– Den store fraskrivelsen av ansvaret for løgnaktige råd

Mitt foredrag fra møtet på Christiansborg slott nylig finner du her. Temaet er Den store ansvarsfraskrivelsen – Hvordan det nordiske strålevernet, EU, WHO og ICNIRP frir seg fra ansvaret for løgnaktige råd.

Jeg har studert leveransekjeden – veien fra ICNIRP – den lille stiftelsen som leverer forslag til hvordan man skal sikre seg mot oppvarmingsskader – og helt fram til strålevernetatene i de enkelt nordiske land, både gjennom forskningslitteratur, publikasjoner fra de ulike leddene i kjeden, og gjennom kontakt med etatene i disse landene.

Foredraget tar en kort gjennomgang av leveransekjeden, trinn for trinn. Det viser seg ved nærmere ettersyn at hele kjeden er fullstendig dominert av ICNIRP fra ende til annen, og at alle de nordiske landene i praksis har avviklet sitt strålevern på området mikrobølget stråling – selv om de har det som sin oppgave. De vurderer ikke, men klipper og limer ICNIRP-ekspertenes påstander etter at disse har vært innom WHO en tur og fått høyere status.

Denne prosessen er fullstendig i strid med alle normale krav til hvordan forskning skal vurderes og brukes som grunnlag for politikk og offentlig forvaltning. Det er i stedet en leveransekjede formet slik at resultatet er direkte juks og bedrageri – helt uavhengig av hvor hederlige og aktverdige motiver den enkelte deltaker i leveransekjeden måtte ha.  Virkningen er at næringen sikres maksimalt spillerom på bekostning av helse og miljø, og at solid forskning avvises.

Her trengs det åpenbart en revisjon. Kontrollen over grenseverdiene må gjenvinnes, og grenseverdiene må baseres på realistiske kriterier: også skadevirkninger som påvises eller er godt sannsynliggjort også ved “sub-termiske nivåer”, altså uten oppvarming.

Foredraget er på engelsk og varer i bare 24 minutter. Derfor må man akseptere at mye blir håndtert med harelabb. Jeg skriver nå ut foredraget som bok-kapittel, så det vil komme skriftlig etterhvert, med referanser til faglitteraturen og annet kildemateriale som det er basert på.

Vil du støtte kravet om en revisjon av DSAs arbeid med dette feltet, kan du slutte deg til de snart 800 som allerede er med. Du finner poster om dette her på bloggen. (Se bloggpost 26.4.2019) Snart er Episode 5 (Sesong 1) klar.

Du blir med ved å tegne deg for et lite bidrag til finansieringen. Beløpet vil bli innkalt etterhvert som det påløper kostnader til revisjonsarbeidet. Regnskapet vil være åpent tilgjengelig. Innbetalingene vil skje til en konto som disponeres og kontrolleres av en pensjonert bankmann. Så langt er intet innkalt og samlet kostnad er 1 500 NOK. Jeg foreslår at du tegner deg for 200 NOK. Per i dag har det tegnet seg 762 personer for i alt 174 600 NOK. Nødvendig kostnad for en virksomhetsrevisjon er anslått til 200 000 NOK for to revisorer og en jurist i to dager, pluss deres etterarbeid og publisering av rapport.

Epost-adresser og navn behandles konfidensielt.

 

Einar Flydal, den 14. mai 2019