5G: Den neste asbest-historien?

asbestos-danger

(foto: Betta Environmental)

En tekst om 5G som dukket opp på min skjerm her om dagen, fikk meg til å huske tilbake til noen år på 1970-tallet: Da handlet det om asbest. Nå handler det om 5G. Kan det virkelig være likheter?

Jeg var en av dem som jobbet med asbest den gangen. En sementfabrikk på Slemmestad eksperimenterte med å blande inn langfibret asbest, trefiber og sement i en ny type veggplater som skulle være revolusjonerende: skruefaste, harde, sterke og brannsikre på en gang. Og med not og fjær. Altså et kolombi egg – med de beste egenskapene fra gips, trefiberplater og trepanel på en gang. Vi var fire som var så heldige å få kjempebillige veggplater til vårt loftleilighetsprosjekt. Vi høvlet, sagde og boret i dem og slipte dem med sandpapir og arbeidet i støvskyene og tok en røyk i pausene. Og vi meldte tilbake om våre erfaringer med platene. – Men så eksploderte asbestsaken i mediene verden over og de nye, revolusjonerende veggplatene ble aldri lansert. Asbest ble bannlyst, spesielt langfibret, på grunn av kreftfaren. Egentlig hadde man kjent til problemet i tiår. Plutselig måtte man bruke all verdens verneutstyr som om man var i en ebola-leir. Forsikringsselskapene måtte ut med enorme erstatninger og flere gikk konkurs.

Teksten om 5G som dukket opp, er fra i sommer, men den er slett ikke foreldet – bortsett fra at jeg ikke kjenner til hvordan det gikk med lovene og lovforslagene som omtales. De ble vel vedtatt. Også de nordiske statsministrene har jo gått inn for det som omtales som «strømlinjeforming» i artikkelen (se bloggpost 23.01.2019).

Forfatteren er Devra Davis, en av USAs og klodens fremste stemmer om elektromagnetiske felt og helseskader. Hun har en merittliste som nesten er fryktinngytende lang og som krever et energinivå som en Duracell-kanin: Hun har mer enn 220 vitenskapelige publikasjoner bak seg og er forfatter blant annet av bøkene Disconnect — the truth about cell phone radiation og The Secret History of the War on Cancer. Hun sitter eller har sittet i all verdens vitenskapskomiteer. Innimellom er hun professor i medisin ved Hebrew University, Israel. Ikke minst er hun leder av The Environmental Health Trust (ehtrust.org), en vitenskapelig tenketank basert i Jackson i Wyoming, USA, der hun i hovedsak bor, og en viktig kilde til informasjon.

Devra Davis var presidentrådgiver om kreft og miljøgifter under Clinton og ble sparket fra det amerikanske universitetet hun den gang var ansatt ved da hun nektet å føye rektors ønske om å ti stille om kreftfaren fra mobiler. Universitetet ble nemlig sponset av et stort mobilselskap. Millionene hun fikk som fallskjerm, brukte hun til å bygge opp The Environmental Health Trust.

Artikkelen under ble publisert på nettstedet Medium, medium.com, den 14. juni 2019: https://medium.com/@devradavis/pending-government-immunity-for-telecoms-uninsurable-5g-network-cffc43f61e8b  (Oversettelsen har jeg gjort. Og tillatelse har jeg fått av Devra Davis til å republisere alt jeg vil.)

 

Einar Flydal, den 11. desember 2019

PDF-versjon: EFlydal 20191211 Den neste asbesthistorien – Devra Davis om ansvaret for 5G-nettene

 

Bør myndighetene overta regninga for 5G-nett som forsikringsselskapene ikke vil ta ansvaret for?

av Devra Davis

Ny rapport fra Swiss Re omtaler 5G som “den neste asbesten”

Det ser ut som om 5G-nettverket — oppskrytt som det neste store innen teknologisektoren — godt kan komme til å dele skjebne med Segway, som kom med altfor mye skryt og forventninger og forespeilet oss en revolusjon innen motorisert, personlig transport. Den kom ikke.Til skuffelse for mange Segway-investorer som gikk inn med hud og hår, og til skuffelse for oppfinneren Dean Kamen endte det overdimensjonerte, motoriserte løpehjulet opp som et nisjeprodukt til bruk i næringslivets, helsesektorens og forsvarets sikkerhetsplaner, og for byturistgrupper som ikke er redde for å vise at de er late.

Ikke overraskende krever forsikringsselskapene at det tas spesielle forholdsregler når denne maskinen skal benyttes, spesielt etter at president George H. W. Bush og journalisten Piers Morgan gikk på rumpa i all offentlighet, og etter det tragiske dødsfallet til Segways nye eier, James W. Heselden, da han kjørte utfor et stup i 2010.

