NKOM svarte ikke, men handlet

NKOM- logoFikk du med deg bloggposten sist nyttårsaften? Eller påskequiz’en? Det var der jeg pekte på en rekke feil på nettsiden om grenseverdier hos NKOM, vår nasjonale myndighet for radiokommunikasjon. Else Nordhagen og jeg sendte også et brev til NKOM der vi ba om at feilene måtte bli rettet. 

Brevet fikk vi aldri svar på. Men nå er nettsidene endret og feilene rettet. Takk til NKOM for det! For nå er det tydelig for all verden på NKOMs nettsider at:

  • grenseverdiene for helserisiko som NKOM måler opp mot, er satt utelukkende utfra stiftelsen ICNIRPs retningsgivende verdier for å fastsette grenseverdier utfra risiko for akutte oppvarmingsskader – vel og merke bare hos mennesker, og til tross for at andre typer skader er omhyggelig og solid påvist å oppstå ved langt svakere eksponering
  • grenseverdiene for helserisiko som NKOM måler opp mot, er satt utfra gjennomsnitt over hele kroppen – og tar således ikke hensyn til om ulike kroppsdeler har ulik følsomhet for stråling
  • NKOM legger alt ansvar for grenseverdier og helsevirkninger på DSA – Direktoratet for strålevern og atomberedskap, og skal selv ikke uttale seg om helsevirkninger – for grenseverdiene er bare DSAs ansvar
  • ICNIRP er en selvstendig stiftelse, og slett ikke noen del av WHO – og er bare én av svært mange organisasjoner som er “anerkjent” som samarbeidspartner, (noe forøvrig svært mange er og ønsker for å få den drahjelp det innebærer
  • NKOM foretar ingen målinger av stråling fra mobiltelefonerog derfor neppe eller annen forbrukerelektronikk, så som gressklipperroboter, portåpnere, eller liknende som får sine godkjennelser gjennom typegodkjenning i henhold til standarder som kan tilbakeføres til ICNIRPs retningslinjer, for eksempel CE-sertifisering.

Med denne opprettingen og presiseringen blir det klart for all verden at de retningslinjene og grenseverdiene som NKOM måler utfra, ikke er i stand til å fange opp eller beskytte mot de funnene som forskningen dokumenterer i et overveldende flertall av forskningsrapportene. Se opptellingen fra Medline-databasen for perioden 1990-2017 (Lai 2017): mørke søyler viser funn av helseskader, lyse viser ikke-funn. Alle gjelder funn av skadevirkninger fra eksponering som er for svak til å gi oppvarming. Retningslinjene som DSA bruker, har altså ikke “prediksjonsevne” – dvs. de kan ikke forutsi når skade inntreffer og skade ikke intreffer. De har dermed ingen verdi som retningslinjer.

Lai 2017 Grafer Funn vs ikke-funn

Hvordan kan det ha seg at NKOM bruker slike grenseverdier? Jo, fordi DSA har ansvaret for dem, og DSA følger ICNIRPs retningslinjer, som uttrykkelig begrenser seg til å gi retningslinjer for å verne mot oppvarmingsskader alene.

ICNIRP hevder at alle forskningsfunn og forsknings­gjennomganger som finner skadevirkninger ved svakere eksponering, ikke er sikre nok til brukes til å sette grenseverdier, uansett hvor mange de er, til tross for at de er i overlegent flertall, og til tross for at de har passert fagfellevurderinger og publiseres i anerkjente fagtidsskrifter. ICNIRP – en privat stiftelse med 11 medlemmer med svake kvalifikasjoner, nå ledet av en psykolog, men med gode forbindelser til næringen og kontor på ett rom hos det tyske strålevernet – vet nemlig bedre.

Spillet ICNIRP bedriver er beskrevet på norsk i (Flydal og Nordhagen 2019) med omfattende dokumentasjon. De nye retningslinjene fra ICNIRP, som er automatisk forskrift i Norge – uoversatt, er dissekert på norsk i et notat (Flydal, Nordhagen og Hjortland 2020) som du finner omtalt i bloggpost 22.05.2020. Disse nye retningslinjene fra ICNIRP legitimerer den punktvis kraftige økningen av eksponeringen som vi nå ser fra 5G-installasjoner, og ser ut som om de er et rent bestillingsverk.

At retningslinjene og deres grenseverdier ikke kan brukes til å forutsi hvilke eksponeringer som vil gi helsevirkninger, betyr at vi har et Strålevern som i alle fall på dette feltet – stråling fra radiobølget kommunikasjon – ikke driver med strålevern, verken for mennesker, dyr eller miljø.

Så enkelt er det. Og NKOMs nye nettsider bidrar til å gjøre dette klarere.

 

Einar Flydal, den 27. mai 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200527 NKOM svarte ikke men handlet

PS. Et lite ønske har jeg sendt til NKOM: Det er at det oppgis etter hvilken metode sendestyrke (utgangseffekt) er målt – at det er brukt e.i.r.p.. For da blir det tydelig for alle at AMS-målere, som måles etter e.r.p. og har en effekt på 0,5 Watt, har langt høyere utgangseffekt enn de fleste mobiler, og ikke langt lavere, slik som NVE og strømnettselskapene fortsatt hevder. DSA har for lengst innrømmet feilen, men vil ikke informere om den (bloggpost 03.05.2018) – med den følge at publikum fortsatt feilinformeres og føres bak lyset om helsevirkningene.

Referanser

Flydal, Einar og Nordhagen, Else (red.): 5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø,  Z-forlag, 2019, 519 sider. Kan bestilles HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Einar Flydal, Else Nordhagen og Odd Magne Hjortland: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. Kan hentes HER.

Lai, Henry: Henry Lai’s Research Summaries, ni dokumenter lagt ut på http://www.bioinitiative.org/research-summaries/, desember 2017