5G: Spanias sivilombud forlanger konsekvensutredning

opera03.09.2019 , 08.51.10 «C_TRATAMIENTO» - Opera

Brevet fra Spanias sivilombudet

Spanias sivilombud har etter en henvendelse fra miljøorganisasjonen AVAATE, som arbeider mot mikrobølget stråling, gitt landets Strålevern og Digitaliseringsmyndighet en kraftig skrape. I et 17-siders skarpt brev får de klar beskjed om at 5G-innføring ikke skal kunne skje uten en konsekvensanalyse av miljøsidene.

Blant annet legger sivilombudet vekt på at det alt er under oppstart prosjekter i to regioner der man tar i bruk frekvenser i 26 GHz-området – uten forutgående undersøkelse av helse- og miljøvirkninger. Han har ikke mye godt å si om forklaringene han har fått fra Telekom-ledelsen som i Spania ligger under Digitaliseringsmyndigheten. Den hevdet nemlig at noen konsekvensutredning ikke skulle være nødvendig fordi:

“Planen inngår i en internasjonal kontekst som de viktigste europeiske land (Tyskland, Frankrike, Storbritannia, etc.) og andre deler av Verden (USA, Japan, Korea, etc.) har godkjent for utvikling av sine 5G-strategier, og Spania kunne ikke bli liggende etter.”

Ja, det er jo slik det er i Norden også. Alle land skal bli først for ikke å tape konkurransekraft, og for å bli et ledende land som skal utnytte denne teknologien til “det grønne skiftet” og økonomisk vekst. Her har bransjen vært uhyre dyktig i å selge inn selve konkurransemomentet og få myndighetene til å berede veien – eller skal vi si snarveien:

Et hovedproblem med alle slik innovasjonsprosjekter er nemlig at den går så treigt så lenge og derfor ikke lønner seg forretningsøkonomisk – og så dør melkekua mens gresset gror. Med myndighetene med på laget, går det mye lettere å få i gang rask nok vekst til at prosjektet overlever. Derfor er det så viktig for bransjen at statsforvaltningen forbyr lokale myndigheter å legge hindringer i veien, f.eks. ved å reguleringsbestemme hvor telekomselskapene får plassere mastene sine. Det er ikke det at de tror at 5G vil bli så lønnsomt. For det tror de ikke. Problemet er konkurransen:

De er alle sammen nødt til å være først, fordi ellers taper de: “Nettverksøkonomi” er en type spill der “The winner takes it all!”, som ABBA sang en gang. Derfor må alle være først, ikke bare stater, men først og fremst selskapene, og derfor vil en konsekvensutredning være en vesentlig fartsdump. Man kunne jo til og med komme til å oppdage all den forskningen som viser at 5G-teknologier har betydelige konsekvenser for alt biologisk. Derfor sørget også USAs reguleringsmyndighet FCC, som er å regne for “a captured agency” – en etat erobret av næringen – for å sette i gang racet uten å avklare helse- og miljøvirkningene, til meget høylytte protester. Så fulgte resten av verden etter.

Dette er bakgrunnen for hvordan de spanske myndighetene begrunner overfor sivilombudet at de har droppet konsekvensutredningen:

Digitaliseringsmyndigheten forklarte nemlig til sivilombudet at – Trekk pusten godt her! – siden 5G-innføringsplanen bare er en plan som inneholder program-prinsipper og strategiske hovedlinjer som er nødvendige for å få innført “banebrytende teknologier ” på det sosiale og økonomiske plan, og er et strategisk dokument som identifiserer retningslinjer og annen offentlig politikk som bør tas i betraktning for å sette vårt land i en ledende posisjon med hensyn til å ta i bruk og befeste 5G-teknologi, og det ikke er tale om en teknisk standard eller et forpliktende dokument som har virkninger for noen tredjepart, slik for eksempel en generell byplan ville ha, så har man ikke sett det nødvendig eller rett å underkaste 5G-innføringen en miljøvurdering.

Det spanske sivilombudet fnyser åpenbart av denne argumentasjonen for hvordan dette enorme prosjektet ble loset under miljø-radaren. Min spansk og min juss er ikke god nok til at jeg får tak i detaljene i hans argumentasjon, som altså strekker seg over 17 sider. Men konklusjonen er klar og tydelig: Sivilombudet har fattet et vedtak som gir Statssekretariatet for digital utvikling klar beskjed om at føre-var-prinsippet skal følges og at det har å gjøre følgende:

“1. Å trekke opp, sammen med Departementet for helse, forbruk og sosial velferd, utkast til forskrift som Den interdepartementale kommisjonen for radiofrekvenser og helse må forholde seg til, og, etter å ha fullført de nødvendige prosedyrer, å sende dette til regjeringen for godkjenning.

2. Når slike er etablert, å anmode kommisjonen om å uttale seg om hvordan man skal gå fram ved anvendelse av føre-var-prinsippet under utrulling av prosjekter som involverer bruk av 26 GHz-båndet, for å fastlegge grenseverdier for eksponering for radiostråling som er trygge ved denne frekvensen.”

Det skal bli spennende å se hvordan de spanske digitaliseringsmyndighetene vil møte dette. Jeg tipper de vil vise til at EUs SCENIHR-utredning konstaterte at det “ikke kan påvises noe helseproblemer”, men at “utviklingen vil overvåkes nøye”.

Kanskje 5G er noe å tenke på for norsk miljøorganisasjoner? Norges Miljøvernforbund er vel den eneste av dem foreløpig som har meldt sin bekymring. Det er på høy tid at de andre begynner å orientere seg.

 

Einar Flydal, den 5. september 2019

PDF-versjon: EFlydal 20190905 5G Spanias sivilombud forlanger konsekvensutredning

Du finner den spanske sivilombudsmannens brev til AVAATE her:  http://www.avaate.org/IMG/pdf/agosto_2019_1_18011666_4.pdf