Nå kan du bli kvitt AMS-delen av måleren uten legeattest!

På Sørlandet stenger Agder Energi Nett strømmen hos folk som trenger pustemaskin, hos folk som ikke har mottatt varsel på grunn av utenlandsopphold, og hos folk som frykter helseskader, men ikke har funnet en lege som vil skrive ut en skikkelig attest.

Mangler du legeattest men vil slippe AMS-måleren? Nå når nettselskapene stenger strømmen, er øyeblikket inne! Trikset får du vite under. Men se først litt på hvorfor det er lurt å kvitte seg med AMS-delen av måleren:

Sammenligning av mobil og ams

På bildet over sammenliknes strålestyrken fra to mobiler (til venstre) med to AMS-målere (til høyre) under helt like betingelser. Målingene er utført av måleingeniør (EMF-Consult) og er forelagt Strålevernet, nettselskapene og NKOM. De er korrekte. Nettselskapene påstår likefullt på sine nettsider at mobilene stråler langt sterkere enn AMS-målerne. Så nå kan du selv vurdere om du vil stole på nettselskapenes forsikringer. Og dessuten…

Nettselskapene forsikrer også om at strålingen er så svak at du ikke kan få helseplager. Men verden over rapporteres det om helseplager fra AMS-målere. De hyppigste akutte helseplagene er de du ser på bildet under.

Smartmåler-virkninger-norsk

Disse symptomene observeres over hele verden. Og det har lite eller intet med psykologi å gjøre: Hvorfor strålingen gir slike plager hos mange, er rimelig godt forstått medisinsk og biologisk, minst like godt forstått som mye annet vi passer oss for. Forskningen finner du i mine bloggposter og bøker.

Næringens sterke lobbyorganisasjoner hevder likevel at slike reaksjoner ikke kan skyldes strålingen. Det har de gjort siden 1950-tallet. Stikk i strid med det aller meste av forskningsfunnene. Og legene i Norden lærer null og niks om slikt i utdanningen, og kan risikere trøbbel om de hever røsten. Helsedirektoratets tese er nemlig at det ikke går an å bli syk av slikt.  Hvor har direktoratet det fra? Jo, fra lobby-fagrådet ICNIRP, som er dominert av fysikere uten kompetanse på biologi og medisin, heller ikke fra trådløs radiokommunikasjon, men med sterke bånd til næringen. Og fra næringens konsulenter, som ville vært uten oppdrag om jobben var å peke på skadevirkninger. Du biter ikke den hånden som gir deg mat…

AMS - sovemiddel

Her en typisk helseplage – og en typisk løsning.  Tegning og tekst fra Frankrike.

Vil du bli kvitt AMS-delen av måleren – altså mikrobølgene – kan du ganske enkelt ringe til legekontoret og be om en legeattest. Når legesekretæren svare at slike attester vil ikke legen din gi, sender du en kort beskjed til nettselskapet, og tar gjerne en telefon dit: “Jeg har fått avslag på forespørsel om legeattest, men jeg søker om fritak likevel på grunn av helseplager fra elektromagnetiske felt og engstelse for å få helseplager akutt eller på sikt. Derfor vil jeg ha fritak fra AMS-delen, og så er dere velkomne til å installere måleren uten sendere.”

Mange nettselskap har for lengst forstått hvor landet ligger, og er blitt ganske rundhåndet med fritakene. I flere tilfeller gir de fritak uten legeattest, får jeg meldinger om. Mange nettselskap tar nå heller ikke lenger gebyr for å lese av strømmen så lenge du selv gjør det, slik som før. De har forstått at det kravet står for fall og er ikke lovlig. (De som fortsatt krever det, har ikke lest NVEs skriv skikkelig.) Har de ikke gitt deg fritak, er de derimot pålagt å skifte ut måleren, enkelt og greit.

Dersom du får avslag på fritakssøknaden, tar du kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg videre. Ta kontakt HER.

Dersom du ikke får fritak, så ser vi på saken din og tar den gjerne for retten – gratis for deg, om den er egnet. Slik kan du slå et slag for miljøet, for andre, og for deg selv! Sett i gang!

for aksjonen Vi tar AMS-målerne for retten!

Einar Flydal, den 19. juni 2020

PDF-versjon: EFlydal 20200619 Nå kan du bli kvitt AMS-delen av måleren uten legeattest