Virksomhetsrevisjonen av Strålevernet er sluttført

opera 29.10.2019 , 22.58.06 Men in black pictures at DuckDuckGo - OperaI forrige bloggpost om virksomhetsrevisjon av Strålevernet som vi lenge har forsøkt å få til, fortalte jeg at DSA ga oss beskjed om at de “anser saken som avsluttet”. Men det var den ikke fra vår side, så vi skrev: “We’ll be back!”

Nå har vi kommet tilbake: 

Både foredraget til Trond Skaftnesmo og meg selv, såvel som boka som ble lansert på 5G-seminaret på Litteraturhuset den 26. oktober (som du kan se på YouTube HER), får være vår sluttrapport om saken:

Boka som ble lansert på møtet, «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», er først og fremst en bok for spesialister og spesielt interesserte som vil ha dybdeforståelse, vitenskapelig bevisførsel og juridiske betraktninger. Den får være vår sluttrapport, for bokas sider 271 til 454 viser i detalj hvordan det jukses og svindles med forskningsresultater og beregningsmåter for retningsgivende verdier og bedømmelseskriterier før nasjonale forvaltningsorganer som DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) setter sine nasjonale grenseverdier.

DSA gjør ingenting for å motvirke dette. Tvert i mot avfeier DSA problemene med enda større skråsikkerhet enn kildene de har fra tidligere i leveransekjeden, som er deres arbeidsgrunnlag. Det viser blant annet HMS-konsulent Bård-Rune Martinsen, Marconsult, i sitt kapittel i boka.

I denne omgang kommer vi ikke nærmere en gjennomgang av kvaliteten på DSAs arbeid med å sikre at grenseverdiene er rimelig satt for å beskytte mot helseskader. Gjennomgangen viser med all tydelighet at DSA svikter. Om andre får adgang til å gjennomføre en revisjon i DSAs lokaler, burde det skrives doktorgrader om DSAs strålevern, og som Martinsen understreker, burde noen vurdere hvilket rettslig ansvar DSA pådrar staten med sine råd og uttalelser, for eksempel til NVE i AMS-saken. (Du skaffer deg boka HER.)

Med 5G-boka anser vi analysen som fullført, og oversender den til uttalelse til DSAs sjef, Ole Harbitz, slik vi lovet. Uttalelsen vil jeg gjerne gjengi her på bloggen, slik jeg har gjort med resten av korrespondansen vedlagt hver episode (for alle episodene, klikk HER). Samtidig har jeg varslet og oversendt brevet og bok til HOD, ved folkehelseminister Listhaug, KMD, ved miljøminister Ola Elvestuen, og Stortingets helse- og omsorgskomité. Brevet finner du her: EFlydal – Påvisning av grov svikt i DSA 20191030.

Prosjektet “Virksomhetsrevisjon av DSA” er dermed avsluttet, og de 887 personene som tilsammen hadde gitt tilsagn om 208 100 kroner i håp om en kvalitetsrevisjon, har dermed sluppet å innbetale så mye som én krone. Tvert om har de fått solide rabatter på de 113 eksemplarene av boka som de har kjøpt. (Noen tusenlapper til advokatbrev har jeg plassert på andre utgiftsposter.) 

NB! Forlaget tilbyr ansatte i DSA, NKOM, Helsedirektoratet, HOD, telekom- og strømnettselskaper, journalister og heltidspolitikere 10% rabatt. For her er det kunnskap dere trenger i jobben! Bestill HER, oppgi arbeidsgiver og din jobb-epostadresse i tekstfeltet, og trekk fra 10% før innbetaling!

(Du kan også bestille boka i din bokhandel).

Einar Flydal, den 30. oktober 2019 (oppdatert kl. 11:18)

PDF med denne bloggposten og alle dokumenter i saken: Bloggposter og korrespondanse EF-DSA-virksomhetsrevisjon per 30102019