5G og AMS: Utrullingen skjer uten at bransjen sjekker helsevirkningene… Men det forstår stadig fler.

5G og AMS rulles ut og settes i drift fordi alle stoler på hverandre, og antar at de andre har kontroll. Det har de ikke.

Det framgår klart av denne korte videoen fra senatshøringen i USA tidlig i år. Jeg har oversatt dialogen og fått The Environmental Health Trust i USA til å legge den på. (Tekstingssystemet er ikke det beste. Det kan være lurt å sette farta ned til 0,75, så er det lettere å følge med.)

Denne “blindflyvingen”, som senator Blumenthal kaller det, er resultatet av at alle peker bakover i leveransekjeden og tror at kompetansen fins der bak et sted. Det gjør den ikke. For den kompetansen som fins, og den forskningen som alt foreligger fra 10-år tilbake, den ser de ikke på. Selskapene bruker heller ikke fem øre på å forske på helsevirkninger fra teknologien. I stedet driver de en ansvarsfraskrivelseslek der de alle dytter ansvaret lengre bak i leveransekjeden.

Sett fra Norge ser det slik ut:

Den norske trådløsbransjen og helsevesenet setter sin lit til det norske strålevernet, DSA. DSA setter sin lit til WHOs lille to-mannskontor, The International EMF Project, som består av en antennespesialist og en sekretær og innlånt personell som holder seg til den private stiftelsen ICNIRP retningslinjer, som er kopiert fra den amerikanske stiftelsen IEEEs retningslinjer, som er formet av utvalg som ledes og domineres av trådløsnæringen. Og så erklærer altså trådløsnæringen seg ansvarsfri, og sier – som her i videoen – at den så gjerne vil samarbeide med myndighetene om forskning på feltet. De regulerende myndighetene, på sin side, ledes av næringens egne personer som har kjøpt seg stillingene gjennom bidrag til presidentkampanjer – altså slik man kjøpte seg embeter, inntekter og påvirkning i Danmark-Norge under Christian IVs regjeringstid. Disse myndighetene “forutsetter” at næringen forsker, slik senator Blumenthal viser…

Flere detaljer om dette svindelpregede fanteriet som ligger til grunn når DSA tillater seg å påstå at “ingen skadelige sammenhenger er påvist, men vi følger nøye med”, finner du i Del 2 og Del 3 i den store 5G-boka som kom ut i høst.

Men stadig flere forstår denne tegninga. Og det er derfor vi aksjonerer. Og det er derfor stadig flere slutter opp om aksjonen Vi trekker AMS-målerne for retten!. Vi er nå på over 300 givere som har forpliktet seg på over 1 million kroner. Det betyr at vi kan nå målet på rundt 1000 givere i alt på de neste 12 dagene. Det vil bety at rettsprosessene kommer i gang igjen straks.

Hva har vi oppnådd i Trinn 1:

  • Vi har fått fram rundt 1000 klagesaker til OED/NVE bare i år. Selskapene har fått beskjed om å sette ned gebyrene og levere nye oppstillinger, men foreløpig langt mindre enn de bør.
  • Vi har to klagesaker gående som ikke er avgjort. De skal ankes videre om de ikke går i vår favør.
  • Vi har tvunget alle nettselskapene til å sette seg inn i helseproblematikken. Ingen kan i dag si at de ikke kjenner til den. De er blitt forelagt solide kilder. En del kundeservice-kontorer forsøker aktivt å hjelpe kundene, fordi de forstår hva de påfører folk.
  • Vi har fått stanset en rekke stenginger av strømmen og utsatt en rekke av dem.
  • Vi har fått utført juridiske utredninger som er nødvendige for å forberede rettssaker.
    Vi har vunnet fire saker der det var stengningstrusler.
  • Vi har saker liggende som kan tas for retten på kort varsel.

Aksjonen beregner seg ingen andre kostnader enn advokatfakturaer. Ubrukte midler vil bli returnert pro rata.

Hvorfor tar det tid?

Slike prosesser tar tid. Den forrige større saken jeg var involvert i – en byggeskandale, tok 7 år. Vi brukte 2,5 millioner på advokater og 300 000 på teknisk konsulentbistand, fikk erstatninger på ca 35 millioner til utbedringer på 25 hus, og alle kom fra det så godt som uten netto utgifter. Da hadde jeg 23 ringpermer, 4000 bilder og mange tusen eposter. Vi var i tre rettsinstanser: tingretten og to voldgiftsdomstoler. Vi vant hele veien. (Du finner den HER.)

Om en tidligere sak jeg var involvert i, der vi sto overfor forvaltning som viste seg å føre politikerne bak lyset, kan du lese HER. Det er en slags EU-politisk krim det seinere er skrevet flere doktorgrader på. Motparten tapte, men gikk fri…

Den prosessen vi nå er i gang med, vil bli ganske mye større, med langt sterkere interesser på den andre siden. Men den kan vinnes.

Så la oss komme i gang! Gå til Vi trekker AMS-målerne for retten! og meld deg på som giver og garantist for 3000 på tre år!

 

Einar Flydal, den 19. november 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191119 5G og AMS Utrullingen skjer uten at bransjen sjekker helsevirkningene… Men det forstår stadig fler