AMS: Strømstengning må utsettes til våren. Det gir oss tid vi bør bruke godt

Lofotkraftfondet

Hva med å legge inn søknad om et helsetiltak: fjerne AMS-målernes radiodel?

Hundrevis – eller tusenvis – av strømkunder blir nå om dagen truet med strømstengning. Samtidig står vinteren for døra, og da kan nettselskapet ikke stenge strømmen. Således fastholder f.eks. Lofotkraft at strømkunder har plikt til å installere AMS måler uten kommunikasjonsenhet, men utsetter eventuell stenging til våren 2020 på grunn av vinterkulda.

Det gir oss tid til å få organisert videre motstand, for nå er forskningsdokumentasjonen og det juridiske grunnlaget på plass. Bare pengene mangler…

Vi – aksjonen Vi bringer AMS-målerne for retten! – avsluttet nylig aksjonens Trinn 1, da kassa gikk tom. Vi hadde da jobbet med å få en avklaring i retten på om nettselskapene overhodet har lov til å stenge strømmen dersom kunden nekter å skifte måleren av helsegrunner, Eller om leveringsplikten går foran. Men i alle enkeltsaker der vi har engasjert oss i, har nettselskapene “feiget ut”, slik at vi ikke har fått prøvd sakene for retten. Energi Norge, selskapenes felles bransjeorganisasjon, har heller ikke villet ha saken avklart. Og vi forstår jo hvorfor: De ønsker ikke en slik avklaring, for da mister de sitt sterkeste våpen.

For at vi skal vinne fram rettslig med helse- og miljøargumentet i kampen mot AMS-målerne, må vi vise at dette argumentet ikke er et “åpenbart urimelig grunnlag” for å motsette seg installasjon av AMS-målernes radiokommunikasjon. Nå har vi dokumentasjonen på plass, og det har bransjen begynt å forstå. Den nye 5G-boka er en tungvekter som vil stå seg i retten hvis bare advokatene setter seg inn i den. For utfra den og Smartmålerboka (Grimstad og Flydal 2018) kan de krysseksaminere enhver norsk stråleforsker eller strømnettbyråkrat i senk.

Klarer vi å vinne fram rettslig med helse- og miljøargumentet, faller AMS-prosjektet, og da faller også gebyrene, og det samme gjør bekymringene rundt personvern, samfunnsikkerhet, etc. Derfor vil motkreftene være store og vi vil trenge store økonomiske garantier.

Forhåpentligvis er det kommet en avklaring før våren kommer og Lofotkraft og de andre nettselskapene kommer for å stenge strømmen. Vi som driver aksjonen Vi bringer AMS-målerne for retten!, kommer tilbake i løpet av få dager med Trinn 2. Det er under utforming nå.

 

Einar Flydal, 29.10.2019

 

Noen referanser for jurister

(De følgende dokumentene kan bestilles eller lastes ned HER hvis ikke annet er nevnt.)

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018, (69+207 sider). Mer omtale og for å bestille som bok: HER.

Advokatfirmaet Schjødt AS: Juridisk betenkning: Stengning av strømabonnement pga manglende målerinstallering, Advokatfirmaet Schjødt AS, 2.6.2019 (For omtale se bloggpost 05.06.2019.)

Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig: Vurdering av nettselskapers rett til å stenge strøm, notat ved Senioradvokat Nikolai Brøvig og partner Arne Oftedal, Advokatkontoret Simonsen, Vogt, Wiig, 19. november 2018.

Christian F. Jensen: RESPONSUM om hvorvidt det vil være i strid med menneske- og miljøretlige regler at etablere 5G-systemet i Danmark, 2019, Christian F. Jensen Advokatfirma, Bonnor Advokater, Holte, Danmark, 74 sider. (Inngår i 5G-boka, under)

Flydal, E & Nordhagen, E: 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø, Z-forlag, 2019. Mer omtale og for å bestille: HER.

Østby Aarskog Advokatfirma AS: Fritak fra AMS-målere – En rettslig vurdering av om det er anledning til å kreve gebyrer fra forbrukere, Østby Aarskog Advokatfirma AS, 2019.

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0