5G: 475 nye belgiske konspirasjonsteoretikere med medisinsk spesialistutdanning!

Hull_i_hodet

Hva er det belgiske leger gjennomskuer?

Belgiske leger må virkelig være dumme, skal vi tro Faktisk.no. For mens Faktisk.no gang på gang «slår fast» på egne nettsider og i norske medier at den pågående 5G-utrullingen ikke kan innebære noen helsefare og advarer mot «konspirasjonsteoretikere» som hevder noe annet, har 475 belgiske spesialist­leger krevd øyeblikkelig stans og advarer mot skadevirkningene.

Hvor dumme kan de bli, disse belgierne? Hva er det journalistene hos Faktisk.no har forstått som disse spesialistlegene ikke begriper? Eller er det noe disse legene gjennomskuer?

I tillegg til de 475 belgiske spesialistlegene har oppropet dessuten fått signaturene til 501 belgiske paramedisinere – altså folk med annen helsefaglig utdanning – og så langt også fra et 80-talls forskere innen stråling og helse fra andre land. (Nesten alle er nye navn for meg, og altså ikke «de gamle traverne».)

Dette må vel bety at her har vi nær ett tusen nye konspirasjonsteoretikere som kunne trenge et kurs i kildekritikk og forskningsevaluering fra Faktisk.no sine journalister! For disse journalistene forstår seg jo åpenbart bedre på medisinsk forskning og vet hvor de rette svarene er å finne.

I oppropet påberoper legene sitt yrkesløfte om å sette pasienten først, den hippokratiske ed, og de ber om at all forskningen som påviser skadevirkninger nå må tas på alvor, og at man ikke lenger kan la seg dirigere av uholdbare og sykdomsskapende grenseverdier. De nevner at de ser virkningene av «stråletåka» igjen hos sine pasienter i form av helseplager. De ber også at både EU og EUs medlemsland snarest må forholde seg til Europarådets vedtak 1815 fra 2011, som innebærer en straks-reduksjon av grenseverdiene for signalstyrke til en titusendel – av hensyn til helse og miljø. (Joda, du kan fortsatt bruke mobilen ved slike styrker, men kanskje ikke innerst i kjelleren.)

Oppropet føyer seg inn i rekken av 5G-opprop fra medisinere og helsepersonell verden over (se f.eks. 5G-oppropet til EU-Kommisjonen (bloggpost 22.09.2017) og et opprop stilet til til verdens politikere (bloggpost 22.11.2018).

I Belgia er 5G-utbyggingen stanset midlertidig i deler av landet, i Sveits det samme. Politikere har fått kalde føtter og er i villrede. Flere andre land har tatt midlertidige pauser. En rekke rettssaker er under forberedelse og høringer foregår. Hvorfor? Fordi løgnene om grenseverdiene er gjennomskuet. Aldri har så mange blitt klar over at ICNIRP – «Den Internasjonale Kommisjon for Ikke-Ioniserende StråleVern» – bare er et lite supperåd som koker i hop den forskningsaktige suppa som passer næringen – slik andre «råd», «kommisjoner» og «komiteer» lenge beskyttet bly, PCB, tobakk og KFK. Vil du lese om hvordan dette foregår, og hvordan deres “grenseverdier” som ikke er grenseverdier spres gjennom et tomannskontor i WHO, finner du en detaljert gjennomgang – med solide litteraturreferanser – i 5G-boka (HER).

Her følger en del av lista over belgiske medisinere som Faktisk.no snarest bør sørge for å omskolere så de ikke fortsetter å oppildne andre til også å bli «konspirasjonsteoretikere». Selve oppropet (på engelsk) og alle de andre navnene finner du HER.

