AMS-målerne: Nå bør du klage over gebyrene, og her er malen

– Det har ingen hensikt å gå til rettssak over gebyrene de får som ikke har fått installert AMS-målere, forteller advokatene. I alle fall ikke før reviderte forskrifter har vært på høring. Men du kan klage, og det bør du gjøre hva enten du har klagd før eller ikke, og hva enten du har fått fritak eller bare skulle ønsket du hadde fått det. Det er gratis og tar bare noen øyeblikk. 

Så mange har hentet malen så langt:

1870 Nedlastinger
.

Her får du en mal utarbeidet av Advokat Schjødt AS – lett tilpasset. Klagen går ut på at slike gebyrer ikke er berettiget overhodet fordi «manuell avregning» ikke er en «særlig tjeneste», den innebærer ikke en vesentlig ekstra kostnad som nettselskapene er pliktig til å bære og den skyldes nettselskapenes valg av teknologi. Og om den var berettiget er den feilberegnet. I tillegg har den en uheldig sosial profil. Og først og fremst: Det er ikke akseptabelt å skulle betale for å beskytte seg mot at nettselskapet installerer en skadelig teknologi i ditt hjem. Da har jeg vel nevnt det grøvste.

Mange klager kan påvirke de nye AMS-forskriftene som er under utforming. Du kan klage hva enten du har fått fritak eller bare gjerne skulle hatt det. Om du har klagd allerede, er det ikke til hinder for at klager på ny. Kom i gang, og få med deg dine venner! Det koster ingenting.

Bakgrunnen for denne malen er følgende: Solvår Werenskiold, kunde hos Eidsiva Energi Nett, har nylig levert inn en klage til Olje- og Energidepartementet (OED) over gebyrene hun er ilagt fordi hun ikke kan ha en AMS-måler i huset. Klagen hennes er utarbeidet av Advokat Schjødt AS på Solvårs vegne.

Men hvorfor klage i stedet for å gå til rettssak?

Det er flere grunner. Den viktigste er at å gå til sak er bortkastede penger. NVE driver for tida med revisjon av de forskriftene. En rettssak vil måtte ta utgangspunkt i dagens forskrifter, og så må kampen føres på ny når nye forskrifter foreligger. Taper du saken, kan dommen sette mønster for andre saker, og dermed blir arbeidet med å få tilbakevist gebyrene satt langt tilbake.

En klage er billigere, og den skal behandles individuelt og seriøst. Så selv om det fins all verdens gode grunner til at gebyrene ikke er rimelige å ilegge dem som har fått fritak fra AMS-måler, har vi som driver aksjonen «Vi tar smartmålerne for retten!» blitt frarådet av våre advokater å gå til sak. I stedet har vi fått gebyrene utredet og nå har vi hjulpet Solvår Werenskiold med hennes klage. Den klagen har vi omarbeidet slik at alle andre benytte den som mal.

Jo flere som klager, jo bedre. Det gir ikke NVE/OED nye momenter at det er flere som klager, men viser at gebyrene berører mange, og at det er mange som følger med og forstår hva slags urimeligheter og overgrep som er ute og går fra sentralforvaltningens side – uansett hvilke motiver som måtte ligge bak. Det bereder veien for kursendring, hva enten i forvaltningen selv, eller politisk.

Her finner du klagen

Vedlagt finner du en generell mal der du fyller inn navn, adresse, etc. på et øyeblikk, og sender klagen til OED. Alt er gjort ferdig.

Så ta klagemalen i bruk, send inn, og be de du kjenner som har fått fritak eller gjerne skulle hatt det, om å gjøre det samme!

Du finner malen her som Word-fil.

Dersom du vil se originalen som Advokat Scjødt AS har sendt inn, finner du den HER: Klage til OED fra Schjødt – sak Solvår Werenskjolds klage over Eidsiva Nett 20190920

 

Einar Flydal, den 23. september 2019