5G: – Nå begynner også fysikerne og ingeniørene å forstå. Konsekvensen er: Steng ned 5G-nettet!

utbredelseavhvaDet er i et lite notat at Martin L Pall, professor emeritus i biokjemi og basalmedisin, Washington State University, kommer med dette. Han høster nå anerkjennelse på store fagkonferanser for nettopp disse yrkesgruppene. Fysikere og ingeniører har hittil vært de fremste til å forsvare at «ikke-ioniserende stråling» fra trådløs kommunikasjon ikke kan ha skadelige virkninger. Nå ser de at de må endre oppfatning. Og det har konsekvenser for 5G.

Palls lille notat viser sammenhengen mellom 5G-utrullingen og Covid-19-pandemien. Konklusjonen er klar: – Det viktigste bidraget USA kan gjøre for å redusere dødsfallene, er å stenge ned 5G-nettet. Du finner begrunnelsen her, på norsk, sammen med en oversettelse av det nyeste rundbrevet fra Arthur Firstenberg – i alt en 10 siders tekst.

Min erfaring om responsen fra teknologene er forøvrig den samme her i Norge:

Stadig flere elektro-folk, radioingeniører og IT-folk tar kontakt og forteller meg at de har lest seg opp og forstår alvoret i budskapet fra «stråleforskerne»: – Selvsagt har de rett, og selvsagt har ICNIRP og vårt statlige strålevern feil, er omkvedet. Sist var i går, da jeg ble oppringt av en pensjonert strålefysiker som nå hadde lest seg gjennom Arthur Firstenbergs bok Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet (Z-forlag, 2018). Han var full av lovord. Noen AMS-måler kom ikke på tale der i huset, nei. Av helsemessige grunner. Og at 5G-utrullingen bidrar til å forsterke Covid-19-pandemien, blir heller ingen oppsiktsvekkende tanke:

Straks man aksepterer de særdeles veldokumenterte forskningsfunnene at mikrobølget radiokommunikasjon 1) svekker immunforsvaret og 2) kan gi typiske symptomer kjent som mikrobølgesyke, er det slett ikke overraskende. Noe annet ville derimot vært merkelig. Det trengs ingen skumle «konspirasjonsteorier» for å forstå det. (Husk Ockhams barberkniv: Den enkleste forklaringen som er godt påvist, er alltid den beste!)

Etiketten «konspirasjonsteorier» er for lengst blitt et enkelt stempel man påfører enhver skepsis – velbegrunnet eller ikke – til teknologiske løsninger på de store verdensproblemene overbefolkning, oppvarming, pandemier og andre helseproblemer, og ressurskrise. Og selvsagt brukes dette stempelet til å sverte alle som er mot planer og prosjekter som man selv mener skal gavne vekst og velferd, som for eksempel det nye 5G-nettet. Før kalte man slik skepsis for «bakstreversk». Teknologimiljøer og politikere har alltid brukt slike etiketter for å brennmerke motstanderne så de kunne få sine prosjekter igjennnom. I forbindelse med 5G er dette langt mer konsekvensrikt enn i forsvaret av tobakk, PCB, bly, KFK og vindmøller.

Det var sist i mars Pall la ut det lille notatet på nettstedet Center for Electrosmog Prevention i California. Nettstedet er sterkt forskningsbasert. Notatet følger opp et større notat fra februar i år, der han omhyggelig dokumenterer det tette sammenfallet mellom hvordan eksponering for mikrobølger påvirker biofysikken og hvilke symptomer som preger Covid-19-pandemien, og det sammenfallende utbredelsesmønsteret for dem begge. Du finner mars-notatet på norsk her. Februar-notatet er for dem som virkelig vil ned i detaljene (på engelsk).

Fra før er Pall verdenskjent som en av forskerne bak den moderne forståelsen av hvordan en rekke «uforklarte lidelser» kan forklares gjennom cellestress som følge av forhøyet produksjon av oksidanter (Pall 2007). I 2013 ble Pall nærmest tilfeldig klar over at elektromagnetiske felt kunne føre til cellestress ved å tvinge celleveggenes kalsiumkanaler til å åpne seg for ofte, slik at mer kalsium trenger inn og dermed både fører til forhøyet oksidantproduksjon og forhøyet signalering i nervesystemet (Pall 2013). Mange andre hadde funnet ut dette før ham (f.eks. Panagopoulos et al 2002), men det ble han først klar over hjemme på kjøkkenet mitt, da han var i Oslo i 2014 for å holde foredrag på Litteraturhuset (video m/ engelsk tale, norsk tekst). Pall fant også ut at selv om denne skademekanismen ikke er den eneste, er den ekstremt følsom – kanskje den virkemåten som krever svakest signalstyrke – ca én 7,2 milliondel av det som er utgangspunktet for dagens grenseverdier. Slik sett er altså dagens grenseverdier 7,2 million ganger for høye.

