AMS-målerne: Skagerak Energi Nett er politianmeldt

Skjermdump-22.11.2019 , 13.45.07

Fra nettsiden til STOPP smartmålerne! i dag

I går, 21. november, leverte et trettitalls kunder av Skagerak Energi Nett i Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord og Larvik inn en politianmeldelse. De anmelder selskapet for å utsette sine kunder for helseplager og -skader og andre former for overgrep gjennom utplasseringen av de nye AMS-målerne. Anmeldelsen finner du HER, på nettsidene til STOPP smartmålerne! Organisasjonen oppfordrer andre til å gjøre det samme overfor «sine» nettselskaper andre steder.

At det er substans bak anmeldelsen går fram av en rekke forhold som man bare kan under seg over at ingen journalister har grepet fatt i for lengst:

Undulater som dør i Sandefjord – den ene etter den andre, uten noen forklaring. Hunder som blir syke og dør – uten noen forklaring. Mennesker som får hjertebank, smerter, hodepine og søvnløshet. – Ja, det fins til og med eksempler i Tønsberg og Sandefjord på en som får spasmer i takt med naboens målers radiosignaler, uten å kunne vite om når de kommer, og en annen som fikk kraftig tachykardi (svært økt puls) i søvne registrert på pulsklokka presis idet målerne i strøket ble “melket”. Som om ikke disse rapportene fra felten skulle være nok, fins det forskning i fleng som forteller at det er akkurat slik mikrobølgesendere virker (se for eksempel de to franske forskernes omtale av mikrobølgesyke i bloggpost 8.1.2019).

For politiets arbeid blir det vel viktig å undersøke hva de ansvarlige i Skagerak Energi Nett har forstått av hva selskapet har satt i scene av helseplager. Antakelig har de forstått ganske mye. Jeg hører at selskapets ledelse alt våren 2017, altså kort etter at utplasseringen av målerne var begynt, diskuterte hvordan de skulle få redusert signalstyrken og dempet helseplagene som ble rapportert. I stedet fortsatte selskapet å forkynne på sine nettsider at der ingen helseplager kunne være – for det hadde jo NVE sagt at Strålevernet hadde sagt… Kartene som selskapet har, og som målerleverandøren Aidon Norge AS har, over hvordan trafikkflyten mellom målerne økte på og fant seg nye veier etterhvert som stadig flere målere ble plassert ut, vil gi interessante indikasjoner, sammen med datoene for klager og korrespondansen om hvordan signalene burde dempes.

Bevisst uforsiktig med folks helse?

Sannheten er nettselskapene har vært uforsiktige og tatt sjansen på at det ville gå bra med slike trådløse sendere med pulser hvert 0,8 sekund plassert inne i folks sikringsskap, ofte tett på soveplasser, og at det bare ville bli en storm i et vannglass når disse merkelige menneskene som mener de er el-overfølsomme, kom trekkende med sine sære problemer. (Eller som prosjektlederen i HafslundNett skal ha sagt da planene var ferdige: – Nå er det bare FELO [Foreningen for el-overfølsomme, EF] som kan stoppe oss!)

Men så gikk det ikke slik: I tillegg til klagene som rant inn, fikk daglig leder i Skagerak Energi sommeren 2018 tilsendt et eksemplar av boka Grimstad & Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag 2018, som både forklarer mekanismer, forklarer hvordan grenseverdiene blir jukset med, og er oversådd med referanser til forskning som roper Varsko her! (Du kan kjøpe eller laste den ned HER.) Dersom daglig leder overhodet åpnet konvolutten, vil han ha oppdaget at her var det noe som han burde undersøke nærmere og ta alvorlig. Føre-var-lampene i selskapet burde begynne å blinke. Hvor langt strekker undersøkelsesplikten seg?

Det skal bli spennende å se hvordan politiet i Tønsberg vil gå løs på denne anmeldelsen. Vil det nøye seg med å sende et brev til Skagerak Energi Nett og be om deres forsikringer om at strålingen fra målerne ikke er skadelig? Vil de henvende seg til Strålevernet (DSA) og be om en uttalelse i sakens anledning?

I sistnevnte fall kan jeg fortelle hva svaret vil bli: DSA vil fortelle at strålingen fra AMS-målerne er godt under gjeldende anbefalte grenseverdier, at DSA ikke er kjent med forskning som tilsier skadevirkninger, at gjeldende kunnskapsstatus fra de utvalg som DSA forholder seg til, er at det ikke er påvist noen helsevirkninger.

Dessuten er det jo slik at ICNIRP, den næringstilknyttede stiftelsen som lager forslaget til retningslinjene som Norge benytter, erklærer at slike rapporter om helsevirkninger og slike helseplager som de jeg nevnte over, slett ikke skal regnes som påviste helseplager! Det framgår av retningslinjene for evaluering av forskning som ICNIRP benytter. Du finner dem – gjenfortalt på norsk – i den nye 5G-boka på sidene 379 – 383. (Flydal & Nordhagen (red.): 5G – og vår trådløse virkelighet, Z-forlag, 2019, kan bestilles HER).

 

Det større bildet: anmeldelser kan supplere rettsprosessen

Anmeldelser kan fungere som et supplement til det juridiske løpet med rettslige skritt som går gjennom aksjonen Vi bringer AMS-målerne for retten! – hvis politiet tar tak og etterforsker slik man kan forvente at en sak av denne dimensjonen bør etterforskes.

Innsamlingen til rettsprosessene har nå nesten nådd målet på 300 000 for kontantbidragene, men trenger langt flere bidragsytere som vil bidra med i snitt 83 kroner per måned i tre år, altså 3000 kroner, for å sikre at vi kan løfte saken til topps – om det blir nødvendig. For hvis må vi kaste kortene underveis, taper vi for lang tid framover. Det kan vi ikke risikere – uansett hvordan det går med anmeldelsen i Sandefjord.

soffice 22.11.2019 , 16.35.22 eksperimentoversikt.ods - OpenOffice Calc

Du melder deg på her: http:/bidra.no/ams

 

Einar Flydal, den 22.11.2019 (rettet stedsnavn 24. og 25.11.)

PDF-versjon: EFlydal 20191122S AMS-målerne Skagerak Energi Nett er politianmeldt

PS. Søndag er det markeringer mot 5G-utbyggingen i alle nordiske hovedsteder. I Oslo på Eidsvolls plass kl. 14. Det er i grunnen samme sak – et storstilt, ubetenksomt angrep på livets forutsetninger – det gjelder…