Trådløs skolestart: Tar debatten fatt i det viktige?

Ferien er over. Skolene har begynt igjen. I avisene skriver man for tida om pedagogiske sider ved at mobilene forstyrrer både i skolegården og i undervisningen. Dessuten hevder flere rapporter at det ikke kan påvises pedagogiske gevinster av IKT-satsningene. Kanskje snarere tvertimot.

Men dette er bare å krafse i overflaten:

Hundrevis av forskere kloden over trygler om at vi bør snu trenden på grunn av de fysiske skadevirkningene – fra DNA-skader i jentenes ovarier, som kanskje skal bli til et barn om 20 år, til økt risiko for levkemi, hjernekreft og akutte diffuse helseplager som hodepine, leddsmerter etc. Franske forskere krever at millioner mobiler tilbakekalles fordi de overskrider selv de romslige grenseverdiene de holder seg med i landet – og som forøvrig er lik de norske, og flere land innfører forbud og og sterke restriksjoner på bruken i skolen.

I Norge handler vi motsatt: Vi kjøper inn nettbrett i klassesett, og lar tusenvis av nye skolebarn være i klasserom med trådløse nettbrett, trådløse rutere og mobiltelefoner. Etter endt skoledag og fritidstilbud i lokaler med WiFi, kommer de hjem – med mobilen i lomma med tre sendere påslått: mobil, WiFi og Bluetooth – til et hus med smartmåler og WiFi i TV’en og ruteren, i Get-boksen eller Alt-i-boks’en, og i det smarte hjemmets øvrige duppeditter.

Her finner du en liten lenkesamling. Så kan du orientere deg så grundig du syns er rimelig når det gjelder dine barn, og eventuelt hive deg rundt og skrive ditt lille bidrag til avisa, du også.

Norskspråklig materiale:

En kort første intro til temaet stråling og helserisiko finner du HER.

En 60-siders artikkel om WiFi i skolen med omfattende beskrivelser av biologiske mekanismer, forskningen bak og faglige advarsler fra ulike instanser finner du i denne boka.

En nærmere beskrivelse av hvorfor vi har slike absurd romslige grenseverdier i Norge, finner du i kapitlene 8-10 i del 2 av denne boka som du kan laste ned gratis HER.

En omfattende generell oversikt over forskning som påviser helseskader fra mikrobølgestråling finner du HER. Forskningen er sortert etter ulike tema og oppsummert, og det er listet opp resolusjoner, appeller, politiske vedtak og anbefalinger etc etc.

Engelsk, fransk og tysk stoff:

Faglige referanser til fremmedspråklig litteratur finner du i kildene som er nevnt over, og det fins langt enn det som er brukt der.

En lenkesamling til videoer og for det meste engelskspråklige populærfaglige artikler finner du nedenfor. Den er hentet fra et lite, tysk nettsted. Originalen finner du HER. Jeg gjengir likegodt hele teksten nedenfor.

Dersom du ønsker bunnsolid og grundig tysk fagstoff, fins det svært mye, og det blir ikke kjent i Norge, antakelig fordi så få leser tysk og våre blikk så lett rettes mot USA. (Det samme gjelder forskning på fransk, spansk og østeuropeiske språk.) For tysk, sjekk de populærfaglige publikasjonene fra den tunge faggruppen Die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e. V. HER. Noen få av artiklene er oversatt til engelsk.

For internasjonale oversikter over litteratur, kan du se i databasene som du finner lenker til i den store norske generelle oversikten.
Einar Flydal, 21.08.2018

PDF-versjon: EFlydal-20180821 Skolestart

 

WiFi med mer: Siden 2012 er faren ved å eksponere blod/hjerne-barrieren for stråling kjent

(hentet fra https://www.konjunktion.info/2018/07/wlan-und-co-schon-seit-2012-weiss-man-um-die-gefahren-der-strahlenbelastung-fuer-die-blut-hirn-schranke/, oversettelse ved Hardy Micheel og Einar Flydal.)