Det er svært oppløftende at fysikere og ingeniører nå har begynt å erkjenne at det store flertall av forskningsfunnene på dette området faktisk kan ha noe for seg, og at «ikke-ioniserende» stråling også kan gi helse- og miljøskader selv langt under dagens grenseverdier.

Nok om det. Nedenfor kan du lese Martin L Palls korte notat om hvordan 5G forsterker Covid-19-pandemien. I det langt mer faglige notatet sitt fra februar 2020 som Pall viser til i sin fotnote [2], går han i detaljer, blant annet på biofysiske mekanismer og på andre deler av sammenhengen mellom 5G og Covid-19-epidemien. Det er meget interessant, men for detaljert for de fleste, så det lar jeg være uoversatt.

Det er alvorlig, strengt forskningsbasert tale Martin Pall kommer med. Han viser hvor langt kunnskapen i dag rekker, og det er ganske langt.

Havas 2020 5G - Covid-19Nå styrkes dessuten hypotesen om at 5G påvirker Covid-19-pandemien av at det statistiske grunnlaget stadig forbedres ettersom tida går og tall på Covid-19-dødsfall kommer fra stadig flere av USAs delstater. F.eks. har forskeren Magda Havas, en annen av USAs kapasiteter på EMF og helse, laget en statistikk over sammenhengen mellom smittede, dødsfall og 5G-utbygging. (Se tabell.)

Konklusjonen er tydelig, skriver Magda Havas (Havas 2020):

«Covid-19-tilfeller per million er 95% hyppigere og covid-19-dødsfall pr. million er 126% hyppigere i delstater med 5G-utbygging. Om disse resultatene er på grunn av noen annen faktor enn 5G, og om denne sammenhengen vil vedvare ettersom tiden går, gjenstår å se.»

Firstenbergs rundbrev

Etter Palls notat har jeg hengt på en norsk oversettelse av Arthur Firstenbergs nyeste rundbrev (epost 21.05.2020), der han ber oss alle slette mobilabonnementet på den internasjonale «Slett mobilabonnementet-dagen» den 20.-21. juni.

Det må jeg nok innrømme at jeg ikke er helt klar for, selv om jeg etterhvert tror han har rett, ikke minst på grunn av skadevirkningene som stadig økende radiokommunikasjon har på klodens evne til å gjenskape det beskyttende ozonlaget (Flydal & Nordhagen 2020). Jeg har i det minste gradvis trappet ned all bruk av trådløst og skaffet meg fiber fra HomeNet og IP-fasttelefon fra Telio, ettersom min gamle arbeidsgiver Telenor lar fastnettet forfalle for å spare penger og bringe oss alle over på trådløst.

Selv om jeg ikke akter å leve opp til Firstenbergs ultimate fordring, er hans rundbrev likevel så fullt av interessante observasjoner at det er vel verdt å lese. Det er i en helt annen klasse enn Palls notater: mindre tørt vitenskapelig, lettere i formen, mer anekdotisk og uten nøyaktige kildehenvisninger. Mens Pall er nøye på å presisere at intet er bevist, men at sammenhengen virker svært sannsynlig og bør granskes skikkelig, slår Firstenberg ganske enkelt fast at mønsteret er klart, og at han har sett det gjenta seg gang på gang siden spanskesyken brøt ut den gang i 1918 da USAs marine startet opp verdens første globale langbølgenett. – Og, slår han like sikkert fast, ved hver ny vesentlig endring av våre elektriske omgivelser, får vi slike virus-pandemier med typiske influensasymptomer og svekket immunforsvar. Denne gangen gjelder det 5G-utrulling som gjør Covid-19-epidemien langt mer alvorlig – med unntak av Iran, der det er 4G-utrullingen.

Bak Firstenbergs langt lettere og nærmest «uvitenskapelige» tekster ligger det enormt mye grundig arbeid. Det vet jeg fra da jeg oversatte boka hans, «Den usynlige regnbuen – Historien om elektrisiteten og livet». Han tar slett ikke lett på forskningen, men setter seg uhyre grundig inn sakene og har en uovertruffen breddekompetanse etter mer enn 40 års graving i dette stoffet. Pall og Firstenberg har hver sin form, men samme alvorlige budskap og samme hovedkonklusjon.

Så får hver leser selv vurdere om disse sammenfallene mellom biofysiske mekanismer, symptomer, deres forekomster og 5G-utbyggingen bør betraktes som tilfeldigheter, eller om de er for store til å kunne forklares slik. All ny kunnskap starter med anekdoter og påpekning av sammenfall som ser ut til at de neppe kan være tilfeldige. Dernest kommer de mer metodiske undersøkelsene.