Etter at de hadde deltatt på orienteringsmøter under Kyoto-konferansen i 1997 om de truende katastrofer som kan skapes av superstormer som følger av globale klimaendringene, besluttet forsikringsselskapene Mutual of Omaha og Metropolitan Life Insurance seg for ikke å dekke skader skapt av global oppvarming. Nå er det aktørene i reassuranse-markedet som uttrykkelig nekter å forsikre mot skader fra 5G og andre elektromagnetiske felt (EMF). Det skjer av frykt for at et teknologisk system som ennå ikke er bygget, har potensiale til å skape et like stort jordskjelv for forsikringsbransjen som asbest gjorde mer enn tretti år tidligere. Det jordskjelvet førte til at flere forsikringsselskaper gikk konkurs.

Juridiske tiltak

Som svar på den voksende uroen i forsikringsbransjen og innmeldte søksmål fra mer enn 100 byer, heller telekomselskapene nå millioner inn i lobbyvirksomhet for 5G, et teknologisystem som vil bringe kraftigere stråling helt fram til dørtersklene våre. I USA er telekom-næringen en av de mest sjenerøse støttespillerne til begge partiene i Kongressen, og har full støtte fra senatorene John Thune og Brian Schatz, som har re-lansert tidligere lovgivning som for å effektivisere innføringen flytter makten til føderalstaten. Dermed fratas lokale myndigheter retten til å bestemme plasseringen av de mer enn 800 000 nye antennemastene. Samtidig overfører annen lovgivning ansvaret for konsekvensene fra de store selskapene til statsforvaltningen.

5G drives fram ganske tøylesløst

Disse lovforslagene utgjør åpenlyse forsøk på å overkjøre lokal motstand og å omgå næringslivets samfunnsansvar, samtidig som de ikke tar hensyn til de økende bevisene for helse- og miljørisikoen. En fersk rapport fra Swiss Re Institute, verdens nest største reassuranseselskap, har nylig kalt risikoen som 5G skaper, for “tøylesløs” og “høy for næringslivet”, et syn som samsvarer med den forbeholdslinjen som bransjen valgte seg alt for mer enn tretti år siden: Denne linjen er preget av at bransjen tar en rekke forbehold for å unndra seg ansvar for helse- og miljøskader fra sine trådløse produkter.

De foreliggende lovforslagene flytter faktisk ansvaret over til sentralmyndighetene og gir selskapene immunitet mot skadevirkningene fra 5G. Som del av sin myndighetspålagte årsrapport til aksjonærene og til USAs Federal Trade Commission, kom Crown Castle, et selskap som installerer nye telekommaster over hele landet, i år med følgende innrømmelse: «Hvis en forbindelse mellom radiofrekvent stråling og mulige negative helseeffekter skulle bli fastslått, vil vår drift, våre kostnader og våre inntekter kunne bli betydelig påvirket i negativ retning. Vi er for øyeblikket ikke forsikret i noen vesentlig grad mot slikt.»

Swiss Res rapport anfører en hel klagesang av problemer. “Økende bekymring om de helsemessige konsekvenser av 5G kan føre til politisk friksjon og forsinket gjennomføring og til erstatningskrav. Opphisset internasjonal debatt om underleverandører av 5G-entrepriser og mulighetene for spionasje eller sabotasje [ref. diskusjonen om Huawei, EF] vil kunne påvirke internasjonalt samarbeid og påvirke finansmarkedet negativt. Ettersom biologiske virkninger av EMF generelt og av 5G i særdeleshet fortsatt er under debatt, kan mulige krav om erstatninger for helseskader komme først etter lang tid.”

Ny forskning stiller spørsmål ved grenseverdiene

Seniorforsker Esra Neufeld ved Den sveitsiske stiftelse for forskning på informasjonsteknologi i samfunnet (DET’IS) — en høyt respektert ideell stiftelse som støttes av både myndigheter og bransjen – bar nylig ved til bålet da han advarte om at gjeldende grenseverdier “ikke hindrer oppvarmingsskader av huden” og at “det er et akutt behov for forskning” for å vurdere helserisikoen.

Jovisst er det slik at 5G kan frambringe en følelse av at huden står i brann. Dette er et nøkkelpunkt for USAs forsvarsdepartements Program for utvikling av ikke-dødelige våpen. Det er jo nettopp 5G-frekvenser som er mekanismen som sørger for den sterke virkningen til systemene for «Aktiv hindring av folkeansamlinger» (Active Crowd Denial). Forskere advarer nå også om at 5G vil kunne gjøre direkte skade på pollinerende insekter, og at dagens trådløse stråling kan skade trær, ville dyr, fugler og bier og humler.

