AMS: Kan vi få en nederlandsk løsning, takk?

Smarthus-visjonenVil EidsivaNett følge etter BKK og innse at en del folk faktisk blir syke av mikrobølgene fra AMS-målerne som nettselskapene nå har installert omkring i de tusen hjem? Ting kan tyde på det:

EidsivaNett tilbyr nå kunder å få installert GPRS, altså kommunikasjon over mobildata, i stedet for langt mer “hissig” maskenett-basert kommunikasjon. Det har BKK gjort lenge. Men den nederlandske er ennå langt bedre…

Jeg har nettopp fått inn følgende spørsmål via bloggen:

“Hei! Takk for all hjelp til oss som ikke vil ha smartmåler i huset. I dag dukket det opp et nytt spørsmål her, da vi fikk et tilbud fra Eidsiva Nett as om å installere en måler som har mobilkommunikasjon. Det koster oss kr. 3483 kr, og er en engangskostnad, mot nåværende årlig gebyr på 2438 kr. Med denne nye slipper vi å lese av måleren selv, selv om det jo ikke er noe problem. Det er eventuell negativ effekt på vår helse jeg er bekymret for. Da vi kan lite om disse tingene, tør jeg be om råd. Er denne type måler noe bedre enn måler med maskenett-kommunikasjon? Hva råder du oss til å gjøre?
Mvh N N”

At GPRS kan være mindre biologisk belastende enn maskenett-kommunnikasjon, er nok tilfelle når man ser på signalene isolert i et testlaboratorium. Men i det virkelige liv behøver det slett ikke være slik: Alt etter situasjonen og hva man er følsom overfor, kan det ene eller det andre være minst plagsomt og gi minst helserisiko. (bloggposten “AMS-målerne: GPRS, maskenett eller fritak? Hva er best?“, 02/09/2019). Det fins derfor ikke noe enkelt svar å gi annet enn å appellere til føre-var-prinsippet: Begge løsninger innebærer en veldokumentert, unødig risiko som det ikke kan være lov eller rett og rimelig at nettselskapene får påføre sine kunder.

Det som virkelig hadde monnet, hadde vært om EidsivaNett hadde tatt kontakt med BKK og andre nettselskaper og bestemt seg for å kopiere den nederlandske løsningen. For i Nederland laget de en GPRS-løsning som virkelig er klart bedre, både for mennesker, husdyr og miljøet rundt – etter hva jeg har fått vite derfra:

Etter møter med interesseorganisasjoner og en rekke firmaer som har spesialisert seg på EMF (elektromagnetiske felt) og helseplager, ga nettselskapene i Nederland opp maskenett. Alle som én gikk over til GPRS. Men de gikk dessuten med på et par små og enkle, men svært betydningsfulle, endringer som nesten ikke kostet dem noe som helst:

De konfigurerte om GPRS-signaleringen fra målerne slik at “fyrtårnsignalene” (beacon-signaler på ingeniørspråket) ikke foregår til stadighet døgnet rundt – de trengs jo bare for holde styr på hvor mobile enheter befinner seg, og slett ikke for å vite om en fastmontert måler har flyttet på seg i det siste. Det er signaler som er fullstendig overflødige og bare ren forurensning. I tillegg ble de enige om bare å overføre måleravlesninger midt på dagen, når folk er våkne. Da er biologien langt mindre vár, man oppholder seg normalt ikke tett ved måleren, og lufta er alt fra før full av mikrobølger. Ved å foreta overføringen av målerdata midt på dagen blir tillegget av mulige helseplager minimalt.

Dersom EidsivaNett tar et slikt initiativ, skal selskapet få en stjerne i boka hos meg for løsningsorientert holdning, selv om selskapets kursendring kanskje skyldes at advokaten deres fra Advokatfirmaet Haavind har hvisket dem i øret at det kan være på tide med en kursendring.

Ideen om den nederlandske løsningen er herved levert videre – gratis. Den kan fort spare de offentlige helsebudsjettene for en del millioner og nettselskapene for noen erstatningssøksmål. For kostnadene og erstatningssøksmålene kommer nok etterhvert, selv om vi ikke har fått dem i gang i denne omgang: OED og NVE er oversvømmet av klagesaker – rundt 1000 hittil i år. Dokumentene som viser helseskader er det flust av, og de lar seg ikke imøtegå av DSA, bare omgå eller “avvise” med overflatiske kommentarer.

Så dersom du fortsatt er i tvil om hva som helsemessig er den beste løsningen og hvilket helserisiko-nivå du er villig til å betale for: Mitt råd er at du ber nettselskapet om GPRS med nederlandsk løsning, eller tar ekstraregningen ved å ha fritak hvis de ikke kan levere!

Einar Flydal, den 16. oktober 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191016 AMS Kan vi få en nederlandsk løsning takk