Å stille krav om at man skal vente med å stanse utviklingen til sikker kunnskap foreligger, er derfor å stille krav om at føre-var-prinsippet skal oppheves.

 

Einar Flydal, den 29. mai 2020

PDF-versjon av hele bloggposten, med Palls og Firstenbergs notater:
EFlydal 20200529 5G – Nå begynner også fysikerne og ingeniørene å forstå v1.01

Referanser

Flydal, E & Nordhagen, E: Høringsnotat til Meld. St. 10 (2019-2020) Høytflyvende satellitter – jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet, notat 2020, lastes ned her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/04/ENordhagen-Flydal-20200406-Korr.-Uttalelse-om-satellittpolitikk-v1.4.pdf

Havas, M: Is there an association between covid-19 cases/deaths and 5G in the United States?, April 22, 2020 (updated May 7, 2020), https://magdahavas.com/5g-and-mm-waves/is-there-an-association-between-covid-19-cases-deaths-and-5g-in-the-united-states/

Pall, M L: Explaining «Unexplained Illnesses – Disease Paradigm for Chronic Fatigue Syndrome, Multiple Chemical Sensitivity, Fibromyalgia, Post-Traumatic Stress Disorder, Gulf War Syndrome, and Others, 2007

Panagopoulos DJ, Karabarbounis A, Margaritis LH., Mechanism for action of electromagnetic fields on cells, Biochem Biophys Res Commun. 2002 Oct 18;298(1):95-102.

 

5G stråling og COVID-19-pandemien: Tilfeldighet eller årsakssammenheng

av Martin L. Pall, Professor i Biokjemi og Grunnleggende Medisinsk Vitenskap, Washington State University

To dokumenter som er gjengitt på nettstedet Center for Electrosmog Prevention per 30. mars 2020 [1], argumenterer begge for at det er grunn til å tro at 5G-stråling i stor grad stimulerer coronavirus-/COVID-19-pandemien, og at det derfor ville være et viktig offentlig helsetiltak å stenge ned 5G-antenner, og da spesielt 5G-antenner for småceller i umiddelbar nærhet av våre boliger, skoler, bedrifter, gudshus og sykehus.

Det første av disse dokumentene [1a], utgitt av Miller et al., handler om virkningen av 5G-stråling på immunsystemet i kroppen og framsetter også den antakelse at 5G-stråling kan øke replikering av virus. På begge disse måter kan 5G-stråling forventes å gjøre COVID-19-pandemien mye verre.

Det andre av de dokumentene som er gjengitt på [1], er mitt eget og er et utdrag fra et større dokument om 5G-strålingens virkninger [2]. Det begynner med historien om 5G i Wuhan, Kina, episenteret av COVID-19-epidemien. Wuhan er Kinas første 5G “smartby” og er stedet der man har Kinas første 5G-motorvei der 5G-stråling brukes til å teste selvkjørende biler. Omtrent 10 000 5G-antenner ble installert og aktivert i Wuhan i 2019, med ca 75 til 80% av disse installert og aktivert i løpet av de siste 2 ½ måneder av året. Epidemien ble første gang oppdaget kort etter begynnelsen av denne 2 ½-måneders-perioden og ble særdeles mye mer alvorlig ved utgangen av 2019, med svært stor økning i antall tilfeller og dødsfall. Det kan selvfølgelig være tilfeldig. Dødsraten i andre deler av Kina fra COVID-19-infeksjoner har vært vesentlig lavere enn i Wuhan, med sitt enestående høye antall 5G-antenner (Xu et al., BMJ 2020; 368:m606) – Noe som selvfølgelig også kan være tilfeldig.

Sør-Korea, som så ble åsted for den verste epidemien utenfor Kina, har et stort antall 5G-antenner over hele landet. Milano-området i Italia, som i dag [30. mars 2020, o.a.] er det verste episenteret i Europa, er også et 5G-senter. Og Seattle-området, som var det verste området i USA, er også et viktig 5G-område. New York City er blitt det største senteret i USA og er også et senter for 5G. Disse epidemiområdene utenfor Kina diskuterte jeg ikke i mitt notat [2], og disse funnene passer presist inn i mønsteret. Men også her kan det være tilfeldig at disse episentrene for Covid-19 faller sammen med 5G-utbyggingen.

