Knut Monrad-bildet gikk til Einar Berge

Monrad Einåsen 1960-talletDen første og hittil eneste grundige norske kritikken av ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er nå nærmest ferdig oversatt til engelsk. Det gjelder (Flydal, Nordhagen og Hjortland 2020), se bloggpost 22.05.2020.

For å finansiere oversettelsen lovet jeg ut et maleri av Knut Monrad til loddtrekning blant dem som bidro til finansieringen.  Vinneren ble trukket i går ved loddtrekning blant de 77 bidragsyterne.

77 personer sendte inn en 100-lapp hver. Flere sendte to lapper. Kostnaden til oversettelsen var satt til 16.000. Det kom inn 11.200 kroner fram til den 27. juli. Da satte jeg strek.

Den heldige vinner ble  Einar Berge, Oslo. Bildet er 67 x 55 cm, sist omsatt for kr. 8.000. Bildets motiv er fra Einåsen i Bærum på 1960-tallet. På kartet heter det Eineåsen. I dag er området bygget ut og mest kjent som Rykkin-feltet. Maleriet er på vei i posten til vinneren.

Å få oversatt norske tekster til engelsk og tysk kan vise seg å være viktig:

Enkelte oversatte tekster som er publisert på denne bloggen er nå i sirkulasjon internasjonalt. En av dem har en gruppe sveitsere nylig oversendt høyesterett i Sveits som bevismateriale i forbindelse med et gruppesøksmål mot et telekomselskap og staten i forbindelse med en planlagt mobilmast. Det gjelder en artikkel om hvordan lederen av det sveitsiske statlige BERENIS-utvalget gir sterkt tendensiøse og forvrengende råd til regjering og forvaltning i en rekke land – også de nordiske – om skadepotensialet fra ikke-ioniserende stråling, og i kraft av sitt medlemskap i ICNIRP setter de ordninger som skulle garantere uhildet og kyndige vurderinger av helserisikoen, ut av spill (bloggpost 21.01.2020). Artikkelens engelske versjon er dessuten re-publisert i Australia (EMFacts.com), omtalt på USAs største kritiske informasjonskilde for EMF-saker, EHTrust, og oppgitt som referanse i en forskningsartikkel (Hardell & Carlberg 2020).

(Om det skulle være av interesse: Du finner de artiklene som hittil er oversatt under TRANSLATIONS i bloggens hvite meny.)

Flere nye oversettelsesprosjekter er i gang – både fra norsk til andre språk og omvendt. Språkmektige folk tar kontakt og spør om det er noe de kan hjelpe til med. Og flere trengs: Det fins ufattelig mye interessant og god faglitteratur som til fulle demonstrerer at helse og miljø skades av dagens nivå av menneskeskapte elektromagnetiske felt, og vil skades ytterligere av den voldsomme økningen av mikrobølget stråling som inngår i dagens politiske visjoner og planer.

At dagens politikk og samfunnsutvikling baserte seg på slik teknologi, vil om få år bli regnet blant vår tids største miljøkatastrofer. Dokumentasjonen bygger seg stadig opp – trass i propagandaen som skal ha oss til å tro noe annet – så som ICNIRPs retningslinjer fra mars 2020. For eksempel bygger den seg opp i form av forskningsartikler som viser at insekter, som klodens økosystemer er avhengige av, ikke tåler de korte frekvensene som alt er i bruk, og som er planlagt brukt i videreutviklingen av 5G (Thielens m. fl. 2018).

De stadige avsløringene trekker i samme retning: De viser hvordan vesentlige forskningsresultater som ikke passer trådløsnæringens interesser, blir overdøvet av et markedsføringsapparat der ICNIRPs retningslinjer er en viktig del, som spiller sammen med den påfølgende kjeden av utvalgsvurderinger som er dominert av ICNIRP-folk. Denne leveransekjeden er utførlig beskrevet i (Flydal og Nordhagen (red.) 2019).

Dette budskapet forstår nå stadig flere. Det er fruktene av opplysningsvirksomhet. Journalistene i Faktisk.no og Forskning.no kommer nok etter når de får gravd litt i materialet, i stedet for bare å stole på det de får ferdig anrettet fra bransjen. Det samme gjelder Wikipedia, som i dag domineres av folk som reagerer utfra politisk ønsketenkning og overdreven tillit til fysikk-kunnskapene sine, og skriver sine avvisende og fordømmende artikler uten å sette seg inn i forskningsresultatene.

Endringen skjer langsomt, men den skjer: Både fra helsesektoren, fra Wikipedia-skribenter og fra trådløsbransjen får jeg tilbakemeldinger av typen “Du får nok rett om ti år!”, “Jeg skammer meg over hvordan vi behandler dette temaet på Wikipedia!”, og om en stigende forståelse og uro i bransjen over ICNIRP og over konsekvensene for helse og miljø av at bransjen overselger sin teknologi til politikerne. Også investorene har begynt å nøle, får jeg høre.

Våre oversettelser gir et lite bidrag til å få kunnskapen fram – både i Norge og utenlands – stein for stein.

Einar Flydal, den 28. juli 2020.

PDF-versjon: EFlydal 20200728 Knut Monrad-bildet gikk til Einar Berge

Referanser

Flydal, Einar: Leder for sveitsisk strålevernutvalg rapportert for svindel om 5G: Også Norden ført bak lyset, bloggpost, 27/01/2020, engelsk: Head of Swiss Radiation Protection Committee accused of 5G-swindle. Nordic countries deceived, too. blogpost, 20.02.2020, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2020/02/Einar-Flydal-The-Accusations-against-R%C3%B6%C3%B6sli-and-the-BERENIS-20200220_v-3.pdf

Flydal, Einar, Nordhagen, Else (red.): «5G og vår trådløse virkelighet – høyt spill med helse og miljø», Z-forlag, 2019, bestilling: HERdirekte fra Z-forlag, eller i bokhandel.

Flydal, Einar, Nordhagen, Else og Hjortland, Odd Magne: ICNIRPs nye retningslinjer for strålevern er basert på faglig uholdbar dokumentasjon, åpner for sterkere eksponering, svekker myndigheters og forbrukeres kontrollmuligheter, og legitimerer økt helse- og miljøskadelig infrastruktur, som fra 5G, notat, 43 sider, 21.05.2020. (versjon 1.03), kan lastes ned HER.

Hardell, Lennart & Carlberg, Michael: Health risks from radiofrequency radiation, including 5G, should be assessed by experts with no conflicts of interest, comment, Oncology Letters 20:15, 2020, DOI: 10.3892/ol.2020.11876, https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ol.2020.11876

Thielens, Arno, Bell, Duncan, Mortimore, David,Greco, Mark, Martens, Luc & Joseph, Wout: Exposure of Insects to Radio-Frequency Electromagnetic Fields from 2 to 120 GHz, Nature, Scientific Reports volume 8, Article number: 3924 (2018), https://www.nature.com/articles/s41598-018-22271-3