Dr Vinciane Verly, allmennmedisiner
Dr Magali Koelman, allmennmedisiner
Dr Sophie Scheffer, allmennmedisiner
Dr Isabelle Graulich, allmennmedisiner
Dr Nicolas Whenham, medisiner, spesialist onkologi
Dr Thierry Connerotte, medisiner, spesialist hematologi
Dr Frank Cornelis, medisiner, spesialist onkologi
Dr Vincent Verschaeve, medisiner, spesialist onkolog
Pr Florence Lefranc, medisiner, spesialist nevrokirurg
Dr Vincent Marneffe, medisiner, spesialist nevrokirurg
Dr Laurette Renard, medisiner, spesialist røntgenterapi
Dr Anne-Pascale Schillings, medisiner, spesialist radiologi, bryst
Dr Vincent Remouchamp, medisiner, spesialist radioterapi, onkologi
Dr Christian Van Ruyssevelt, medisiner, spesialist radiologi
Dr Joëlle Schoonjans, medisiner, spesialist radiologi
Dr Dominique Goddart, medisiner, spesialist radiologi
Dr Cécile Boulanger, medisiner, spesialist barnehematologi
Dr Grégoire Wieers, medisiner, spesialist indremedisin
Pr Laura Labriola, medisiner, spesialist nefrologi (nyrer)
Dr Florence Breuskin, medisiner, spesialist gastroenterologi
Dr Thierry Dugernier, medisiner, spesialist indremedisin
Dr Catherine Luyx, medisiner, spesialist geriatri
Dr Benoit Doyen, medisiner, spesialist kardiologi
Dr Nicolas Serck, medisiner, spesialist indremedisin
Dr Stéphanie Dirckx, medisiner, spesialist reumatologi
Dr Yves Gillerot, medisiner, spesialist genetisk barnemedisin
Dr Anne Dalhem, medisiner, spesialist barnemedisin
Dr Sybille Andries, medisiner, spesialist barnemedisin
Dr Anne Frédérique Hubert, medisiner, spesialist barnemedisin
Dr Catherine Ruyssen, medisiner, spesialist barnemedisin
Dr Françoise Saussu, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Jean-Marc Raymackers, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Charlotte Druart, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Laurence Warscotte, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Pascale Pierret, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Marie-Céline Duray, medisiner, spesialist nevrologi
Dr Philippe Antoine, medisiner, spesialist nevropsykiatri
Dr Béryl Koener, medisiner, spesialist barnepsykiatri
Dr Johanna Coppe, medisiner, spesialist psykiatri
Dr Vincent Jadoulle, medisiner, spesialist psykiatri
Dr Luc Bleyenheuft, medisiner, spesialist psykiatri
Dr Florence Jacquerie, medisiner, spesialist barnepsykiatri
Dr Marion Seutin, medisiner, spesialist barnepsykiatri
Dr Laurence Romedenne, medisiner, spesialist barnepsykiatri
Dr Élisabeth Duchêne, medisiner, spesialist voksenpsykiatri
Dr Juliette Bourguignon, medisiner, spesialist barnepsykiatri
Dr Perrine Restu, akuttmedisiner
Dr Aude Gille, akuttmedisiner
Dr Marie Emonts, akuttmedisiner
Dr Jean-Pierre Mallieu, akuttmedisiner
Dr Serge Vanneste, akuttmedisiner
Dr Amandine Gillon, akuttmedisiner
Dr Caroline Braun, akuttmedisiner
Dr Bénédicte Kevelaer, akuttmedisiner
Dr Véronique Boon medisiner, spesialist obstetrikk og gynekologi
Dr Maria-Jaoa Amaral, medisiner, spesialist obstetrikk og gynekologi
Dr Jean-Philippe Magritte, medisiner, spesialist obstetrikk og gynekologi
Dr Jean-Christophe Verougstraete, medisiner, spesialist obstetrikk og gynekologi
Dr Valérie Anne De Wilde, spesialist rehabilitering og omskolering, smertebehandling
Dr Luc Barras, medisiner, spesialist rehabilitering
Dr Virginie Fraselle, medisiner, spesialist rehabilitering
Dr Corinne Bleyenheuft, spesialist rehabilitering og omskolering
Dr Emilie Theunissen, medisiner, spesialist rehabilitering
Dr Jean Claude Leeuwerck, allmennmedisiner
Dr Jean-Marie Gilles, allmennmedisiner
Dr Leo Van den Bossche, allmennmedisiner
Dr Johan Denis, allmennmedisiner
Dr Charlotte Godefroit, allmennmedisiner
Dr Joëlle Valembois, allmennmedisiner
Dr Vanessa Colmant, allmennmedisiner
Dr Pascale, Jenaer, allmennmedisiner
Dr Marie-Louise Allen, allmennmedisiner
Dr Sarah Vanhaelen, allmennmedisiner
Dr Viviane Olbregts, allmennmedisiner
Dr Eric Koelman, allmennmedisiner
Dr Anaïs Picard, allmennmedisiner
Dr Marie-Dominique Petit, allmennmedisiner
Dr Eulalie Borremans, allmennmedisiner
Dr Agnes Anghebens, allmennmedisiner
Dr Marie Sevenants, allmennmedisiner
Dr Pascale Fernez, allmennmedisiner
Dr Martine Toussaint, allmennmedisiner
Dr Patrick Jadoulle, allmennmedisiner
Dr Corinne Vaysse-Van Oost, medisiner, spesialist lindrende behandling
Dr Fanny Bastogne, allmennmedisiner
Dr Christine Debeer, allmennmedisiner
Dr Aude Ansiaux, allmennmedisiner
Dr Gilbert Nguyen, allmennmedisiner
Dr Phuong Thanh Tran Thi, allmennmedisiner
Dr Caroline Durieu, allmennmedisiner
Dr Olivier Thiran, allmennmedisiner
Dr Philippe Lamouline, allmennmedisiner
Dr Jean-Marc Delaive, allmennmedisiner
Dr Claire Dachelet, medisiner, spesialist dermatologi
Dr Marianne Putzeist, medisiner, spesialist dermatologi
Dr Michel Lefrancq, medisiner, spesialist ØNH
Dr Stéphane Ledeghen, medisiner, spesialist ØNH
Dr Emmanuel Dardenne, medisiner, spesialist urologi
Dr Maryline Mousny, medisiner, spesialist barneortopedi
Dr Louis Dooms, ortopedisk kirurg
Dr Jean-Paul, Haxhe, kirurg
Dr Bernard Majerus, kirurg
Dr Elise Aertgeerts, spesialist anestesi-gjenoppliving
Dr Olivier Cuignet, medisiner, spesialist anestesi og akupunktur
Dr Thierry Van Engeland, medisiner, spesialist anestesi
Dr Virginie Dewinde, medisiner, spesialist anestesi
Dr Ives Michel, medisiner, spesialist anestesi
Dr Jean-Philippe Dehullu, medisiner, spesialist anestesi

De ønskes herved alle velkommen i klubben av «konspirasjonsteoretikere» som holder seg til det som så godt som alt av forskningsresultater på helseskader fra mikrobølget stråling faktisk viser! (Se f.eks. oppsummeringen i den tyske artikkelen i bloggpost 29.04.2020.) Så får heller Faktisk.no fortsette å spørre folk til råds som i kraft av sin stilling er forpliktet til å fortelle oss at denne strålingen “umulig kan ha noen helsemessig betydning”.

 

Einar Flydal, den 4. mai 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200504 5G – 475 nye belgiske konspirasjonsteoretikere med medisinsk spesialistutdanning

Referanser

“Hippocrates ​Electrosmog Appeal Belgium”, https://en.hippocrates-electrosmog-appeal.be/