Tabell 1: COVID-19, sykdomstilfeller og dødsfall i fire regioner i Nord-Italia, per 26. mars 2020 [NB! Feil i tall korrigert kl. 17:10. EF]

Regionen antall sykdomstilfeller antall dødsfall dødsfall/sykdoms­tilfeller 5G-utbygging?
Lombardia 34 889 4 861 13.9% ja
Emilia Romagna 10 816 1 174 10.9% nei
Piemonte 6 534 449 6.9% nei
Veneto 6 935 287 4.1% nei

Disse tallene styrker argumentet om at 5G-stråling kan ha en betydelig rolle i forverre COVID-19-pandemien – men de er ikke definitive og vi må derfor se på virkningsmekanismen for EMF (elektromagnetiske felt) og undersøke hva som fins av belegg for at andre EMF-kilder framkaller lignende, om enn mindre alvorlige, virkninger som altså likner, men er mindre alvorlige enn dem som nå vi nå ser later til å følge 5G-eksponering.

Elektromagnetiske felt, herunder den sterkt pulsede og derfor svært farlige 5G-millimeter-bølgede strålingen, virker ved å aktivere de spenningsstyrte kalsium-kanalene (Voltage Gated Calcium Channels, VGCCs). Med VGCC-aktivering skapes det fem forskjellige virkninger, som hver har sine roller i å stimulere til replikering og spredning av coronavirus [1a, 2]:

  1. for høyt nivå intracellulært kalsium
  2. oksidativt stress
  3. forhøyet NF-kappaB-nivå
  4. inflammasjon
  5. apoptose (programmert celledød)

Den dominerende dødsårsaken i COVID-19-epidemien er lungebetennelse, og hver av disse fem virkninger har også slike roller i lungebetennelse at hver av dem vil bety en sterkt økt prosentandel folk som dør i denne epidemien. Det virker dermed svært sannsynlig at 5G-stråling i høy grad øker utbredelsen av epidemien og også dødeligheten hos personer som er smittet.

Leseren kan vurdere alt dette i sammenheng med de mer generelle funnene om farene ved 5G og andre virkninger som synes å være framkalt av 5G-eksponering [2].

Hvordan havnet vi i denne situasjonen? Mange uavhengige forskere, inkludert meg selv, har argumentert for at 5G-utrulling ikke bør skje før det har foregått omfattende testing av den biologiske sikkerheten ved reell 5G-stråling, med alle de farlige pulsene som oppstår av signalmoduleringen. Men bransjen har nektet å få utført uavhengig 5G-testing og FCC [USAs reguleringesmyndighet, o.a.] og andre styringsorganer har nektet å kreve slik testing. Videre har det blitt påvist at “sikkerhetsretningslinjer” for EMF, som man skulle tro var laget for å beskytte oss mot helseskader fra EMF-stråling, svikter massivt i å kunne forutsi biologiske virkninger, utfra åtte ulike typer studier som er gjentatte en rekke ganger. De er derfor ikke i stand til å angi hva som er trygt [3]. Det følger av dette at alle forsikringer om at strålingen er trygg og som er basert på disse “sikkerhetsretningslinjene”, er uten verdi. Følgelig foreligger det ingen bevis overhodet for at 5G er trygt, men derimot mye som tyder på at sikkerheten svikter.

Det er av disse grunner min oppfatning at 5G-stråling i høy grad stimulerer koronavirus-/(COVID-19)-pandemien og også er den viktigste årsaken til død og lungebetennelse, og at det derfor ville være et viktig offentlig helsetiltak å stenge ned 5G-antenner, spesielt 5G-nettets små celler i umiddelbar nærhet av våre boliger, skoler, bedrifter, gudshus og sykehus. Jeg vil liste opp noen av mine faglige kvalifikasjoner etter referansene.

Martin L. Pall
Professor Emeritus of Biochemistry and Basic Medical Science, Washington State University

Referanser

[1] http://www.electrosmogprevention.org/international-electrosmog-preventionnews/coronavirus5g/

[1a] Anthony B. Miller, Margaret E. Sears, L. Lloyd Morgan, Devra L. Davis, Lennart Hardell, Mark Oremus, and Colin L. Soskolne, Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices, Front Public Health. 2019; 7: 223. Published online 2019 Aug 13. doi: 10.3389/fpubh.2019.00223, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6701402/

[2] Martin Pall: Massive Predicted Effects of 5G in the Context of Safety Guideline Failures: Very High Level VGCC Sensitivity to Low Intensity EMFs and Especially to Pulsations, Feb. 25, 2020, notat, http://www.electrosmogprevention.org/wp-content/uploads/2020/03/M.Pall_.Predicted-effects-5G-Coronavirus.pdf

[3] Martin Pall: Eight Repeatedly Documented Findings Each Show that EMF Safety Guidelines Do Not Predict Biological Effects and Are, Therefore Fraudulent: The Consequences for Both Microwave Frequency Exposures and Also 5G, Second Edition, May 23, 2019, https://ehtrust.org/wp-content/uploads/SafetyGuidelineFraud2.pdf

[Tilføyelse fra Martin L Pall:]

VGCC-ene som aktiveringsmekanisme er i overveldende grad blitt akseptert i den vitenskapelige litteraturen.