Det foreligger en betydelig mengde forskning som påviser helsefarer fra trådløs stråling. Ganske nylig bekjentgjorde Verdens helseorganisasjon [WHO] sin rådgivende gruppe at den ville foreta en revurdering av ekspertenes konklusjon fra 2011 da disse fant at trådløs stråling er et “muligvis” kreftfremkallende stoff. Bakgrunnen for revurderingen er kreftfunnene som er gjort i det Nasjonale Toksikologiprogramet [NTP] og andre nye studier som er publisert siden den gang. Flere eksperter anser trådløs stråling for å være etablert [etablert: vitenskapelig språkbruk for fastslått/sikkert påvist, EF] som kreftfremkallende for mennesker.

Den offentlige forvirringen om hva vitenskapen faktisk viser, kan vi takke den langvarige påvirkningen av myndighetene for. Den er beskrevet i gravejournalistikken. Og vi kan takke næringens lobbyister for at vår lovgivende forsamling gir sin støtte til å strømlinjeforme lovene for 5G-utrulling og for at næringen får ansvarsfritak. Ikke bare utgjør disse lovene en alvorlig bjørnetjeneste overfor folkehelsen og miljøet, men de vil også plassere en enorm økonomisk byrde på skattyterne, som må finansiere gildet når det offentlige skal overta belastningene.

Kommer det til å virke?

Enn så lenge forblir superhøy hastighet og uavbrutte samtaler med 5G en hype skapt av brilliant markedsføringsmagi. Det gjenstår å se om det materialiserer seg. I flere angivelige demonstrasjoner har det sviktet. Forrige uke gikk BBC på lufta på direkten med sin egen demonstrasjon av et 5G som ikke virket, med stadige gjentakelser av det latterlige klippet “Øyeblikket 5G mislykkes for åpen scene”. Reporterne forklarte på direkten fra en travel bygate hva som gikk galt mens de forsøkte å sende live, og bemerket at sendehastigheten var på 5 prosent av det de var blitt lovet. Sannheten er at 5G fortsatt er et system som er under utvikling og som USA prøver å finne ut hvordan skal bygges, samtidig som det bygges, og at det knapt kan leve opp til bransjens løfter om en slags telekommunikasjonens gjenfødelse. Demonstrasjonene av 5Gs super-duper kanon-kapasitet har falt til jorda fra Hawaii til Chicago: hastighetstester har virket imponerende et øyeblikk, men så stanset nedlastinger opp, noen ganger fordi de ble stanset av hender som forstyrrer infrarød- og andre sensorer som er bygget inn i de kostbare 5G-telefonene. [Hvorfor disse sensorene er der, blir beskrevet i min bloggpost 13.12.2019, EF].

FCC avviser meteorologenes bekymringer for værvarslingstjenesten

Hvis 5G skulle bli utbredt i den form systemet er tenkt i dag, vil vår evne til å spå været bli satt tilbake nesten 40 år, advarer ekspertene fra USAs National Oceanographic and Atmospheric Administration, NOAA. [Og en tilsvarende advarsel har NKOM fått fra Norsk romsenter, EF] Men selv om han ikke akkurat er kjent for å ha noen meteorologisk kompetanse, avviser USAs reguleringsmyndighet for telekom, FCC, sin leder, Ajit Pai, i sine merknader til Senatets overordnede komité denne uka de bekymringene som NOAAs assisterende sekretær Neil Jacobs har kommet med. Jacobs vitnet for Senatet i en høring den 16 mai, og anførte da at forvarslingstida for orkaner ville bli to til tre dager kortere enn i dag, og at anvendbarheten til de globale satellittsystemene vil bli sterkt forstyrret.

Kablede systemer er raskere, tryggere og sikrere

Med så mange lokalsamfunn som har innvendinger mot de nye antennene som er så viktige for 5G-nettverket, med selskaper som må innrømme sin finansielle sårbarhet overfor sine aksjonærer, og med forskere som slår fast at de eksponeringer vi i dag kan forvente fra 5G, vil overstige grenseverdiene og sikkerhetsretningslinjene og også sette værvarslingene i fare, bør et annet alternativ umiddelbart bli vurdert: I stedet for å insistere på at 5G skal overføres trådløst i alle bymiljøer, bør man sørge for fysisk kabling – kablet fiberoptisk forbindelse, først og fremst fra til og tvers igjennom forsvaret, helsevesenet, næringslivet og forskningsinstitusjoner. Dette ville være raskere, tryggere og sikrere. Og slik vil man unngå trådløs bestråling av millioner av intetanende borgere og av et dyreliv som er kritisk følsomt for slikt. Dessuten vil man unngå å legge katastrofeberedskapen i grus ved å tukle med systemer som er avgjørende for meteorologiske prognoser.