bare kunne være i kjelleren i huset hvor vi bodde i Oslo.

Men nå går det rett og slett ikke! 6. august skal Skagerak nett begynne å installere smartmålere i mitt område. Det vil si – hos alle mine naboer, og i transformatoren rett borti veien. Ja, jeg kan få fritak, men hva hjelper det, når vennligsinnede naboer må gå til lege eller psykolog hvis de skal få fritak? Må jeg nok en gang bo i kjelleren?
I dag lever jeg under så innsnevrede forhold at det er hakket verre enn fri soning.
Jeg har rygget ut av Oslo. Nå kan jeg ikke rygge lenger bakover. Ett sted må jeg kunne være. Jeg er ingen Lars Monsen som kan bo alene ute i ødemarken, i et telt. Jeg har også barn og mann.

Smartmålerne stråler inni huset, de stråler mellom husene (de kommuniserer seg i mellom- og jo lengre det er mellom husene, jo sterkere signaler sender de), og de stråler bort til nærmeste transformator.

Smartmålerne stråler hele tiden (90 ganger i minuttet). De stråler med sterke pulser, mye sterkere enn mobiltelefon. Vil du slå den av, må du skru av strømmen.

Det spesielle med disse målerne er at signalstyrken er så sterk, og at pulsene kommer så hyppig, og er så sterke. Og da mener jeg sterke som i brudd på DNA, lekkasjer i blod og hjernebarrieren, samt forstyrrelser av cellefunksjoner. Ikke sterke som i de norske grenseverdiene. De ble satt i 1998 og gjelder kun for stråling som kan varme opp cellene dine så mye i løpet av seks minutter at det ansees som en fare.

Det viser seg at når det gjelder de lovpålagte og forventede risikoanalyser som skal følge offentlige reguleringer og utbygginger, så har det ikke blitt gjort forsvarlig i AMS-saken- de har ikke blitt gjort i henhold til lover, regler og standarder.

Denne saken som angår oss alle, burde ha vært oppe på Stortinget. Ellers i Europa har sju EU-land vurdert kost-nytte-analysene for storskalautrulling som negative eller for mangelfulle. Dette gjelder Tyskland, Belgia, Portugal, Tsjekkia, Lativa og Litauen.
I Frankrike har de valgt en løsning via strømnettet.

I England og Nederland er det valgfritt. I Norge blir målerne påtvunget forbrukerne- det er nærmest ingen mulighet til å takke nei. Hvem hadde trodd at det lokale, trauste e-verket skulle true med politi, namsmann- eller å kutte strømmen? Dette opplever vanlige strømkunder nå som sier nei takk til ny strømmåler.

Prosjektet koster 10 milliarder, og strømregningene øker.

Dessverre er det litt naivt å tro at mikrobølgestråling ikke kan ha noen negative helsekonsekvenser. Faktisk viser det meste av verdens fremste ekspertise på mikrobølget kommunikasjon og helse- og miljøpåvirkninger, samt et klart flertall av publiserte forskningsarbeid at de nye målerne skaper helse- og miljøproblemer.

I dag finnes det el-overfølsomme i hver eneste by i hele Norge.

I følge FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, står det i artikkel 3: «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.» I artikkel 13: «Enhver har rett til å bevege seg fritt.»

Er det en utilsiktet frihetsberøvelse vi har satt i gang?

La oss sammen skape et trygt samfunn for alle, også for de som har møtt baksiden av våre teknologiske fremskritt.

-Har ikke Norge også lært av fadesene med både DAB og Nødnettet?

Å kalle de nye, digitale strømmålerne for smarte, når de ikke er særlig smarte, er uredelig. Det er sikkert kjempeartig å finmåle, men er det ikke bærekraftig, så får vi grovmåle.

Lene Hannisdahl Haug

 

Noen referanser om det som blant annet kalles el-overfølsomhet – akutte reaksjoner på elektromagnetiske felt under grenseverdiene:

Igor Belyaev, Amy Dean, Horst Eger, Gerhard Hubmann, Reinhold Jandrisovits, Markus Kern, Michael Kundi, Hanns Moshammer, Piero Lercher, Kurt Müller, Gerd Oberfeld, Peter Ohnsorge, Peter Pelzmann, Claus Scheingraber og Roby Thill:
EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme.
For engelsk original: https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/reveh.2016.31.issue-3/reveh-2016-0011/reveh-2016-0011.pdf,
For dansk versjon: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

Bevington, Michael: Electromagnetic Sensitivity And Electromagnetic Hypersensitivity (Also Known As Asthenic Syndrome, EMF Intolerance Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance – EMF, Microwave Syndrome, Radio Wave Sickness) – A Summary, Capability Books, 2013, http://www.es-uk.info/

Erica Mallery-Blythe (Dr.): Electromagnetic Hypersensitivity A Summary, December 2014, WORKING DRAFT Version 1, http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Mallery-Blythe-v1-EESC.pdf

Steven Weller: Electromagnetic Hypersensitivity , mai 2015, https://stopsmartmetersau.files.wordpress.com/2015/06/steves-emerg-ehs-presentation.pdf

Belpomme, D., C. Campagnac, and P. Irigaray. 2015. «Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder.» Reviews on Environmental Health 30 (4):251-271. doi:10.1515/reveh-2015-0027

Crumpler, Diana: Prostituting Science – The Psychologisation of MCS, CFS and EHS for Political Gain, Inkling Australia, 2014

De Luca, C., J. Chung Sheun Thai, D. Raskovic, E. Cesareo, D. Caccamo, A. Trukhanov, and L. Korkina. 2014. «Metabolic and genetic screening of electromagnetic hypersensitive subjects as a feasible tool for diagnostics and intervention.» Mediators of Inflammation 2014. doi: 10.1155/2014/924184

EUROPAEM 2012. Diagnostik umweltausgelöster Multisystemerkrankungen aus Sicht der Klinischen Umweltmedizin, http://europaem.eu, oversatt til norsk HER.

Isager, Henrik: Blinde pletter – om lægevidenskabens og sundhedssektorens amputerede virkelighed, Forlaget Hovedland, 2011

Pall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599