Min første artikkel (2013) om temaet ble rangert på nettstedet Global Medical Discovery som en av de fremste medisinske artiklene i 2013. Artikkelen er blitt sitert 256 ganger i henhold til Google Scholar-databasen. De fleste nye vitenskapelige paradigmer blir bare sakte akseptert og dette er svært mye raskere enn vanlig.

Jeg har på invitasjon gitt 59 faglige foredrag om dette temaet i 15 land, inkludert 4 prestisjetunge innledningsforedrag. Jeg var planlagt å gi nok et slikt prestisjefylt foredrag i april (utsatt på grunn av COVID19).

To av mine artikler, min artikkel om nevropsykiatriske virkninger min artikkel om Wi-Fi, er begge ifølge tidsskriftene de er publisert i, de hyppigst nedlastede artiklene i disse tidsskriftenes historie – noe som vitner om en overveldende vitenskapelig interesse for begge artiklene.

Mine nyligste foredrag, det ene sponset av Dept. av Engineering and Applied Science ved Queens University, det andre på World Congress on Physics i Berlin (der jeg ble tildelt en utmerkelse) viser samlet sett at både ingeniører og fysikere har begynt å innse betydningen av [kalsiumkanal-]-mekanismen.

[Martin L Palls notat er oversatt til norsk av Einar Flydal. Engelsk versjon ble publisert 30. mars 2020 her: http://www.electrosmogprevention.org/5gcovid-19-m-l-pall-3-30-2020/]

— o —

Og så var det over til…

Arthur Firstenbergs rundbrev

Her kommer Arthur Firstenbergs rundbrev. Som skrevet over, er det i en ganske annen, kanskje provoserende og kompromissløse form. Jeg holder nok en knapp på Palls biofysiske forklaringer, men supplerer gjerne med Firstenbergs elegante beskrivelse og dryss av interessante detaljer:

bilde 1

SI-OPP-DITT MOBILTELEFON-ABBONNEMENT-DAGEN, 20.-21. JUNI 2020

I 1996 iverksatte telekommunikasjonsindustrien planen om for å få plassert en mobiltelefon i hendene på hver mann og kvinne og hvert barn på jorden. Resultatet, tjuefire år senere, er den forestående utryddelsen av alt liv. For første gang i menneskets historie er hver person på jorden en åpen kilde til mikrobølgestråling. Honningbien i banneret over kan ikke lenger slippe unna moblene.

End Cellphones Here On Earth (ECHOEarth) inviterer deg til å bli med på biens vegne, og på vegne av alle andre skapninger, ved å annullere mobiltelefonkontoen din og bli mobilfri. 5G sprer seg som ugress og SpaceXs satellitter forstyrrer selve kilden til liv. Vi har ingen tid å miste.

ECHOEarth er en organisasjon for folk som ikke har noen mobiltelefon, og som har som tar som sin oppgave å gå kjernen av problemet med det trådløse nettet – et nett som kveler alt levende. Vår nye hjemmeside har et manifest og en side der man kan signere. Vi ber kun om navn, nasjonalitet og e-postadresse. Ingen av disse opplysningene vil bli publisert noe sted eller deles med noen; vi trenger dem bare for å følge med på hvor mange som deltar på denne kampanjen.

Vi ber så mange som mulig om å hjelpe til med denne kampanjen ved å annullere mobilabonnementet på eller før Sankthans, 20. til 21. juni 2020.

“Hvis ikke nå, når da? Hvis ikke meg, hvem da?” Det begynner med oss. Vær så snill å bli med.

PANDEMIEN BEGYNTE MED 5G

Ironisk nok er frykten for at den katastrofale spanskesyken fra 1918 skal gjenta seg, ganske så velbegrunnet. Men verden er redd for feil sak. I 1918 var det to ulike saker som kom strømmende over oss: et nytt virus, og en ny teknologi. Det var teknologien (radiobølger), ikke viruset, som drepte 50 millioner mennesker. Det er den samme teknologien (radiobølger) som ligger til grunn for den nåværende pandemien. Etter hundre år stikker verden fortsatt hodet i sanden. Karantene beskyttet ingen i 1918. Masker, desinfeksjonsmidler, sosial distanse og karantene har ikke beskyttet noen i 2020 og vil ikke beskytte noen mot det framtida vil bringe.

Denne pandemien begynte med 5G – overalt der 5G ble rullet ut.

“5G ble koplet inn her for to dager siden,” skrev Gudrun fra Seattle, Washington 8. desember. “Straks det ble slått på, begynte jeg å høre en lavfrekvent summelyd i hodet. Da jeg besøkte Tyskland sist sommer, hørte jeg nøyaktig samme signal, og det var konstant. Jeg kunne merke det godt med nattens stillhet som bakteppe. Jeg var lettet over å komme tilbake til Seattle og har ikke hørt summingen før nå.”