WLAN, mobilnettverk, WiFi, hotspots. I dag lever vi i en verden der vi kontinuerlig påføres menneskeskapt stråling. Stråling som forskere for flere tiår siden fant var mulig årsak til kreft.

I 2012 ble det bekreftet at eksponering som stammer fra WiFi-stråling kan forstyrre blod-hjernebarrieren, noe som kan føre til at den blir ødelagt.

VIDEO: Wireless Radiation KILLS Brain Cells? Fra dr. Suleymans foredrag i The Commonwealth Club, San Franscisco, des. 2013, https://youtu.be/58ebc4rpOPc

Det er de svakeste medlemmene i samfunnet som er de aller mest sårbare. Barnas hjerner er langt mer utsatt for denne strålingseksponeringen ettersom deres kranier er mindre og skallebeinet er tynnere. Det fins ikke noe slikt som et “sikkert eksponeringsnivå” for mobiltelefon- eller WiFi-stråling som har vært vitenskapelig påvist å være ufarlig for barn eller gravide.

VIDEO: Wi-Fi From A Tablet: Scientific Imaging of Microwave Exposure, Fernandez & Ferreira, Environmental Health Trust, 2017, https://youtu.be/UsuHJ90Sh6w

Det kan være rett nok at eksponeringen ikke umiddelbart fører til noen påviselig skade. Ikke desto mindre :

  • advarte mobiltelefonprodusenter sine aksjonærer – ikke kundene (!) – om at de kan bli gjort ansvarlige for skaden som deres produkter forårsaker.
  • er mange flere “følsomme” for strålingseksponering enn man ville ha oss til å tro.
  • finnes det ingen medisin eller behandling som kan kurere eksponeringskader
  • er WiFi en kilde til “elektronisk forurensning (elektrotåke)“. Forskere har bekreftet at samtidig eksponering for mobiltelefon og/eller WiFi-stråling sammen med elektromagnetiske felt har en kumulativ giftvirkning når man samtidig eksponeres for andre miljøgifter

Konsekvenser for hjerne og oppførsel kan blant annet være:

Produsenter som ønsker å selge sine produkter i USA, må sette inn advarsler i bruksanvisningene, men de gjemmer dem naturligvis bort. Det gjelder nesten alle trådløse produkter du finner på markedet: Advarslene fins i brukerveiledningene til de lyttende «smart hjem-enhetene» som Alexa, mobiltelefoner, trådløse telefoner, pulsklokker og WiFi-rutere, men de blir oversett eller ikke tatt hensyn til av brukerne.

I Frankrike ønsker forskere at flere millioner mobiltelefoner omgående skal tilbakekalles etter at en offentlig undersøkelse viste at 9 av 10 enheter hadde stråling som overskred det tillate strålingsnivået. [De franske grenseverdiene er de samme som i Norge.]

VIDEO: Government Awareness Campaign To Reduce Electromagnetic Exposure in French Schools, https://youtu.be/aYNgdlAQB60

Imidlertid er det skapt et «tilgjengelighetspress», dels av lobbyen og dels av folks villfarne oppfatning av at Internett & Co er noe vi må ha tilgjengelig til enhver tid. De “tekniske landevinningene”, som smartmålere eller smarte hjem, oppfattes som viktigere enn å tenke seg om. «Smarte byer» og 5G-teknologien blir lovprist som fantastiske nyskapninger som staker ut kursen framover, selv om de vil gi enda større strålingseksponering. Selv i Sesam Street kan du finne reklame for mobiltelefoner og Co.

Bør man kanskje spørre seg om hva årsaken er til det økende antallet demenstilfeller i vårt samfunn?

Dette emnet er svært viktig. Derfor følger en meget lang og omfattende kilde liste der man kan finne mye mer informasjon. (Overvåkings- og kontrollaspektet kommer i tillegg.)

Kilder