Folkehelsemeldingen – innspill slettet?

Registreringsskjemaet for innspill til Folkehelsemeldingen har ikke virket, uvisst hvor lenge. Kanskje siden 2. juli. Det har ikke vært skikkelige opplysninger å få om hva den kryptiske meldingen på lista over innkomne forslag egentlig betyr.

Så ingen får visst vite om innspill som er sendt inn siden begynnelsen av juli, er gått tapt, eventuelt fra når registreringen har virket igjen, slik at innspill på ny er blitt registrert.

Fristen for å sende inn innspill er nå forlenget til 1. oktober.

Se forøvrig bloggposten Folkehelsemeldingen: Send ditt innspill innen 15. september!

Så det er visst bare å sette i gang på ny!

 

E Flydal, 16.8.2018