“Jeg bor i en høyblokk med 12 mobilmaster på taket mitt,” skrev Lilia fra England den 14. januar. “I løpet av det siste året begynte helsen min å bli påvirket, med smerter i bein, mage og bryst, og smerter i hjertet og i mellomgulvet. Jeg har forkalkninger i tåneglene, og har fått påvist unormale blodceller som har forårsaket anemi og hjertearytmi. Jeg la også på meg 19 kilo uten noen forståelig grunn.”

“AT&T rullet akkurat ut 5G-nettet sitt,” skrev Gwen fra Mount Shasta, California, den 26. januar. “Jeg opplever nå alvorlig svimmelhet og smerter i hodet, hørselsforstyrrelser og at øynene blir såre. Naboen min har opplevd det samme.”

“Vi bor i en nedlagt stallbygning på landet i distriktet The Borders,” skrev Lauraine fra Skottland 11. februar. “Over natten har telekomselskapet lagt ned fiberoptiske kabler til hjemmene, og noen går over taket vårt. Våre naboer er glade for å få et 50 ganger så raskt internett, men de bruker det bare trådløst, også innendørs, så hver eneste husstand er dermed blitt en trådløs sendestasjon. Fra de fiberoptiske kablene ble koblet til, ble det som å leve i helvete. Hodet mitt føltes som et eksploderende gresskar, huden på hendene mine klødde og sved og jeg hadde spasmer og verking i beina. Jeg hadde tinittus som hørtes ut som et høyfrekvent hvin, det var så intenst, og jeg får utrolig smertefulle hodepineanfall slik at hodet mitt føles som om det vil sprekke, og musklene i nakken strammer seg til. Jeg slutter å puste, og det er utfordringen: jeg må tvinge meg selv til å puste. I tillegg svir det og brenner i øynene.”

“Jeg var klar for å flykte for livet et par dager etter at jeg dro inn til byen og opplevde 5G for første gang,” skrev Pat fra Japan 29. februar. “Det som overrasket meg, var ikke min egen kropps reaksjon på 5G, men de nevropsykologiske virkningene jeg så hos mennesker rundt meg. Det var skummelt.”

“Vi har en 5G-mast som sender på 3,6 GHz, mindre enn 300 meter fra hjemmet vårt,” skrev Angela fra Australia 1. mars. “Dårlig helse og å føle seg sliten er blitt det normale for svært mange av mine naboer.”

“Vi har basestasjoner med nytt utstyr som gjør dem til såkalt 4,5G,” skrev Michelle fra Montreal, Quebec den 3. mars. “Siden november 2018 da de installerte det nye utstyret, fins det ingen edderkopper, ingen fugler, ingen maur, ingen ekorn. Folk er syke, og husdyrene våre blir også syke.”

“Telus-tårnet ble aktivert i midten av november og ligger omtrent 120 meter fra hjemmet vårt.” skrev Marcus fra Gold River, British Columbia, den 17. mars, “Vi har det i øyehøyde, siden hjemmet vårt ligger på et lite fjell. Min kone, som hadde kommet seg godt etter leukemi, begynte å bli dårlig igjen da tårnet kom på plass. Hun døde 13. februar.”

“Jeg har vært på akuttmottaket to ganger i løpet av de siste 30 dagene for hjertet,” skrev Ann fra Colorado 15. april. “Armene/hendene mine rister, fingrene mine dirrer uavhengig av hverandre, og i musklene i ryggen har det kommet og gått med rykninger og kramper den siste tida. Hjertet mitt føles som om en elektrisk strøm brenner gjennom det. Det føles som om det vil sprenge seg ut av brystet mitt. Jeg bor i 10. etasje i en bygning på 11 etasjer. Det er fem 5G-basestasjonspanler omtrent 10 meter over sofaen min. Synet mitt er blitt drastisk dårligere, hukommelsen min er borte, og siden januar opplever jeg at kvalmen kommer og går. Jeg lider av utmattelse og har søvnproblemer.”

“Jeg er 46 år og ellers ved god helse, ”skrev Andrew fra Guernsey den 5. mai. “ Myndighetene begynte å teste 5G i nærheten av meg i begynnelsen av dette året. Kort etter at de startet, utviklet jeg og mange andre en vedvarende hoste som varte i tre måneder og som vi ennå ikke er helt kvitt.”

Kinas 5G-nettverk startet full drift den 1. november 2019. COVID-19-epidemien begynte der to uker senere.

San Marino har hatt 99% dekning av 5G siden 17. desember 2018, med både 3,5 GHz og 26 GHz frekvenser i drift. I dag har San Marino den desidert høyeste andelen COVID-19-tilfeller og det høyeste antallet COVID-19-dødsfall per 1 000 innbyggere i verden.

