Aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!, Trinn 1: Økonomisk oversikt

Her presenteres regnskapet for Trinn 1 av aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten! Innsamlingen begynte 15. juni og varte fram til 29. september 2019, mens aktivitetene har pågått fram til dags dato. Innsamlingsmålet for Trinn 1 var ambisiøst: kr. 1 million. Det nådde vi ikke. (Det blir derfor ikke noen deltaker-trofeer å få kjøpt, slik det ble annonsert dersom vi nådde målet.) Resultatmålet for Trinn 1 var også ambisiøst: Målene og det vi fikk til, er beskrevet i bloggposten Trinn 1 er ferdig: «Når kommer rettsaken om AMS-målerne?», 27/09/2019.

Som man ser av oversikten, er saldo per dato kr. 26 094. Det er i øyeblikket uvisst om vi blir tilkjent saksomkostninger fra Eidsiva Nett for en temmelig omfattende stengningssak: vi venter på domstolens avgjørelse. Saldo kan da økes med noen titusen kroner.

Vi som har drevet aksjonen så langt, Per Halle, Torleif Dønnestad og Einar Flydal, har oppfordret til at bidrag gis til aksjonen gjennom Bidra.no for at innsamlingen skal være mest mulig transparent og at innsamlingen skal skje i overensstemmelse med regler for innsamling. Enkelte har insistert på å få betale direkte til vår konto, og da har vi opplyst om denne. Regnskapet viser at under 10% av midlene er kommet inn slik.

Av oversikten framgår at samtlige utgiftsposter består av betaling for advokatarbeid. Det er ingen andre utgifter, heller ikke til drosjer, papir, telefonkostnader eller porto. Alle driftskostnader er dekke av egen lomme og av enkelte mindre bidrag som noen ber uoppfordret om å få gi til drift og kontorhold.

Med bruk av Bidra.no og et så enkelt regnskap ville det vært en urimelig utgift å kjøpe tjenester av et regnskapskontor. Vi har derfor håndtert regnskapet og bilagene selv.

Skjermdump-02.11.2019 , 14.33.09

Vi går altså i gang med Trinn 2 med en beholdning på 26 094 kroner.

 

Einar Flydal, den 2. november 2019