Leger protesterer mot stråletåka: – Stadig fler blir syke av den

blank

StuttgarterZeitungDemo gegen 5G

Leger demonstrerer mot stråletåka. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Leger i demonstrasjonstog er ikke et vanlig syn. I Stuttgart, hovedstaten i delstaten Baden-Württemberg, dro et trettitalls leger i hvite frakker til delstatsministeriet for å protestere mot 5G-utbyggingen, rapporterte Stuttgarter Zeitung den 23. oktober. Deres budskap var enkelt, og ville vært nøyaktig det samme om de hadde tatt for seg AMS-målere, 4G eller WiFi: – Stadig flere blir syke av elektrotåka. Nå er det på tide å sette ned foten og tenke seg om!

Disse tyske medisinernes lille demonstrasjon skriver seg inn i den lange rekken av opprop og protester fra medisinere verden over, og er kommet i årtier. Kommer norske leger snart på banen? De medisinske bevisene foreligger, men legene har gjennom mange år blitt instruert av biologi-ukyndige fysikere at slike virkninger ikke kan forekomme, selv om de forstår det utmerket godt når de får en smule facts på bordet, og kan se det av epidemiologiske studier og av pasientenes epikriser.

Førstkommende søndag er det demonstrasjoner mot 5G i alle nordiske hovedstader (se på Facebook: Stopp 5G). Kanskje noen leger vil ta turen dit, i hvit frakk og stetoskopet rundt halsen?

“I vår praksis har vi stadig flere pasienter som reagerer med overømfintlighet på elektrotåka,” fortalte Jörg Schmid, spesialist i psykiatri og psykoterapi i Stuttgart, til avisa Stuttgarter Zeitung under demonstrasjonen: – Symptomene varierer fra hodepine, tinnitus og vanskeligheter med konsentrasjon til hjerterytmeforstyrrelser. Og selv om man måtte betvile at det er påvist en direkte forbindelse mellom mobil-stråling og kreftsykdommer, er det nå mange vitenskapelig baserte indikasjoner på kreft-fremmende virkninger av slik stråling, fortalte han.

Cornelia Mästle, indremedisiner og kardiolog fra Winterbach, hadde samme budskap, og trakk konklusjonen som de overleverte til det nye Stabskontoret for sivil deltakelse som er opprettet etter at De Grønne kom til makten i delstaten: “Vi krever føre-var-strategier for å beskytte befolkningen, bredere forskningsinnsats og stans i utrullingen av 5G mobilnett. 5G mobil og trådløs kommunikasjon må bare tillates utbygd hvis man kan påvise at det er trygt”, krevde Mästle.

Til tross for at tyske og norske strålevernmyndigheter står på samme linje, har medisinere i Tyskland langt mer kunnskap om helsevirkninger fra mikrobølger, og de har skrevet under protestopprop i tusentall, uten å bli hørt. Det tyske strålevernet følger ICNIRP som følger IEEE, slik alliansepolitikken gjør. I DDR fulgte man Sovjets strålevern, som drev omfattende grunnforskning som fortsatt ligger til grunn både for vestlig og østlig bruk av mikrobølger og millimeterbølger – såvel til terapeutiske formål, til radar, forsvarssystemer og våpen.

Men nå er også det norske Strålevernets meningsmonopol brutt: Sammendrag og analyser av det medisinske materialet som både påviser skadevirkningene og viser hvordan de blir feid under teppet, foreligger på norsk. Tusenvis av nordmenn leser seg nå opp på dette stoffet. Det er bare å håpe at legene kommer etter. Har du en lege i familien, burde julegaveidéen være klar: Bestill «5G-boka» nå og bidra til faglig fornying i den norske legestanden! Og dessuten: gi ditt bidrag på 3 kroner dagen – i alt 3 000 på 3 år – så vi får AMS-målerne for retten! Det gjelder samme sak. Innsamlingen går i riktig retning, men vi trenger først og fremst flere givere:

soffice 20.11.2019 , 08.35.26 eksperimentoversikt.ods - OpenOffice Calc

Det er forresten ikke bare folk som blir syke. Insektene forsvinner – både fra kjøkkenet, rundt AMS-målerne, fra søpla, hagen, byene og naturen. – Ja, til og med fra kuruker og hundebæsj, der det alltid krydde av liv da vi voksne var små. Insektsforskerne står uten forklaring – inntil de begynner å se på virkningene av mikrobølger, slik “The Insect Inspector” viste i sitt foredrag på Litteraturhuset i Oslo 26. oktober (skriftlig versjon, engelsk, finner du HER).

Dette er ganske enkelt ikke til å leve med. Derfor må vi gjøre noe med det. Legene er av dem vi trenger på banen – når de har fått satt seg inn i sakene uten skylappene fra Strålevernet.

 

Einar Flydal, den 20. november 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191120 Leger protesterer mot stråletåka – Stadig fler blir syke av den