Iran har ikke 5G. Men landet kunngjorde den 13. februar 2020 at 4G – som egentlig er 4G-LTE – var blitt satt i drift i “nesten alle byer, tettsteder og landsbyer over hele landet”. Koronavirus-epidemien begynte i Iran mindre enn to uker senere.

COVID-19 har fått leger til å klø seg i hodet fordi de opplever to epidemier samtidig hos de samme menneskene: et luftveisvirus som de lærte om da de studerte medisin, og et elektromagnetisk angrep som de ikke lærte om på skolen og ikke har noen forståelse av.

SELV DØDEN NÆR SNAKKER PASIENTENE I SINE MOBILER

Leger «beskriver at pasienter med oppsiktsvekkende lave oksygennivåer – så lave at de normalt ville vært bevisstløse eller nær døden – snakker og sveiper på telefonene sine,” rapporterte Washington Post den 22. april. Det legene ikke er klar over, er at disse pasientene er sulteforet på oksygen og døden nær nettopp fordi de snakker og sveiper på mobilene sine, altså ikke bare på grunn av viruset. Et eksperiment fra 1977 på dyr fant at selv svak eksponering for millimeterbølger gjorde at cellene deres ikke kunne bruke oksygenet de puster inn: cellene i de eksponerte dyrene brukte opptil 64% mindre oksygen enn cellene i den ueksponerte dyrene.

Og det er ikke bare telefonene. Sykehusmiljøet forvandler syke mennesker til døde mennesker fordi det er så fullpakket med kilder til elektromagnetisk energi. Da jeg skrev min første artikkel om dette emnet i 1981 – “Effekter av strålingsenergi på levende organismer: En litteraturgjennomgang”, ble jeg sjokkert over at sykehus er blant de mest elektromagnetisk forurensede miljøene i vårt samfunn.

Jeg var i mitt tredje år på medisinstudiene. CT-skanning og MR var ennå ikke tilgjengelig og journaler ble skrevet på papir og ikke datamaskiner. Men allerede den gang innebar medisinsk praksis at tusenvis av forskjellige elektriske og elektroniske enheter var i bruk. Det var røntgenmaskiner, timere, termostater, nevrokirurgiske stimulatorer, ultralydenheter, bildeforsterkere og lysstoffrør. Kirurger ble utsatt for elektrokirurgiske maskiner med nivåer av radiofrekvent stråling som ikke er tillatt i noe annet yrke: elektriske felt opp til 1000 V/m [dvs. 2 650 W/m2, o.a.].

I dag gjennomsyrer i tillegg RF-stråling hele miljøet i hver medisinsk enheter – fra trådløse datamaskiner og rutere, mobiltelefoner i hendene på hver lege og pasient, kommunikasjonsantenner på taket, trådløse fjernovervåkningsenheter festet til pasientene, og en rekke andre elektroniske diagnostiske enheter og prosedyrer som ennå ikke eksisterte da jeg gikk på skolen. Det er et mirakel at syke mennesker overlever der. Når de er COVID-19-tilfeller gjør de ofte ikke det.

HESTER OGSÅ

I mitt forrige nyhetsbrev (“The Evidence Mounts”) [for norsk versjon, se bloggpost 12.05.2020] skrev jeg at titusenvis av blåmeis og andre småfugler døde umiddelbart etter oppgraderingen av det trådløse nettet fra 2G til 4G-LTE i deler av Tyskland.

Paul Doyon, som for tiden er i Thailand, har nettopp varslet meg om en epidemi blant hester som fulgte umiddelbart etter at 5G satte inn der. Telekomoperatøren AIS lanserte sin 5G-tjeneste i Thailand offisielt den 21. februar 2020, og den første hestedøden skjedde 24. februar. Utbruddet ble erklært 27. mars etter at 73 hester hadde omkommet i Nakhon Ratachasima-provinsen, rett vest for byen Nakhon Ratachasima. Nakhon Ratachasima er en av de byene der utrullingen av 5G skjedde først. Sykdommen, som et virus får all skylden for, blir kalt ‘afrikansk hestesyke’ og har drept 539 hester i Thailand per 18. mai. Den dreper også sebraer, kameler, esler og muldyr. Symptomer hos smittede dyr omfatter høy feber, rennende nese, dårlig matlyst, pustevansker og plutselig død. Tidligere har afrikansk hestesyke aldri forekommet i Thailand.

KOAGULERINGSFORSTYRRELSER PÅ GRUNN AV 5G

Washington Post-artikkelen som jeg refererte til over, bar tittelen “En mystisk blodkoagulerende komplikasjon dreper koronaviruspasienter”. Til tross for at de blir satt på blodfortynnende, utvikler pasientene blodpropp og får slag. I USA utvikler så mange som 40% av COVID-19 pasienter blodpropp. I Kina hadde 71% av de COVID-19-pasientene som døde, utviklet blodpropp. Obduksjoner viser lunger fylt med ørsmå blodpropper.

