Serie på YouTube: Korte fakta på norsk om trådløs teknologi og helse

Skjermdump-14_03_2019 , 11_14_36En kar som heter Børge Rønhovde har laget en serie korte og meget informative videoer om trådløs teknologi og helsevirkninger.

Episodene er fra fire til elleve minutter lange. De står i skrikende kontrast til DSAs påkostede, men uetterrettelige PR-stunt…

Serien tar for seg stoff som i utgangspunktet er ganske vanskelig og omfattende og oppsummerer det ganske lettfattelig, tema for tema: AMS/smarte strømmålere, grenseverdier, biologiske virkninger, svak stråling i forhold til sterk stråling, hvordan det jukses med forskning og fakta, osv. , Framstillingene er grundige og tydelige og egner seg for dem som vil ha konkret kunnskap i små porsjoner.

Episodene er enkle i formen med tale bakom tekstplakater, grafiske framstillinger og videoklipp – uten spennende animasjoner. Men Rønhovde har sakset friskt fra en rekke videoer, nettsteder og bøker (både fra undertegnede og andre). Han har vært svært dyktig til å trekke ut det viktige stoffet.

Disse korte videoene kan derfor også egne seg for bruk i videregående skole, til etterutdanning av lærere – og som en introduksjon for folk i helsesektoren før de går løs på mer fagmedisinsk stoff.

Videoene til Børge Rønhovde har nok hatt et produksjonsbudsjett nær kroner null og jeg stusser litt noen ganger over alle kildene som det er sakset fra, uten at de angis tydelig nok og dermed ikke får den krediteringen de fortjener, og som en del seere nok skulle ønsket seg. Men det blir grundig oppveid av at han har tatt jobben med å formidle alt dette stoffet i en enklere og mer konsentrert form. Du finner dem alle her på Folkets strålevern sin kanal på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCgOClUmMUrnNhiBs_5VCjQg

Opp mot disse videoene kan man så stille den påkostede, fordummende og villedende videoen fra strålevernmyndigheten (som nå heter DSA). Den stiller i motsatt ende av skalaen, og spiller på følelser, for eksempel ved å tegne inn en fugl som setter seg rett over en basestasjon – for å vise oss hvor miljøvennlige og sunne basestasjoner egentlig er:

Skjermdump-14.03.2019 , 11.26.32

Videoen fra DSA/Statens strålevern er flottere, men har et fullstendig uetterrettelig innhold som må være formet av et eller annet PR-byrå. Påstandene som fremkommer der, rammes antakelig av Markedsføringsloven. Det ville de i alle fall gjort dersom de ble fremmet av et privat firma. Her er kilder fullstendig fraværende, og det skyldes ikke bare at budskapet skal være enkelt: For de kilder som DSA bygger sin politikk på, tør slett ikke gå så langt som å hevde at strålingen fra mobiler, smartmålere etc. er ufarlig. Slikt savner ganske enkelt ethvert vitenskapelig belegg og er i strid med den overveldende majoritet av forskningen, som jo finner helseskader. Strålevernets video er å betrakte som ren propaganda, og kommer fra en etat som skyver ansvaret fra seg, og selv sier og skriver at den er uten medisinsk kompetanse og ansvar for å vurdere helserisiko, men overlater det til andre. Og på toppen av dette hevder denne etaten at den bare driver med forvaltning av et regelverk – samtidig som den til stadighet uttaler seg om helsevirkninger.

—-

De små videoene fra Børge Rønhovde bør ses av mange! For den som vil pløye seg dypere ned i materien – og vil gjøre det på norsk, anbefaler jeg derimot bøker:

  • Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018.
    Den gir en bred, populærfaglig oversikt over forskningshistorien, 1750 – 2018, og er breddfull av interessant kunnskap og forklaringer og gir sammenhenger du aldri har tenkt på
  • Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018.
    I det 207-siders vedlegget gis en grundig oversikt over AMS/smartmålere, kunnskapsstatus, forskning og forskningsjuks, spillet om grenseverdiene, helsevirkninger. Svært mye av Rønhovdes videoer er små utdrag herfra.
  • Briseid, Ole (red.): Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, 2018.
    I artikkelen E. Flydal: «Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?» gis en oversikt over forbud mot WiFi og annet trådløst i skolen, forskningen, fagfolks meninger og råd.

Disse bøkene kan du bestille i bokhandelen, på Z-forlag.no, eller på min blogg, einarflydal.com.

Våren 2019 kommer dessuten en medisinskfaglig tyngre bok som gir juridisk interessant dokumentasjon. Den vil rette seg mot jurister, medisinere, skolepolitikere og helseforvaltning i tillegg til engasjerte og aktivister.

Så gjenstår bare å nevne kunnskapsgjennomgangen fra Folkets strålevern, som du kan laste ned gratis:

 

Einar Flydal, den den 18. mars 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190318 Serie på YouTube Korte fakta på norsk