Rekordmange unge mennesker i 30- og 40-årsalderen får slag. Per 21. april hadde Spectrum Health, [en privat helsetjeneste] i Grand Rapids, Michigan, behandlet mer enn dobbelt så mange slagpasienter som på samme tid i fjor. Den 22. april fortalte en lege i New York til CNN at han hadde funnet en syvdoblet økning i antall unge med slag i løpet av de to foregående ukene. Ved Mount Sinai Beth Israel Hospital [i New York City], fant en lege at idet han fjernet en blodpropp fra pasientens hjerne “dannet det seg ny koagulering i sanntid rundt proppen” mens han trakk den ut.

Og viruset alene får skylden. Men alle disse pasientene, på disse ulike stedene, ble også bombardert av 5G, som bader folkene som bor der i millimeterbølger døgnet rundt. New York City har hatt 5G siden 26. september. Grand Rapids har hatt 5G siden 20. desember. Og vi vet fra den vitenskapelige litteraturen at millimeter bølger forårsaker koagulering.

I en studie fra 1978 av Zalyubovskaya og Kiselev, “Effect of Radio Waves of a Millimeter Frequency Range on the Body of Man and Animals (JPRS 72956, 1979, s. 9-15; oversatt fra Gigiyena i Sanitariya 1978, nr. 8, pp. 35-39) overvåket forskerne helsen til 72 ingeniører og teknikere i alderen 20 til 50 år som drev med servicearbeid på millimeterbølgeneratorer. De observerte «en klar tendens til hyperkoagulering» hos disse arbeiderne.

EN PAPAYA, EN GEIT OG EN VAKTEL

Den 3. mai bekjentgjorde president John Magufuli fra Tanzania resultatene fra noen blodprøver som han hadde sendt til et laboratorium. Siden han hadde vært i tvil om hvor godt PCR-testingen for COVID-19 traff og hvor nøyaktig den er, hadde han fått sendt inn blod fra en geit, en sau og en vaktel, samt saften fra en papaya og en jackfrukt. Geiten og vaktelen testet positivt for koronavirus. Det samme gjorde papayaen. Saften fra den var sendt til laboratoriet merket som “Elizabeth Anne, age 26”. Sauen og jackfrukten (merket “Sara Samweli, 45 år”) testet negativt.

NIGERIA STANSER UTRULLINGEN AV 5G

Den 5. mai ba både det nigerianske senatets utvalg for kommunikasjon, vitenskap, teknologi og IKT, og senatets helseutvalg om at det måtte gjennomføres en grundig undersøkelse av 5G-teknologien, og ba det føderale byrået som er ansvarlig for telekommunikasjon om å stanse utplasseringen av 5G “til det er oppnådd en grundig avklaring om dens eventuelle helserisiko for mennesker”.

Senator Opeyemi Bamidele uttalte at det ville være uforsvarlig av en regjering å binde seg til en teknologi som kan påføre innbyggerne skade”, rapporterte dagsavisen Punch.

Nigeria slutter seg dermed til Slovenia og Papua Ny-Guinea, land som har stanset utplasseringen av 5G av helsemessige grunner.

SATELLITTOPPSKYTING UTSATT

SpaceX sin neste lansering av 60 satellitter, som opprinnelig var planlagt til 17. mai, ble utsatt på grunn av den tropiske stormen «Arthur», og vil ikke bli gjenopptatt før etter den 27. mai.

Jeg har mottatt mange rapporter fra hele verden fra mennesker som har opplevd unormal hjerterytme (doble og tredoble hjerteslag) uten åpenbar årsak, siden den forrige lanseringen av 60 satellitter, som skjedde 22. april. Jeg har opplevd det samme. Ta kontakt med meg hvis du har hatt disse symptomene uten noen åpenbar grunn.

 

Arthur Firstenberg

P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502.  USA
phone: +1 505-471-0129
info@cellphonetaskforce.org
https://www.5gSpaceAppeal.org

20. mai, 2020

De seks siste nyhetsbrevene, inkl. dette, er nå tilgjengelige for nedlasting og deling på siden Newsletters på nettsiden til Cellular Phone Task Force. Det siste nyhetsbrevet er også tilgjengelig på tysk og spansk.

[Arthur Firstenbergs rundbrev er oversatt til norsk av Fredrik Reber og Einar Flydal. Engelsk versjon finnes her: http://www.cellphonetaskforce.org/. For Firstenbergs forrige rundbrev på norsk, se bloggpost 12.05.2020.]